top of page

Aile Şirketleri Danışmanlığı

aile-şirketleri-danışmanlığı.jpg
aile-şirketleri-danışmanlığı.jpg
aile-şirketleri-danışmanlığı.jpg

Bilindiği üzere aile şirketi, sahipliği ve yönetimi bir kişi veya aileye ait olan şirket olarak tanımlanmaktadır. Aile üyelerinin şirketle olan ilişkileri sahiplik ve yönetim ilişkisidir. Yani hem şirketin sahibi hem de yöneticisi konumundadır. Aile şirketleri, birçok avantaja sahip olduğu gibi iyi yönetilmediğinde kronik problemleri ve riskleri bünyesinde barındırırlar.

Aile şirketlerinin temel amaçlarından birisi devamlılıklarını sağlayarak sonraki kuşaklara devretmektir. Ancak bu çok kolay bir süreç değildir. Aile şirketlerinin şimdiki yöneticileri işletmelerini gelecek kuşaklara taşımak istiyorlarsa bazı çalışmaları yapmak, bazı kararlılıkları göstermek, bazı radikal değişiklikleri yapmak zorundadırlar. Aksi durumda tarihte çok karşılaşmış olduğumuz diğer benzerleri gibi yok olurlar.

 

Aile ilişkilerinin sistemik hale getirilmesi, yani kurumsallaşması, aile şirketlerinin karşısında duran en önemli hedeflerden biri olmalıdır. Kurumsallaşmanın ihmal edilmesiyle aile içi sürtüşmeler başlar, kurumdaki problemler artar ve giderek şirketin çöküşü kaçınılmaz hale gelebilir.

 

Aile şirketlerinin kuşak geçişlerinde yaşadıkları uyum problemleri, iş yapma ve yönetim modelindeki farklıklar zaman zaman aile şirketlerini çıkmaza sürükleyebilmektedir.Kuşak geçişlerinde yaşanması muhtemel olan pek çok sorun erken uyarı sistemleri sayesinde kontrol altına alınabilmekte, yaşanması muhtemel sorunlar kader olmaktan çıkarılmaktadır.

 

Aile şirketlerinde aile içi çatışmaların ortadan kaldırılabilmesi için bazı kuralların sözlü olmaktan çıkartılıp yazılı hale getirilmesi gerekmektedir. Bu yazılı kuralların oluşturulmasında ailenin örf ve adetleri, insan ilişkileri anlayışı yani genel anlamda kültürü önemli olmaktadır. Ailenin bu hayat anlayışının, iş yapış tarzının, alışkanlık ve beklentilerinin, aile bireylerinin birbirlerine karşı ve işletmeye karşı tutum ve davranışlarının, aile bireylerinin terfi ve çalışma koşullarının, kısacası aile ile işletme ilişkisinin hangi kural ve şartlara göre yapılacağının belirten yazılı kurallar oluşturulmalıdır. Bu yazılı kurallar bütününü aile anayasası olarak tanımlayabiliriz.

 

Aile şirketlerinin sahip olduğu kurum kültürünü etkileyen en önemli etken, şirket kurucusu ailenin kendine has kültürü, yapısı, gelenekleridir. Toplum olarak geleneksel aile yapımızın şirkete taşınması sonucu, maalesef bazı olumsuzluklar da şirket çatısı altına taşınmış oluyor. Her şeyden önemlisi, bu geleneksel aile kültürünün şirkete adaptasyonudur. Aile ilişkileriyle iş ilişkilerinin, aile ile şirketin ayrı tutulmasının başarılması, aile şirketlerinde yaşanması muhtemel pek çok problemi ortadan kaldırmaktadır.

 

Aile şirketlerindeki akrabalık ilişkileri özellikle şirketlerin kuruluşu yıllarında avantaj olarak değerlendirilirken, ileriki yıllarda dezavantaja dönüşmektedir. İşlerin genişlemesi, iş süreçlerinin karmaşıklaşması, şirketi daha iyi yönetme ihtiyacının ortaya çıkması gibi nedenlerle sıkıntılar yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlamaktadır. Bu süreç aslında çöküşün ya da krizin de habercisidir.

Peki bu gidişat aile şirketlerinin kaderi midir?

Tabi ki bu aile şirketlerinin kaderi olamaz. Ancak bu kaderi değiştirmek için aile şirketleri de diğer kurumsallaşmasını tamamlamış şirketlerde olduğu gibi bazı olmazsa olmazları hayata geçirmek durumundadırlar. Aile şirketlerinin bu kaderi değiştirmelerinin ilk adımı kendilerini yeniden yapılandırarak, kurumsallaşma sürecine girmeleriyle atılmış olacaktır.

 

Bu tespitlerden hareketle Aile Şirketleri Danışmanlığı birimimiz, uzman danışman ekibiyle aile şirketine özel yönetsel, organizasyonel ve sistemsel problemleri tespit edip giderilmesine yönelik kalıcı çözümler üretmekte ve şirketin nesiller boyu sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesine yardımcı olacak sistem tasarımı yapmaktadır.

Faaliyet gösterdiği sektöre, bölgeye ve büyüklüğe bakmaksızın herhangi bir aile şirketi, Aile Şirketleri Danışmanlığı’nın aşağıda belirtilen hizmetlerinden faydalanabilir.

 • Kurumsal yapı oluşturma çalışmaları

 • Aile anayasası hazırlama çalışmaları

 • Aile iş modeli oluşturma çalışmaları

 • Aile şirketlerinde gelecek kurgusu oluşturma çalışmaları

 • Aile şirketlerinde strateji belirleme çalışmaları

 • Aile içi liderlik modellemesi çalışmaları

 • Kuşak geçişleri ve uyumlaştırma çalışmaları

 • Haleflik planı hazırlama ve yönetimi çalışmaları

 • Halef yetiştirme çalışmaları

 • Aile şirketlerinde büyüme modellemesi çalışmaları

 • Şirket bünyesinde ilk defa çalışacak aile fertleri için kariyer planlamasının yapılması

 • Aile şirketinin operasyonel etkinliğini, verimliliğini ve performansını artırma çalışmaları

 • Mülkiyet yönetimi çalışmaları

bottom of page