top of page
Kalite Danışmanlığı

Neden Kalite?
Dünya pazarlarının hızla daraldığı, rekabet koşullarının acımasızca sertleştiği günümüzde işletmeler, bu daralan pazarlarda kendilerine yer bulabilmeleri için ürün ve hizmet kalitesinden kesinlikle ödün vermemek zorundadırlar. Ayrıca, ürün ve/veya hizmet kalitesinin süreklilik arz etmesi ve rekabet avantajı yaratabilmesi için, iyi kurulmuş ve etkin bir şekilde işletilen “yönetim sistemi”, işletmelere önemli faydalar sağlayacaktır.

Neden Türev Kalite Danışmanlığı?

Bu zorunluluk ve ihtiyacı dikkate alan Türev danışmanlık, bu güne kadar edindiği deneyimlerini  kalite yönetim sistemi danışmanlığı konusunda da değerlendirmeyi planlamış ve çalışmalarına başlamıştır ve kalite standartlarını maksimum faydaya çevirecek şekilde Türev Kalite Danışmanlığı bünyesinde bu hizmetlerini sunmaktadır.

Verdiği Hizmetler Nelerdir?

 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kurulumu ve belgelendirme denetimine hazırlığı,
 ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemine sahip şirketlerin kalite sistemlerinin iyileştirilmesi       
 Tedarikçi firma denetimleri,
 İç denetim (iç tetkik),
 Süreç Yönetimi,
 Sistemi kurulumu ile birlikte entegre olarak yeniden yapılanma çalışmaları

 Türev Kalite Danışmanlığının Farkları Neler?

 Türev Kalite Danışmanlığı, 1997 yılından bu yana oniki yılda elde ettiği deneyim ve edindiği saygınlıkla işletmenize, sorun yaşamadan geleceğe en iyi şekilde adapte olabileceğiniz, sürekli gelişme mantığıyla müşteri memnuniyetini, verimliliği, karlılığı, ürün ve hizmet kalitesini istikrarlı bir biçimde artırabileceğiniz bir kalite altyapısı kurar.

Kalite Sistemini kurarken işletmenizdeki çalışmalarını, kurumsallaşma bakış açısıyla yürütür. Örneğin çalışanların görev tanımlarını,
yetki ve sorumluluklarını, organizasyon yapısını sadece belgelendirme denetiminden geçmek için değil de, işletmeyi kurumsal bir biçimde geleceğe taşıyacak en uygun yapıya kavuşturabilecek şekilde oluşturmaya çalışır.
Hizmet veren kalite danışmanlarımız veya danışmanlarımız, Kalite Yönetim Sistemi haricinde işletmenizi kurumsal yapıya kavuşturabilecek ve sizi geleceğe sağlam biçimde taşıyabilecek bir yetenek ve donanımlara sahiptirler.
Çalışmalar sırasında işletmenizdeki ilgili kişilerin (ortak, yönetici, uzman vs.) görüşlerini ve önerilerini dikkate alır ve bunları ilgili standarda göre uyarlar.

Kalite sisteminin kurulumu süresince ilgili danışmanımız veya danışmanlarımız, en az haftada bir kez tam gün boyunca işletmenize gelerek çalışmaları bizzat yürütür.
İşletmenizde tüm çalışanların paylaştığı bir kalite kültürünün oluşabilmesi için ilgili kişilere temel eğitimler verir.
Gerektiğinde standart için zorunlu olmayan, ama belgelendirme gerçekleştikten sonra, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında işletmenizin yararına olabilecek konularda size yol gösterir.
19 ilde faaliyet gösteren Türev Danışmanlık, kalite danışmanlığının yanında eğitim danışmanlığı, yönetim danışmanlığı ve insan kaynakları danışmanlığı bünyesinde verdiği danışmanlık hizmetlerinden de elde ettiği deneyimleri periyodik toplantılarla danışmanlarına aktararak onların sürekli gelişimini sağlar.
Hizmet vereceği projeler konusunda seçidir. Kalite Yönetim Sistemi belgesine kısa sürede sahip olma ve onu sadece pazarlama aracı olarak kullanma şeklindeki beklentilere cevap vermeyip; hem dokümantasyon, hem de uygulama anlamında standardın tarif ettiği şekilde bir sistem kurulumu yapar.

bottom of page