top of page

Bireysel Stresi Kontrol Etme ve Aile-İş Yaşam Dengesi

(Eğitim Kodu : OİK-03 )

EĞİTİMİN AMACI:

İnsan yaşamını korumaya yönelik içgüdüsel ve evrensel bir tepki olan stres, insanlık tarihinin ilk çağlarından beri var olmaya devam etmektedir. Kontrol edilebildiği ölçüde yaşam kalitemize ve performansımıza olumlu etki yapabildiği gibi; kontrol edilemediğinde sağlığımızı, motivasyonumuzu ve performansımızı olumsuz etkileyebilmektedir.

Öte yandan vaktimizin büyük bir bölümünü geçirdiğimiz işimiz, aile yaşantınızı her yönden etkiler. Öyle ki, iş yerinde yaşadığımız bir sorun,  gününüzün stresli ve yoğun geçmesine, eve yorgun gelmemize, birlikte yaşadığınız aile bireylerine yansıtmamıza neden olabilmektedir. Bu da, iş hayatınız ve aileniz arasındaki dengeyi kurmayı olumsuz etkileyebilir. Fakat çözümü vardır.

Buradan hareketle tasarlanan eğitimdeki temel amaç, stresi kontrol edebilmeye ve strese karşı duygusal dayanıklılığımız artırmaya yönelik bilgiler sunmak ve tekrarlanamaz iş ve aile yaşamımızın dengeli bir şekilde sürdürülebilmesine katkı sağlamaktır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

·         Stres hakkında bildiğiniz her şey yanlıştır!

·         Gerçekle yüz yüze gelmek

·         Stres nasıl oluşur ve nasıl gelişir?

·         Stres kaynakları nelerdir?

·         Stresin bireye ve iş yerine etkileri

·         Stresi kontrol etmenin iş performansına ve motivasyona etkisi

·         Stres karşısında duygusal olarak ne derece dayanıklıyız? TEST ÇALIŞMASI

·         Stresi tamamen ortadan kaldırmak gerekir mi?

·         Stres karşından duygusal dayanıklılığımız ne düzeyde? (TEST ÇALIŞMASI)

·         Stresi kontrol etme yöntemleri

·         Kişilik yapılarına göre zamanı yönetme teknikleri

·         Zaman planlaması, takibi ve yönetimi

·         Aile içi ilişkileri işe, işteki ilişkileri aile içine yansıtmamanın püf noktaları nelerdir?

·         İş ve aile yaşam dengesi nasıl kurulur?

·         Mutlu büyük aile, mutlu küçük ailelerden oluşur

·         Örnek uygulama ve alıştırmalar, grup çalışması

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Sektör, şirket ve unvan ayrımı olmadan her düzeydeki yönetici ve çalışanlar bu eğitime katılabilirler.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Bu eğitimin sonunda katılımcılar;

·Stresin ne olduğu, nasıl oluştuğu ve etkilerinin neler olduğu hakkında bilgi sahibi olacaklar.

·Bireysel ve kurumsal stres kaynakları ve etkileri konusunda bilinçlenecekler.

·Stres karşısında ne derece dayanıklı oldukları ile ilgili kendileri ile yüzleşmiş olacaklar.

·Bireysel ve kurumsal stres kaynaklarını ortadan kaldırma ya da etkilerini en aza indirebilme konusunda etkin yöntemlerin neler olduğunu öğrenerek bunları yaşamlarına geçirip, daha sağlıklı, verimli ve başarılı bir yaşam sürebilmek imkanı elde edecekler.

·En büyük stres kaynağı olan zamanı daha etkin yönetebilme yöntemlerini öğrenecekler.

·İş ile aile ilişkilerini dengede tutmaya yönelik tavsiyeler almış olacaklar.

·Eğitim sırasında yapılacak alıştırma ve uygulamalarla pratik yapma imkanı elde ederler.

bottom of page