top of page
EĞİTİM KODLARI
YÖNETİM EĞİTİMLERİ

Aile Anayasası Hazırlama ve Uygulama Yöntemleri

Aile Şirketlerinde Veliaht Yetiştirme Teknikleri

Şirket KARLILIĞINI Artırma Yöntemleri

Etkin Yöneticilik Becerilerini Geliştirme

İcra Kurulu, Yönetim Kurulu, Aile Meclisi Oluşturma ve Yönetme

Yöneticiler İçin Planlama, Takip ve Kontrol

Stratejik Planlama

Stratejik Yönetim

Patron Yöneticiler İçin Şirket Yönetmenin 7 Adımı

Çalışanın Gönlünü Fetheden LİDER Olmanın 10 Adımı

Çalışan Motivasyonunu ve Performansını Artırma Teknikleri

Rekabet Stratejileri

Aile Şirketlerinin Kronik Yönetsel Sorunları ve Çözüm Yöntemleri

Yöneticiler İçin Karar Verme ve Problem Çözme

Ustabaşı ve Vardiya Amirleri İçin Yönetim Becerilerini Geliştirme

Liderlik ve Duygusal Zeka

Kriz Dönemlerinde Şirket Yönetimi Kriz Öncesi, Anı, Sonrası

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşmanın 7 Adımı

Kurumsal Yönetim

Profesyonel Ekip Yönetimi

Yöneticiler İçin 8 Adımda Delegasyon

Y Kuşağı Çalışanın Performansını Artırma, Elde Tutma Teknikleri

Toplantı Yönetimi

Durumsal Liderlik

Yöneticilerin 5 Temel Sorumluluğu

Büyüme Stratejileri

Yöneticiler İçin Mentörlük

Geri Bildirim Verme Teknikleri

Yöneticiler İçin İlişki Yönetimi

Yöneticiler İçin Değişim ve Dönüşüme Uyum Teknikleri

Yöneticiler İçin Etkili İletişim ve Kişisel İmaj

Dijital Dönüşümü Yönetme ve Dijitalleşme

          

          

          

Bireysel Stresi Kontrol Etme ve Aile-İş Yaşam Dengesi

Yeni Nesil Motivasyon Teknikleri

Eğitimcilik Yeteneğini Geliştirme

İkna Teknikleri

İşverenler Açısından İş Hukuku Uygulamaları Atölye Çalışması

Performans Takibi, Ölçümü, Analizi ve Geri Bildirim Verme

Organizasyonel Bağlılık Yaratma ve Kurumsal Aidiyet

Performans Değerlendirme Sistemi Kurulumu

Kurumsal ve Bireysel İletişim Teknikleri

Etkili Sunum Teknikleri

Kuşaklar Arası Etkili İletişim

Zor İnsanlarla İletişim ve İkna Teknikleri

Beden Dili Kullanımı

Etkili İletişimin 10 Alışkanlığı

Takım Olabilme ve Takımdaşlık

Kendine Koçluk

Motivasyon ve Olumlu Düşünce

Yöneticiler için Sağlıklı Yaşam ve Beslenmenin(wellness)Sırları

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri

Yazılı İletişim ve Raporlama Teknikleri

İş Yaşamında Profesyonellik

YOGA ile İş ve Özel Yaşam Kalitesini Artırma

Kendini Keşfet, Sınırları Yok Et

Anlamak ve Anlaşılmak

İş sözleşmelerinde İşçi ve İşverenin Fesih Hakları

İK'cı olmayan yöneticiler için temel İŞ HUKUKU bilgileri

Sağlıklı Beslenme ve Ergonomi

Personel İşlemlerinde İdari Para Cezaları Önüne Geçme Yöntemleri

Personel ve Özlük İşlemleri

Zaman Yönetimi ve İş Planlaması

Kurum Kültürünü Geliştirme

Mindfullness

Bireysel Öneri Sistemi Geliştirme ve Uygulama

Uygulamalı Eğitimcilik Yeteneğini Geliştirme

          

          

          

Depo ve Stok Yönetiminde İzlenebilirliği Sağlama Teknikleri

İş ve Zaman Etüdü

Excel Makro Teknikleri Yardımıyla Malzeme Yöntemi

İleri Düzey SATIN ALMA ve Tedarikçi İlişkileri Yönetimi

Etkin Süreç Yönetimi

Depo ve Stok Yönetimi

Problem Çözme Teknikleri

Üretim Süreçlerinde İSRAFI Yok etme “YALIN ÜRETİM”

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme

ISO 9001 Belgesine Sahip İşletmeler İçin Kalite Bilincini Yükseltme

İstatistiksel Proses (Süreç) Kontrolü

5S Ayıklama, Düzenleme, Temizleme, Standartlaşma ve Disiplin   

Üretimde Verim Kayıpları Nasıl Yokedilir?

