top of page

EĞİTİMİN AMACI:

Üretim Yönetimi, şirketin elinde bulunan kaynakların (hammadde, malzeme, makine, teçhizat, bina, zaman ve işgücü) en optimum şekilde kullanılarak istenilen ürünü müşterinin beklediği sürede ve kalitede üretilerek müşterinin kullanımına sunulabilecek hale getirilmesi sürecidir. Bu sürecin etkin yönetilmesiyle bütün kaynaklar verimli kullanılmış olur ve müşteriye verilen sözler tutularak müşteri memnuniyeti sağlanmış olur. Bu da beraberinde şirketin verimliliğine ve performansına olumlu yansır.  

 

Buradan hareketle Türev Eğitim Danışmanlığı tarafından tasarlanan bu eğitimin AMACI, elindeki üretim kaynaklarını en optimum şekilde planlayıp, organize edip, yönlendirip, koordine edip, takibini ve kontrolünü şirketin faaliyet gösterdiği sektöre uygun olarak yapabilme yöntemlerini detaylıca aktaran bölgesinde öncü bir uzmanlık eğitimi vererek katılımcıların beklentilerini tam olarak karşılamaktır.

 

ÇÜNKÜ bu eğitimde, farklı sektörlerde tecrübe elde etmiş ve yönetim danışmanı olarak farklı şirketlere etkin üretim yönetimi sistemleri kurmuş iki eğitim danışmanı, üretim yönetimi konusunda teknik bilgiler aktaracaklar ve bu konudaki uygulama deneyimlerini paylaşacaklardır. Ayrıca eğitimde sektöre özel tavsiyeler vererek, piyasadan başarılı örnekler aktararak ve eğitim içerisinde veri analizi ve yorumlama uygulamaları yaptırarak anlaşılmayı ve öğrenmeyi kolaylaştıracaklardır.

 

SONUÇTA bu eğitim sonunda katılımcılar, Türev Eğitim Danışmanlığı’nın profesyonel yaklaşımıyla birlikte sektöre özel olarak kolayca uygulayabilecek bilgiler almanın rahatlığı ve güveni ile üretim yönetimi konusunda uzmanlaşma düzeylerini artırmış olacaklardır.

 

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

1.GÜN:

 • Modern üretim yönetimi neleri kapsar 

 • Üretim yönetiminde temel prensipler nelerdir?

 • Üretim ve malzeme planlaması nedir? 

 • Toplam üretim planlamasında kullanılan yöntemler nelerdir?

 • Üretim planın uygulanmasında üretim dışı fonksiyonların (bilgi akışı, malzeme akışı ) etkisi

 • Üretim ve malzeme planlama stratejileri

 • Fason işlemlerin planlaması ve kontrolü

 • İş programı yapma ve uygulama

 • Üretim kontrolü nedir?

 • Üretim kontrol sürecine ilişkin fonksiyonlar nelerdir?

 • Plandan sapmalar tespit edildiğinde nasıl hareket etmek gerekir?

 • Ürün bazlı planın hazırlanması ve kontrol sistemlerinin geliştirilmesi nasıl yapılır?

 • Üretim planlamacılar, hazırladıkları planların etkin bir şekilde uygulanabilmesi için birimler arası    iletişimde nelere dikkat etmeliler?

 • Fabrika yönetiminde etkin bir üretim sisteminin uygulanması nasıl sağlanır?

 • Fabrika yönetimi ve fason işlerin organize edilmesi nasıl olmalıdır?

 • Fabrika yönetiminde bakım faaliyetleri ve bu faaliyetlerin üretim, satış ile koordinasyonunun sağlanması nasıl olmalıdır?

 • Fabrikadaki bölümlerin yönetiminde dengeler nasıl sağlanır?

  • Teknik bölümlerin yönetilmesi

  • İdari bölümlerin yönetilmesi

  • Bölümler arasında koordinasyon sağlamak

 • Alaylı ve mektepli çatışmalarını olumluya çevirme

 • Üretimde çalışan personelin motivasyonunu ve verimliliğini artırma yöntemleri

 • Üretim birimleri arasında koordinasyonu ve iletişimi güçlendirme

 

2.GÜN:

 • İş ve metot etüdü

 • Etüt edilecek işin seçimi

 • Üretimde iş akış şemaları oluşturma

 • Zaman etüdü

 • Ortalama sürenin hesaplanması

 • Tempo takdiri ve normal sürenin hesaplanması

 • Standart zamanın hesaplanması

 • Bir işin toplam süresi ve bu sürenin azaltılması

 • Etkin bir depo ve stok işleyişi nasıl olmalı?

 • İşletme için faydalı olabilecek en uygun stok miktarının belirlenmesi (aylık, yıllık vs.)

 • Stok yapılacak ham madde ve malzemenin alım dönemlerini belirleme

 • Stoklama maliyetleri 

 • Stoklama yaparken nasıl bir süreç izlemeli?

