top of page

Beden Dili Kullanımı

(Eğitim Kodu : OİK-23 )

EĞİTİMİN AMACI:

Gün içinde tek kelime bile etmeden anlattığımız ve neredeyse her sözcüğe, kullandığımız her cümleye bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde simgesel kodlarla anlamlandırdığımız ve insanlarla kurduğumuz iletişim süreci içerisinde kullandığımız bir dilimiz daha var: Beden Dili.

İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik simgesel kodları oluşturmanın yanında onları anlamlandırabilmesi ve bunu değişik iletişim araçlarını kullanarak istediklerini, duygu ve düşüncelerini diğer insanlara aktara bilmesidir. Sözsüz iletişim en önemli bölümünü oluşturan görsel kodların kullanımı iletişim tarihi kadar eskidir. İnsanoğlu sözlü ve yazılı iletişim araçlarının yanında, bedeni ile kendi yaşadığı duygu ve coşkuyu, sevinci ve hüznü yansıtarak iletişim kurmaktadır. Topluluk önünde sunum yaparken, yöneticinizin odasında, bir otobüs durağında ve örneklerini daha çoğaltabileceğimiz, bulunduğumuz bir çok yerde, insanlarla etkileşim de bulunduğumuz her an içinde bilinçli ya da bilinçsiz olarak karşımızdaki insanlarla, sözel olarak kendimizi ifade etmenin ötesinde bedenimizi kullanarak iletişim kurarız. Kişiler arası yüz yüze iletişimde mekan, ses tonlaması, jestler, mimikler, bedenimizin duruşu bizim iletişim çevremizi belirlememizde ve anlamanın ortaya konmasında her zaman için etkili olmuştur.
Karşımızdaki insanların içinde bulunduğu durumu anlayabileceğimiz ve insanoğlu tarafından kültürel farklılıklar olsa da aynı anlamları taşıyan( mutluluk, korku, kızgınlık, şaşkınlık vb.) duygusal bilgiyi dışa vurmamızı sağlayan temel hareketler olsa da, kullanılan beden dili açısından farklılık arz etmektedir. Başka bir deyişle, her toplumun kültüründe kullandığı beden dili, kullanım biçimi o kültürün kendine özgüdür.

Organizasyonel gelişimde diğer önemli bir konu da, çalışanların kurumsal aidiyet duygularını artırabilmektir. Kurumsal aidiyet, bir kişinin çalıştığı şirkete karşı hissettikleri ve her çalışanın şirketin ortak değerleri benimsemesini ifade eder. Bu nedenle kurumsal aidiyet, hem  şirketin başarısına, hem de çalışanın kendi performansına olumlu anlamda etki eden bir konudur.

Özellikle müşteriyle birebir temas halinde olan çalışanlar açısından bu konu oldukça önemlidir. Çünkü çalışanların şirkete karşı kurumsal aidiyetlerini artırmaya yönelik sistematik çalışmaların yapılması, şirketin yönetim kalitesine, hizmet kalitesine, müşteri memnuniyetine ve dolaylı olarak karlılığına çok önemli katkılar sağlayacaktır.

Buradan hareketle tasarlanan bu eğitimde katılımcılara, beden dillerini etkin kullanabilmeleri için hangi beden hareketlerinin, jestlerin ve duruşların ne anlama geldiği ve bunların nasıl kullanılabileceği hakkında pratik bilgiler aktarılacaktır. Eğitimin farklı bölümlerinde sözsüz iletişim (beden dili) ile ilgili olarak pratiğe dönük uygulamalar yaptırılacaktır. Ayrıca katılımcıların, kurumdaki aitlik duygularını artırmaya yönelik bilgiler verilecek ve buna yönelik çeşitli uygulamalar yapılacaktır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Kurum kültürü nedir? Neden önemlidir?

 • Mevcut kurum kültüründe kime ne görevler düşmektedir?

 • Empati kurabilmenin püf noktaları nelerdir?

 • Şirketimiz, yöneticilerimiz, iş arkadaşlarımız, müşterilerimiz davranışsal olarak bizden ne bekler?

 • Bu beklentilere nasıl cevap vermeliyiz?

 • Hizmet kalitesi ile beden dilinin kullanımı arasındaki ne gibi ilişkiler vardır?

 • Kendimizi iyi tanıyor muyuz? (anket çalışması)

 • Mahremiyet bölgesi

 • Bölge mesafelerini etkileyen kültürel faktörler

 • Beden hareketlerimiz karşı tarafta nasıl bir algılama yaratır?

           ° Avuç hareketleri

           ° El ve kol hareketleri

           ° Ayak hareketleri

           ° Yüz ve göz hareketleri

           ° Baş hareketleri

           ° Vücut hareketleri

 • Oturma biçimleri ve anlamları

 • Etkili bir ses geliştirme

 • Farklı kültürlerden beden dili algılaması nasıldır?

 • Beden dilinin kullanımı ile ilgili örnek uygulamalar

 • Zor insanlar karşısında bireysel motivasyonumuzu nasıl yüksek tutabiliriz?

 

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Tüm çalışanlar bu eğitime katılabilir.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Katılımcılar, eğitim sonunda, karşısındaki kişilerin iletişim sırasında sergiledikleri beden dilinin ne anlama geldiğini anlayabilecek ve yorumlaya bileceklerdir. Eğitim sırasında yaptırılan örnek uygulamalar ile beden dilinin kullanımı konusunda pratik yapma imkanı bulacaklardır. Ayrıca; eğitim sırasında verilen mesajlar, bilgiler ve eğitimin farklı noktalarında yaptırılan örnek uygulamalar doğrultusunda kurumsal aidiyet duygularını yükseltebileceklerdir.

bottom of page