Toplam Verimli Bakım

Üretim Planlaması, Takibi ve Yönetimi

Profesyonel FABRİKA Yönetimi

Doğru Stok Kodu Oluşturma Ve İzlenebilirliği Artırma Yöntemleri

Malzeme ve kaynak planlama sistemi kurulumu

Mavi Yakalı Çalışanlara Yönelik Problem Çözme Teknikleri

Üretim Şirketlerinde Reçete Ve Rota Oluşturma

FMEA-Hata Modu ve Etkileri Analizi

Mavi Yaka Personele Yönelik Kurum Kültürü Geliştirme, İş Disiplini

          

          

          

Şirketlerde Bütçe Hazırlama ve Uygulama

Finansal Analiz ve Risk Yönetimi

Finans Dışı Çalışanlar İçin Temel Finansman Bilgileri

Mali Tablolar Analizi

Finans Dışı Çalışanlar İçin Temel Finansman Bilgileri ve Bütçeleme

Yöneticiler için bilanço okuma ve rasyo analizi

Uluslararası Finansal Raporlama Sistemi - UFRS

Maliyet Kontrolü, Takibi ve Yönetimi

Şirketlerde Bütçe Takibi ve Yönetimi

Maliyet Muhasebesi

Daralan Piyasalarda Ekonomik Verileri Yorumlama

Finansal Okur Yazarlık

          

          

          

Profesyonel Müşteri İlişkileri Yönetimi

Yurt dışı Pazar Araştırma Teknikleri

İleri Düzey Satış Teknikleri

DOĞRU Satış-Yüksek Ciro-İyi Kar

Satış Ekibini Hedefe Kilitleme Yöntemleri

Çağrı Merkezlerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi

Bayi Yönetimi

Temel Satış Teknikleri

Pazarlamada Farklılık Yaratma ve Yeni Nesil Pazarlama

Satış ve Pazarlama Stratejileri

Satışta İkna

İhracatta Satış ve Pazarlama Teknikleri

Satışta Zor İnsanlarla Başa Çıkma

Telefonla Satışta İkna Yöntemleri

Marka Yaratma ve Marka İletişim Yöntemleri

Yeni Nesil Pazarlama Teknikleri

Kurumsal İtibar Yönetimi

Yurt Dışında Yeni Müşteri Bulma ve Hedef Pazar Seçimi

Müzakere Teknikleri

Yeni Nesil Satışın Kuralları

Satış Motivasyonu ve Hedef Odaklı Satış

B2B Kurumsal Satış Teknikleri

Çözüm Odaklı Satış

Dijital Pazarlama

Müşteri Deneyim Yönetimi

          

          

          

Tekstil ve Konfeksiyonda Verimlilik ve Karlılık Artırma Yöntemleri

Konfeksiyon İşletmelerine Yönelik Üretim Planlaması ve Kontrol

Konfeksiyon İşletmelerinde Tam Zamanında Üretim ve Etkinlik

Konfeksiyon Üretiminde Nasıl Başarıya Ulaşılır?

Tekstil ve Konfeksiyonda Sürdürülebilirliği Sağlama Yöntemleri

Tekstil İşletmelerinde Yurt Dışı Satış ve Pazarlama

Tekstil İşletmelerine Yönelik ETKİN YÖNETİCİLİK

Tekstil işletmelerinde temel yalın üretim teknikleri

Hazır Giyimde Temel Üretim Bilgileri ve Tedarik Zinciri Yönetimi

          

          

          

Mağaza İçi Satış Teknikleri ve Müşteri İlişkileri Yönetimi

Etkin Mağaza Yöneticiliği

Mağazacılık Satış Danışmanlarına Yönelik Satış ve İletişim Teknikleri

Perakende Sektöründe İkna Teknikleri

          

          

          

Otel İşletmelerinde Satış Teknikleri

Otel işletmelerinde performans değerlendirme

Otelcilikte profesyonel ekip yönetimi

Otel Çalışanlarının İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi

Otel Çalışanları İçin Misafir İlişkileri Yönetimi

Yiyecek İçecek Sektöründe Zor Misafirlerle Başa Çıkma

Otel Çalışanları İçin Kurum Kültürü Geliştirme ve İş Disiplini

Otele Gelen Misafirin Gönlünü Fethetme

Turizm Sektöründe Misafir Memnuniyeti Odaklı Ekip Yönetimi

ve Liderlik

          

          

Hasta Ve Hasta Yakını Memnuniyetini Artırma

Özel Sağlık İşletmelerinde Yönetim Becerilerini Geliştirme

Özel hastane yöneticiliği gelişim programı

Zor Hasta Ve Hasta Yakınları İle Başa Çıkma

Yaş ve Eğitim Düzeyine Göre Hasta ve Hasta Yakını İletişim

Özel Sağlık Sektöründe Satış ve Pazarlama

Hasta Ve Hasta Yakını Memnuniyetini Artırma (Hekimlere Yönelik)

EĞİTİM SÜRELERİ
Kuruma Özel Eğitimler
EĞİTİM KODLARI
İNSAN KAYNAKLARI VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ
EĞİTİM SÜRELERİ

