top of page

Finansal Hizmetler Danışmanlığı

finansal-hizmetler-danışmanlığı.jpg
finansal-hizmetler-danışmanlığı.jpg
finansal-hizmetler-danışmanlığı.jpg

Şirketler profesyonel anlamda kurguladıkları çatı stratejiye göre yönetilmektedirler. Her stratejik tercihin arkasında bir finansal tercih bulunmakta ve stratejiler bu finansal tercihlerle bir bütün olarak yönetilmektedirler. Stratejilerin rakama dönüştürülmüş halleri, finansal planlamanın en önemli enstrümanı olan bütçeleri oluşturmaktadır.

Şirketlerin sahip oldukları ve ulaşabilir oldukları finansal kaynakları iyi analiz ederek kendi özellerinde doğru bir finansal modelleme yapmaları gerekmektedir. Doğru finansal modelleme için de iyi bir finansal yapıya ihtiyaç vardır.

Finansal Hizmetler Danışmanlığı hizmeti, şirketlerin bu doğru modellemeyi oluşturmaları, doğru yönetebilmeleri, etkin denetleyebilmeleri ve sonuçları yorumlayarak yönetsel kararları alabilmeleri için gerekli olan yapıyı oluşturmalarına yardımcı olmaktadır.

Türev danışmanları, Finansal Hizmetler danışmanlığı alanında edindikleri deneyimlerini aşağıdaki başlıklar altında müşterilerimize sunmaktadırlar;

 • Mevcut Durum Analizi çalışmaları

 • Finansal planlama(Bütçeleme) çalışmaları

 • Bütçe performansı ölçümleme çalışmaları

 • Finansal risk analizi çalışmaları

 • Finansal risk yönetimi çalışmaları

 • Finansal verimlilik analizleri

 • Finansal verimlilik ölçümleme çalışmaları

 • Finansal raporlama modeli oluşturma çalışmaları

 • Finansal denetim çalışmaları

 • Finansal süreç yapılanması çalışmaları

 • İç denetim sistemi kurgulamam çalışmaları

 • Borç stoğu yönetimi modeli çalışmaları (Özkaynak-borç bileşenleri modellemesi)

 • UFRS-TFRS raporlama çalışmaları

bottom of page