 • Stok miktarı ile satış miktarı dengesinin kurulması 

 • Stok kontrol metotları

 • Etkin bir stok yönetiminde kullanılabilecek matematiksel yöntemler

 • Stok yönetiminde bilgisayar kullanımı

 • Stoksuz kalma durumunda stok kontrol modeli

 • Emniyet stok düzeyleri

 • Stoklama ile ilgili olarak farklı sektörlerde yapılan başarılı uygulama örnekleri

 

3.GÜN:

 • Üretim verimliliği artırmanın püf noktaları

 • Bir üretim şirketi için kayıp (israf) nedir? 

 • Üretim ve üretime destek süreçlerinde oluşabilen temel israflar nelerdir?

 • Yalın üretim sisteminin kurulum aşamaları nelerdir?

 • Yalın üretim sistemine geçişte nasıl bir şirket içi organizasyon yapısı olmalı?

 • Çalışanlarda yalın farkındalığı nasıl yaratılır?

 • Kayıplar nasıl belirlenir? 

  • Değer Akış Haritası: Stoklar, kayıplar kaynaklı tedarik  süresi ile bunları yok edince gerçekleşecek tedarik süresi arasındaki farkı görünce şok olacaksınız 

  • Kayıpların Finansal Önceliklendirilmesi:Aslında kayıp olarak görmediğiniz birçok şeyin kayıp olarak parasal karşılığını gördüğünüzde bir kez daha düşüneceksiniz.
  • KPI (Kilit Performans Hedefleri) İndirgemesi: Üst yönetim hedeflerinizi hatta kadar indirgemezseniz hedeflerinize zor ulaşırsınız.

 

4.GÜN:

 • Kayıpların ortadan kaldırılması araçlar  

  • Yerinde Gör_Analiz Et: Günlük problemlerin kök sebeplerini bulmadan çözmeye çalışır ve bu yetkinliği çalışanlarınıza kazandırmazsanız tabiki kimsenin zamanı yetmez tabiki hergün yangın söndürme ile uğraşırsınız.

  • SMED (Single Minute Exchange of Die)Tekli Dakikalarda Kalıp Değişimi: Ürün, kalıp forma değişim sürelerinizi hala kayıp olarak görmüyor musunuz? Yeni makine, yatırım ihtiyaçlarınızı bunları azaltarak ortadan kaldırabileceğinizi veya erteleyebileceğinizi biliyor musunuz?

  • POKA YOKE: Hatayı olmadan nasıl önleriz? Hatanın bir daha olmaması için çok basit teknikler ile neler yaratabiliriz ? 

  • 5S: Sadece temizlik, gereksiz malzemelerin ortadan kaldırılması, görsellik ve düzenleme ile nasıl kayıpları azaltırız? 

 • Kanban Uygulamaları

 • Oluşturulan yalın üretim sisteminin performansını nasıl ölçmeliyiz?

 • Farklı üretim sektörlerinden uygulama örnekleri

 • Örnek uygulama çalışmaları

 

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 4 tam gün (28 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Eğitim aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan kişilerin katılımına uygundur:

 • Üretim yönetimi konusunda teknik bilgisini geliştirmek isteyen üretim müdürü, şefi, mühendis ve uzmanları,

 • Üretimin herhangi bir fonksiyonunda yeni işe başlayan ve iş deneyimi olmayan veya az olan mühendis ve üretim sorumluları,

 • Fabrika içerisinde yapılan üretimin etkinliğini artırmak isteyen fabrika müdürü, üretim yöneticisi ve mühendisler,

 • Üniversitelerin işletme, iktisat, ekonometri, mühendislik bölümlerinden yeni mezun olmuş veya üretim yönetimi konusunda yüksek lisans yapıp üretim yönetimi konusunda mesleki kariyer yapmak isteyen herkes,

bu eğitime katılabilir.

 

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Eğitim sonunda katılımcılar; 

 • Üretim yönetimi (işyeri düzeni, iş etüdü, üretim ve malzeme planlama, verimlilik, takip ve kontrol, stok yönetimi, insan yönetimi) konusunda derinlemesine teknik bilgiler elde ederek uzmanlaşma düzeyini artıracaklar.

 • Aldıkları bilgileri kendi şirketlerinde uygulayabilecek tavsiyeler ve piyasa örnekleri almış olacaklar.

 • Sektöre özel üretim yönetimi tavsiyeleri almış olacaklar. 

 • Aldıkları bilgileri sektörlerine uyarlayabilecek şekilde donanmış olacaklar.

 • Eğitim içinde yapılacak kısa uygulamalarla pratikleri geliştirme imkanı elde edecekler.

 • Sonuçta, Türev Eğitim Danışmanlığı’nın profesyonel yaklaşımıyla birlikte sektöre özel olarak kolayca uygulayabilecek bilgiler almanın rahatlığı ve güveni ile üretim yönetimi konusunda derinlemesine teorik ve pratik bilgiler almış olacaklardır.

Ürün Yönetimi

(Eğitim Kodu : UZM-04 )

bottom of page