top of page

EĞİTİMİN AMACI:

Bütçe denildiği zaman kısaca elde edilen gelirler ve bunun için katlanılan fedakârlıklar arasındaki olumlu (bütçe fazlası) ya da olumsuz (bütçe açığı) ya da eşitlik (denk bütçe) fark aklımıza gelebilir. İşletmelerde bütçenin birincil yararı hazırlanan “satış” ve bunu izleyen “üretim”, “personel” ve “nakit” bütçelerinin performans değerlendirmeye olan büyük katkısıdır. Bütçelerin ikincil yararı ise giderlerin kontrolünün daha rahat yapılmasının sağlanması ve bu sayede her hangi bir kalemdeki giderde ciddi bir sapma olduğunda müdahale yapmanın daha kolay olmasıdır. 

Şirketler için söz konusu öneme sahip bütçenin takibi ve yönetilmesi tasarlanan bu eğitimin temel amacı, hazırlanmış ve yürürlüğe girmiş bütçenin planlandığı gibi ilerleyip ilerlemediğini takip etmek, verileri yorumlamak ve bütçe disiplinini sağlamaya yönelik bilgiler aktarmaktır.

 

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

  • Bütçede planlanan ile gerçekleşen arası karşılaştırmalar nasıl yapılır?

  • Departman bütçelerinin planlanan/gerçekleşen karşılaştırmaları nasıl ve hangi kriterlere göre yapılır?

  • Bütçe verileri nasıl yorumlanmalı?

  • İşletme performansının bütçe aracılığıyla ölçülmesinde nelere dikkat edilir?

  • Gerçekleşen bütçe verileri nasıl yorumlanır?

  • Gerçekleşene göre bütçe kalemlerinde revizyon nasıl yapılır?

  • Operasyonel süreçlerin bütçeye uygun olarak yönetilmesinde dikkat edilecek hususlar nelerdir?

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Şirket yöneticileri, patronlar, finans yöneticileri, finansman ve muhasebe sorumluları ile bütçe çalışmaları içerisinde yer alacak tüm bölüm sorumluları ve yöneticileri bu eğitime katılabilirler.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Bu eğitime katılan katılımcılar,

  • Bütçe verilerini daha iyi yorumlayabilecekler. Planlanan ile gerçekleşen arası farklar olması durumunda nasıl hareket edilebileceği ile ilgili stratejik bilgiler alacaklardır.

  • Bütçe takip sistemleri hakkında bilgi sahibi olacaklar ve uyguladıkları mevcut sistemin etkinliğini test etme imkanı elde edecekler.

  • Bütçe disiplini açısından operasyonel süreçlerin etkin yönetimi ile ilgili eğitim danışmanının deneyimlerinden faydalanmış olacaklardır.

Şirketlerde Bütçe Takibi ve Yönetimi

(Eğitim Kodu : FME-15 )

bottom of page