top of page

Finansal Yönetim

(Eğitim Kodu : UZM-07 )

EĞİTİMİN AMACI:

 

 • FİNANSAL verilerini doğru ANALİZ edip YORUMLAMAK mı istiyorsunuz?

 • YÖNETİM KARARLARINA etkili veriler sağlayacak PROFESYONEL BAKIŞ açısını mı kazanmayı arzu ediyorsunuz?

 • Rakamsal veriler ile resmin tamamını görerek nasıl bir STRATEJİ GELİŞTİRMENİZ gerektiğini öğrenmeye ne dersiniz?

 • Hangi RİSKLERİN muhtemel olduğunu, bu risklerin gerçekleşmesi durumunda nasıl HAREKET TARZI geliştirilebileceği ile ilgili profesyonel bilgiler almayı arzu eder misiniz?

 • FİNANSAL PLANLAMA konusunda kendinizi geliştirmek mi istersiniz?

 • Yapacağınız örnek uygulamalarla PROFESYONEL FİNANSMANCILIK yeteneğinizi geliştirmeyi düşünür müsünüz?

 

Söz konusu finansal yönetim uzmanlık eğitimi, bu ve buna benzer soruların cevaplarını katılımcılara detaylıca ve uygulamalı olarak aktarmak amacıyla tasarlanmıştır.

 

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Finansal yönetim nedir?

 • Muhasebe ile finansmanın farklılıkları ve ilişkileri

 • Finansal yönetimin iş akışı

 • Finansal piyasaların yönünü belirleyen değerler… (döviz, faiz, borsa endeksi hareketleri)

 • Finansal yönetim açısından ülke ve dünya ekonomisinin analizi

 • Mali tablo analizlerinin yorumlanması (rakamlara anlam kazandırma)

 • Mali tablolar ve çeşitleri (nedir, ne işe yararlar?)

 • Mali tabloları etkileyen unsurlar nelerdir?

 • Finansal piyasalarda yaşanan değişimlerin yorumlanması ve buna göre pozisyon belirleme

 • Finansal planlama teknikleri nelerdir?

 • Bütçe nedir?

 • Bütçe çeşitleri nelerdir?

 • Neden bütçe yapılır?

 • Bütçe hazırlamadan önce planlama nasıl yapılır?

 • Departman bütçelerini hazırlama

 • Yatırım bütçesi hazırlama

 • Nakit akışı nasıl planlanmalı?

 • Bütçe planlanan ile gerçekleşen karşılaştırmaları ve yorumlaması

 • İşletme performansı bütçe ile nasıl ölçülür?

 • Bütçe hedeflerini tutturabilmek için şirket içinde ne gibi düzenlemeler yapmak gerekir?

 • UYGULAMA: Örnek bütçe uygulama çalışması

 • Finans raporlama nasıl yapılır?

 • Yazılı ve sözlü rapor sunumu sırasında dikkat edilecek hususlar

 • Rasyo analizi nasıl yapılır ve rasyolar nasıl yorumlanmalıdır?

 • UYGULAMA: Örnek rasyo analizi çalışması

 • Şirketin karşılaşabileceği riskler ve tanımları

 • Hangi riskler karşısında nasıl bir hareket tarzı geliştirmek gerekir?

 • Borç-alacak yönetimi

 • Borç-alacak ilişkilerinde etkili iletişim teknikleri

 

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 4 gün (28 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Finansal yönetim konusunda kendini geliştirme isteyen yöneticiler, mali işler müdürü, finans yöneticileri, finans sorumluları, bütçe çalışmaları içerisinde yer alacak tüm yöneticiler ve finansal yönetim konusunda kendini geliştirmek isteyenler bu eğitime katılabilirler.

 

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Katılımcılar eğitim sonunda;

 • Finansal yönetimin kapsamı ve şirket içi işleyişi hakkında piyasadaki başarılı uygulamalardan süzülmüş bilgiler öğreneceklerdir.

 • Finansal planlarını çok daha kolay belirleyebilecekler ve bütçe hazırlama ile ilgili teknik bilgilere sahip olacaklar.   

 • Bütçe çalışmaları neticesinde karşılarına çıkacak verileri nasıl yorumlayabilecekleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. 

 • Şirketin finansal verilerini doğru analiz ederek yönetim kararlarına veri sağlayacak bakış açısını edineceklerdir,

 • Özellikle şirkette oluşan rakamsal verilerden oluşan resmin tamamını görerek nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini, hangi risklerin muhtemel olduğunu, bu risklerin gerçekleşmesi durumunda nasıl hareket etmeleri gerektiğini, şirket dışı kaynakları işletme süreçlerine nasıl adapte edebileceklerini ve bütün bunları şirketin genel yönetimiyle nasıl birleştirebileceklerini öğrenmektedirler.        

 • Eğitim içerisinde yapılan rakamsal uygulamalar ile öğrendiklerini pekiştirme ve pratiklerini geliştirme imkanı elde edeceklerdir. 

bottom of page