top of page

Şirketlerde Bütçe Hazırlama ve Uygulama

(Eğitim Kodu : FME-01 )

EĞİTİMİN AMACI:

 

Bütçe denildiği zaman kısaca elde edilen gelirler ve bunun için katlanılan fedakârlıklar arasındaki olumlu (bütçe fazlası) ya da olumsuz (bütçe açığı) ya da eşitlik (denk bütçe) fark aklımıza gelebilir. İşletmelerde bütçenin birincil yararı hazırlanan “satış” ve bunu izleyen “üretim”, “personel” ve “nakit” bütçelerinin performans değerlendirmeye olan büyük katkısıdır. Bütçelerin ikincil yararı ise giderlerin kontrolünün daha rahat yapılmasının sağlanması ve bu sayede her hangi bir kalemdeki giderde ciddi bir sapma olduğunda müdahale yapmanın daha kolay olmasıdır. Eğitimde örnek bütçelerin ne oldukları anlatıldıktan sonra uygulamalarla birlikte karşımıza çıkan verilerin nasıl yorumlanması gerektiği aktarılacaktır. Eğitim sonunda yapılan örnek çalışmalarla bütçe hazırlama ve raporlama konularında pratiğin nasıl olduğu katılımcılara aktarılacaktır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Bütçe nedir? Neden bütçe yapılır?

 • Şirket stratejisi ile uyumlu bir bütçe hazırlamak için nelere dikkat etmek gerekir?

 • Bütçe hazırlama ve uygulama aşamaları nelerdir?

 • Bütçe kapsamında gelir ve gider tahminleri yapma

 • Satış bütçesi ve bunun işletme için önemi nedir? Nasıl hazırlanır?

 • Üretim, personel ve nakit bütçeleri nedir? Nasıl hazırlanır?

 • Yatırım bütçesi nedir? Nasıl hazırlanır?

 • Başabaş noktası analizi

 • İşletme performansı bütçe ile nasıl ölçülür?

 • Bütçe hedeflerini tutturabilmek için ne gibi düzenlemeler yapmak gerekir?

 • Bütçede planlanan ile gerçekleşen arası karşılaştırmalar

 • Bütçe verileri nasıl yorumlanmalı?

 • İşletme performansı bütçe ile nasıl ölçülür?

·UYGULAMA: Örnek bütçe uygulama çalışması

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 2 tam gün (14 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Şirket yöneticileri, patronlar, finans yöneticileri, finansman ve muhasebe sorumluları ile bütçe çalışmaları içerisinde yer alacak tüm bölüm sorumluları ve yöneticileri bu eğitime katılabilirler.

 

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Bu eğitime katılan katılımcılar,

 • Günlük, haftalık, aylık ve yıllık finansal planlarını ve gereksinimlerini çok daha kolay belirleyebilecekler.

 • Bütçe hazırlama ile ilgili temel bilgilere sahip olacaklar.

 • Eğitim sırasında yapılan örnek bütçe uygulamaları ile pratiklerini geliştirme imkanı elde edeceklerdir.

 • Bütçe çalışmaları neticesinde karşılarına çıkacak verileri nasıl yorumlayabileceklerini öğrenecekler. 

 • Türev Danışmanlığın ve eğitim danışmanının bütçe uygulama deneyimlerinden faydalanmış olacaklar.

bottom of page