top of page

Profesyonel Şirket Yönetimi

(Eğitim Kodu : UZM-01 )

EĞİTİMİN AMACI:

Eğitimin temel amacı, katılımcıları Stratejik yönetim, kurumsal yönetim, finansal yönetim, profesyonel ekip yönetimi, satış-pazarlama, fabrika yönetimi ve güncel iş hukuku"  konularında profesyonel ve hızlı uygulanabilir bilgilerle donatmak ve profesyonel yöneticilik becerilerinin gelişimine katkı sağlamaktır. Ayrıca katılımcılara, eğitmenlerin bilgi birikimleri yanı sıra ve deneyimlerini de aktarmak, yapılacak atölye çalışması (canlandırma, örnek olay çözümü) ile günlük hayata uyarlamalarını sağlamak eğitimin diğer amacını oluşturmaktadır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

BÖLÜM 1: Stratejik Yönetim ve Kurumsallaşma

 • Stratejik yönetim süreci

 • Büyüme, küçülme ve genişleme stratejileri

 • Rekabet stratejileri         

 • Stratejiyi şirketin tabanına yayma   

 • Kurumsallaşma adımları

 • Kurumsal yönetim ilkeleri

 

BÖLÜM 2: Finansal Planlama ve Yönetimi

 • Genel finansal bilgiler

 • Finansal planlama

 • Finansal analiz ve risk yönetimi

 • Finansal verilerin yorumlanması

 

BÖLÜM 3: Profesyonel Ekip Yönetimi                      

 • Nasıl bir YÖNETİCİLİK TARZINA sahip olduğumuzu belirleme (anket çalışması)        

 • LİDERLİK gücünü artırma ve güven ortamı yaratma                                                             

 • İşe uygun personeli bulma, seçme ve işe yerleştirme                         

 • Çalışanları MOTİVE etme yöntemleri                                                                                  

 • TAKDİR VE UYARILARIN etkinliğini artırma

 • TOPLANTILARDAN verim alma yöntemleri                                                                        

 • Zamanında ve doğru biçimde GERİ BİLDİRİM verme                                               

 • Bazı işlerde YETKİLERİ delege etme                         

 • Ekip içinde GÜÇLÜ İLETİŞİM ortamı yaratma                                                                        

 • İş ilişkilerinde kişisel imaj ve nezaket kuralları                                      

                       

BÖLÜM 4: Pazarlama yönetimi

 • Pazarlamanın dört bileşeni

  • Ürün ve hizmet geliştirme

  • Fiyatlandırma

  • Dağıtım ağı oluşturma

  • Tanıtım

 • Pazar araştırması

 • Marka olma

 • Satışta zor müşterileri ikna etme
   

BÖLÜM 5: Fabrika Yönetimi ve Güncel İş Hukuku

 • Profesyonel fabrika yönetimi nasıl olmalı?

  • Fabrika yönetiminde etkin bir üretim sisteminin uygulanması nasıl sağlanır?

  • Fabrika yönetimi ve fason işlerin organize edilmesi nasıl olmalıdır?

  • Fabrikadaki bölümlerin yönetiminde dengeler nasıl sağlanır?

 • Yöneticilerin bilmesi gereken temel iş hukuku uygulamaları

 • Özlük işlemlerinde ve bordrolamada dikkat edilecek hususlar

 • İşten çıkarma ve haksız işten ayrılmalara yönelik yasal çerçevede koruyucu önlemler alma

 • İş sağlığı ve güvenliği hukuku hakkında temel bilgiler

 • 4857 sayılı İş Kanunu’na göre uygulanacak 2013 yılı idari para cezaları

 • Yargıtay kararlarından örnekler

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim 5 gün ve toplam 35 saat sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Bu eğitimin üç hedef kitlesi bulunmaktadır:

 1. Şirketini daha profesyonel bir yapıya kavuşmasını sağlamak isteyen bütün yöneticiler,

 2. Bireysel olarak profesyonel yöneticilik becerilerini geliştirmek isteyen bütün yöneticiler, 

 3. Yöneticiliğe atanmadan önce kendini geliştirmek isteyen yönetici adayları,

 

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Sınırlı zamanları olan orta ve üst düzey şirket yöneticileri bu programa dahil olarak;

 • “Stratejik yönetim, kurumsal yönetim, finansal yönetim, profesyonel ekip yönetimi, satış-pazarlama, fabrika yönetimi ve güncel iş hukuku" konularında yöneticilerin ihtiyaç duyduğu yönetsel bilgiler öğrenecekler.

 • Profesyonel bir şirket yönetiminin nasıl sağlanabileceği konusunda kolay uygulanabilir tavsiyeler alacaklar.

 • Farklı konuşmacıların konuyla ilgili deneyimlerinden haberdar olacaklardır.

 • Türev Danışmanlık’ın profesyonel yönetim ve kurumsallaşma konusundan 15 yılda elde ettiği piyasa deneyimleri hakkında faydalanacaklar.

 • Eğitimde yapılan uygulamalar ile sıkılmadan önemli bilgiler elde edebilecekler ve anlatılan konularda pratiklerini geliştirme fırsatı bulabileceklerdir. 

bottom of page