YON-01 

YON-02 

YON-04 

YON-06 

YON-07 

YON-11 

YON-12 

YON-13 

YON-14 

YON-15 

YON-18 

YON-21 

YON-22 

YON-23 

YON-26 

YON-27 

YON-29 

YON-30 

YON-31 

YON-32 

YON-33 

YON-35 

YON-41 

YON-42 

YON-43 

YON-44 

YON-45 

YON-46 

YON-47 

YON-48 

YON-49 

YON-50 

OİK-03 

OİK-04 

OİK-05 

OİK-06 

OİK-07 

OİK-09 

OİK-10 

OİK-12 

OİK-15 

OİK-18 

OİK-19 

OİK-21 

OİK-23 

OİK-25 

OİK-26 

OİK-27 

OİK-28 

OİK-29 

OİK-31 

OİK-32 

OİK-33 

OİK-36 

OİK-38 

OİK-39 

OİK-40 

OİK-41 

OİK-42 

OİK-46 

OİK-50 

OİK-51 

OİK-53 

OİK-54 

OİK-55 

OİK-56 

UKY-01 

UKY-02 

UKY-03 

UKY-04 

UKY-05 

UKY-06 

UKY-07 

UKY-08 

UKY-09 

UKY-10 

UKY-12 

UKY-16 

UKY-22 

UKY-23 

UKY-24 

UKY-28 

UKY-29 

UKY-30 

UKY-32 

UKY-35 

UKY-37 

UKY-38 

FME-01 

FME-02 

FME-03 

FME-04 

FME-08 

FME-11 

FME-12 

FME-14 

FME-15 

FME-16 

FME-17 

FME-18 

SPE-02 

SPE-03 

SPE-07 

SPE-08 

SPE-09 

SPE-11 

SPE-13 

SPE-15 

SPE-16 

SPE-17 

SPE-18 

SPE-21 

SPE-22 

SPE-23 

SPE-24 

SPE-27 

SPE-29 

SPE-30 

SPE-31 

SPE-32 

SPE-33 

SPE-34 

SPE-35 

SPE-36 

SPE-37 

TKE-01 

TKE-02 

TKE-03 

TKE-04 

TKE-05 

TKE-06 

TKE-07 

TKE-08 

TKE-09 

PSE-01 

PSE-02 

PSE-06 

PSE-07 

OSE-01 

OSE-02 

OSE-03 

OSE-04 

OSE-06 

OSE-07 

OSE-09 

OSE-10 

OSE-11 

       

SSE-01 

SSE-02 

SSE-03 

SSE-04 

SSE-05 

SSE-06 

SSE-07 

1 gün - 7 saat

1/2 gün - 4 saat

1 gün - 7 saat

2 gün - 14 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

2 gün - 14 saat

1 gün - 7 saat

1/2 gün - 4 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1/2 gün - 4 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1/2 gün - 4 saat

1 gün - 7 saat

1/2 gün - 4 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1/2 gün - 4 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1/2 gün - 4 saat

 

 

 

1 gün - 7 saat

1/2 gün - 4 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1/2 gün - 4 saat

2 gün - 14 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1/2 gün - 4 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1/2 gün - 4 saat

1/2 gün - 4 saat

1/2 gün - 4 saat

1 gün - 7 saat

1/2 gün - 4 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

2 gün - 14 saat

 

 

 

2 gün - 14 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

2 gün - 14 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

2 gün - 14 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1/2 gün - 4 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1/2 gün - 4 saat

1/2 gün - 4 saat

1 gün - 7 saat

1/2 gün - 4 saat

 

 

 

2 gün - 14 saat  

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

2 gün - 14 saat

1 gün - 7 saat

2 gün - 14 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

2 gün - 14 saat

1/2 gün - 4 saat

1 gün - 7 saat

 

 

 

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1/2 gün - 4 saat

2 gün - 14 saat

1/2 gün - 4 saat

 

 

 

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1/2 gün - 4 saat

1 gün - 7 saat

2 gün - 14 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

 

 

 

1 gün - 7 saat

2 gün - 14 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

 

 

 

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1 gün - 7 saat

1/2 gün - 4 saat

1/2 gün - 4 saat

1/2 gün - 4 saat

1/2 gün - 4 saat

1 gün - 7 saat

 

                                                    

 

1/2 gün - 4 saat

1 gün - 7 saat

7 gün - 49 saat

1/2 gün - 4 saat

1/2 gün - 4 saat

1 gün - 7 saat

1/2 gün - 4 saat

EĞİTİM KODLARI
PERAKENDE SEKTÖRÜ EĞİTİMLERİ
EĞİTİM SÜRELERİ
EĞİTİM KODLARI
ÜRETİM ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ
EĞİTİM SÜRELERİ
EĞİTİM KODLARI
FİNANS VE MUHASEBE EĞİTİMLERİ
EĞİTİM SÜRELERİ
EĞİTİM KODLARI
SATIŞ VE PAZARLAMA EĞİTİMLERİ
EĞİTİM SÜRELERİ
EĞİTİM KODLARI
TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ EĞİTİMLERİ
EĞİTİM SÜRELERİ
EĞİTİM KODLARI
TURİZM VE OTELCİLİK SEKTÖRÜ EĞİTİMLERİ
EĞİTİM SÜRELERİ
EĞİTİM KODLARI
SAĞLIK SEKTÖRÜ EĞİTİMLERİ
EĞİTİM SÜRELERİ
bottom of page