top of page

Aile Şirketlerinin Kronik Yönetsel Sorunları ve Çözüm Yöntemleri

(Eğitim Kodu : YON-22 )

EĞİTİMİN AMACI:

Ülkeden ülkeye değişmekle birlikte aile şirketleri, dünya genelinde kayıtlı iş yerlerinin büyük bir kısmını ve dünyanın en büyük işletmelerinin de yaklaşık yarısını oluşturuyorlar. Aile şirketlerinin başarılı performanslarının, sadece sahibi olan aileler için değil aynı zamanda faaliyet gösterdikleri ülke ekonomileri açısından da değer ve büyük önem taşımaktadır.

Yapılan araştırmalara göre, hemen her ülkede iş sahibi aile liderlerinin büyük çoğunluğunca, profesyonel yönetime geçiş ve özellikle kurumsallaşmanın, iş hayatları süresince karşılaştıkları en büyük zorluk olduğunu dile getirmişlerdir. Bu da bizi, bu sorunun sektör ya da boyutlarından bağımsız olarak tüm aile şirketleri açısından evrensel bir nitelik taşıdığı sonucuna ulaştırıyor. Sonuç olarak Dünya geneline ve özelde ülkemize baktığımızda,  profesyonelleşmenin ve profesyonellerle birlikte çalışmanın şirketler için mutlak avantaj teşkil ettiği görülmektedir.

Bu ihtiyaçtan hareketle tasarlanan eğitim, aile şirketlerinde profesyonelleşme mekanizmasının ve gereklerinin şirket kurumsal yapısı içerisine nasıl yerleştirilebileceği ve şirketi başarıya taşıyacak güvenilir profesyonellerin nasıl bulunabileceği ve uzun süre iş yerinde tutulabileceği, profesyonellerin daha etkin nasıl yönetilebileceği ile ilgili bilgi ve deneyimleri aktarmaktır. 

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 · Aile şirketi denince genelde akla ne geliyor?

 · Araştırmaların ortaya koyduğu ortak bulgular?

 · Aile şirketlerinde profesyonelleşme süreci?

 · Aile mensuplarının profesyonellere bakış açısı ve tereddütler?

 · Profesyonellerin bakış açısı ve endişeler?

 · Kayırmacılık önemli bir sakınca, ailenin işe katkısı göz ardı mı edilecek?

 · Dışsalların işe başlıca katkıları?

 · Genelde çalışmak için aile şirketleri neden tercih ediliyor?

 · Ailenin profesyonellerden beklentileri?

 · Peki ya profesyonellerin beklentileri?

 · İşe alma kriterleri ne olmalı?

 · Parasal olanaklarda temel kriter?

 · Parasal teşvikin kapsamı?

 · Profesyonele hissedarlık olanağı sağlamak iyi bir seçenek mi?

 · İş hayatı güven üzerine kurulu, peki ya kontrol?

 · Dışsallar nesiller arası devir sürecinin tartışmasız destekçileri midir?

 · İşten çıkarmak nasıl sancısız yapılabilir?

 · Personel devri genelde çok sakıncalı bulunur, gerçekten öyle mi?

 · Aile mensupları kesinlikle kayrılmamalı mı?

 · İdeal bir profesyonelin vasıfları?

 · İdeal bir çalışma ortamının vasıfları? 

*Panel mantığında kurgulanan bu eğitim, soru–cevap şeklinde gerçekleşecektir. Eğitim içerisinde moderatör, yukarıdaki soruların cevaplarını alanında uzman konuşmacıya yöneltecektir. Bunun dışında moderatör, konuyla ilgili katılımcıların soruların alıp konuşmacının cevaplamasını sağlayacaktır.

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1/2 gün (4 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Aile şirketi patronları, aile üyesi yönetici adayları, aile şirketlerinde yönetim devrini gerçekleştirecek şimdiki yönetici aile üyeleri ile bu süreçte yönetime aday olan genç aile mensupları, aile içi stratejistler bu eğitime katılabilir.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Eğitim sonunda katılımcılar;

·Profesyonelleri işe alırken en doğru seçimini yapmanın püf noktalarını öğrenecekler.

·Profesyonellerle işte tutmanın ipuçlarını alacaklar.

·Profesyonellerle olan anlaşmazlıkları nasıl yönetebileceklerini görmüş olacaklar.

·Soru –cevap formatı şeklinde yürütülmesi ile konuyu değişik açılardan irdeleme fırsatı bulacaklar.

bottom of page