top of page
Yetkinliklerimiz
 • İlkeli, planlı, saygın ve atılımcı bir yönetim anlayışı,

 • Genç, dinamik, bilgili ve araştırmacı bir danışman kadrosu,

 • Verilen hizmetler neticesinde 26 farklı sektörde elde edilen deneyim,

 • 110.000'den fazla eğitim saati, 450'den fazla danışmanlık proje deneyimi,

 • Teori ile pratiği ve mevcut ile yeniyi harmanlayan hizmet anlayışı,

 • Kendini hizmet verdiği şirketin parçası gibi gören bir yaklaşım tarzı,

 • Aşağıda belirtilen 18 farklı alanda mesleki deneyim ve uzmanlık bilgisi.

 

 1. Kurumsallaşma ve kurumsal yönetim,​

 2. Aile şirketlerinde kuşak geçişlerini planlama ve aile anayasası hazırlama,

 3. Şirketlerin sağlıklı büyümesini sağlama,

 4. Ciro, karlılık ve verimlilik artırma,

 5. İş süreçlerini yeniden yapılandırma ve organizasyonel yapılanma,

 6. Yeni yatırımların fizibilite etüdünü yapma,

 7. Yeni şirketlerin kuruluş sürecini planlama ve yapılanmasını sağlama,

 8. Bağımsız yönetim kurulu üyeliği,

 9. Şirketin yönetsel, organizasyonel ve mali açıdan analizi,

 10. Yönetici gelişimi ve yönetici yetiştirme,

 11. Finansal yönetim ve finansal planlama,

 12. Satış ve pazarlama yönetimi,

 13. Üretim, satın alma ve lojistik yönetimi,

 14. İnsan kaynakları yönetimi,

 15. Kalite yönetimi,

 16. Kariyer ve performans yönetimi,

 17. Kurum kültürü geliştirme,

 18. Kişisel gelişim ve organizasyonel gelişim.

bottom of page