top of page

EĞİTİMİN AMACI:

Aile şirketlerinde yönetim erkinin kullanımı bir bayrak yarışına benzetirsek, geriden gelen kuşaklar sürekli bu takıma dahil olmakta ve zamanı geldiğinde o bayrağı taşımayı amaçlamaktadırlar. Aile şirketlerinin geleneksel yapısı içinde arkadan yetişen kuşakların şirket yönetiminde yer alabilmeleri için belli kuralların tasnif edilmesi zorunluluğu ortadadır.

Aile şirketlerinin sağlıklı bir şekilde hayatiyetlerine devam edebilmeleri, arkadan gelen ve yönetime aday olan genç aile bireylerinin bu amaç doğrultusunda yetiştirilmeleri ile mümkün olacaktır.

Bu eğitim, aile şirketlerinde yönetimi devir alacak genç mensupların hangi özelliklere sahip olarak bu görevlere hazırlanması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Genç kuşakların görevi devralacakları zamana kadar nasıl bir hazırlık evresinden geçmesi gerektiği, aile üyesi olması nedeniyle bu görevi mutlaka üstlenmek zorunda olup olmadığı, bu görevi üstlenmek için ne tip yetkinliklere sahip olması gerektiği, bu süreç sonucunda alınacak karara nasıl riayet etmesi gerektiği gibi konular bu eğitimin amaçları arasında yerini almıştır.

Eğitim temel itibariyle yönetim devrini bir şekilde yaşayacak olan aile şirketlerine bir yol gösterici olmak amacıyla tasarlanmıştır.

 

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

·  Giriş

·  Aile şirketlerinde yönetim alışkanlıkları

       -       Patrondan yöneticiliğe

       -       Aile şirketlerinde yönetimin nasıl algılandığı

       -       Aile şirketlerindeki alışkanlıkların yönetime yansımaları

·  Aile şirketlerinde yetki devri

       -       Yaşanan problemler/sürtüşmeler/çatışmalar

       -       Yönetim yetki devrinin hangi durumlarda olduğu

       -       Kurucu ortağın ve/veya yönetici ortağın yönetimden çekilmesi

       -       Zorunlu haller

       -       İstekli haller

·  Aile şirketlerinde kuşakların yönetime hazırlanması

       -       Nasıl bir strateji olmalı

       -       Aile anayasasının önemi

       -       Kimle yönetici adayı olabilir? Bu nasıl ve kim tarafından belirlenir?

       -       Neden yönetici adayı değilim?

·  Yetki devri aşamasında yaşananlar

       -       Kuşaklar arası çatışmalar

       -       Veliahtlar arası çatışmalar

       -       Aile bireyleri ve veliahtları arası çatışmalar

       -       Veliahtlar ve profesyonel yöneticiler arası çatışmalar

·  Veliaht yöneticilerin sorumlulukları

       -       Veliaht yöneticilerden şirketin beklentileri

       -       Veliaht yöneticilerden ailenin beklentileri

       -       Veliaht yöneticilerden profesyonel yöneticilerin beklentileri

       -       Veliaht yöneticilerden şirket çalışanlarının beklentileri

       -       Veliaht yöneticilerin aile değerlerine karşı sorumlulukları

·  Veliaht yöneticilerin karşılaşacakları problemler

       -       Aile içi direnç

       -       Şirket içi direnç

       -       Bu direnci nasıl yönetebilirim

·  Veliaht yöneticilerin sahip olması gereken bireysel özellikler

·  Uygulama örnekleri

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1/2 gün (4 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Aile şirketlerinde yönetim devrini gerçekleştirecek şimdiki yönetici aile üyeleri ile bu süreçte yönetime aday olan genç aile mensupları, aile içi stratejistler bu eğitime katılabilir.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Genellikle aile şirketlerinde yetki devri aşamasında büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu eğitim katılımcılarına, bu yetki devri sürecini olgunlukla karşılamalarını, bu süreci iyi analiz edip doğru yorumlayarak yarınlara daha güçlü ve donanımlı hazırlanması gerektiğini anlatmaktadır. Eğitim boyunca katılımcılara bu bakış açısını güçlendirmelerine yönelik mesajlar verilmekte ve böylece katılımcılar nezdinde bu anlayış geliştirilmektedir.

Bu süreçte aile ve şirket içinde yaşanması muhtemel problemleri ve çatışmaları nasıl yönetebilecekleri yine eğitim sonrası kazanımlardandır. Eğitim içine serpiştirilmiş uygulama örnekleriyle katılımcıların konuyu kendi aile ve şirket yapılarına nasıl adapte edebilecekleri gösterilmeye çalışılmaktadır.

Aile Şirketlerinde Veliaht Yetiştirme Teknikleri

(Eğitim Kodu : YON-02 )

bottom of page