top of page
Prof. Dr. C. Yenal KESBİÇ

Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ekonomist

Lisans              : Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü

Yüksek Lisans : Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Teorisi Bilim Dalı

Doktora           : Gazi Üniversitesi İktisat

Post Doktora   : Bournemouth Üniversitesi

1969 yılında Zonguldak’ da doğdu. 1990 Yılında Dokuz Eylül Üniversitesi,  İşletme Bölümünü bitirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Teorisi Bilim Dalı’ndan 1993 yılında Yüksek Lisans, 1998 yılında Gazi Üniversitesi İktisat  Doktora derecesi, 1999 -2001 yılları arasında Bournemouth Üniversitesi - İngiltere ‘de Post Doktora derecesi aldı. 2013 yılında Profesör ünvanı alan  Cüneyt Yenal KESBİÇ, 2013-2015 yılları arasında Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Teorisi Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. 2013-2015 yılları arasında Celal Bayar Üniversitesi Proje Merkezi Üyeliği ve BAP Komisyon üyeliği, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Proje ve Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğü ve Tütün Eksperliği Yüksek Okulu Müdürlüğü yaptı. Aynı zamanda, Batman Üniversitesi Senato Üyeliği, Yönetim Kurulu üyeliği ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevlerini yürüttü. Profesör Kesbiç Genel Ekonomi, Makro Ekonomi, rekabet ve inovasyon dersleri vermektedir. Ayrıca Profesör Kesbiç’in; Global Mali Krizler, Risk eğilimi ve Yatırım Tercihleri, Ekonomik davranışlar üzerinde etkili olan Kurumsal değerler, Emlak Piyasasında Hedonik talep Parametreleri ve talebi etkileyen faktörler, İmalat sanayiinde rekabet gücü, Türk bankacılık sisteminin gelişimi ile Kamu ekonomisi konularında çok sayıda ulusal ve uluslararası  yayınları bulunmaktadır. Profesör Kesbiç,  İ:4.0 ve Davranışsal Ekonomi İle ilgili proje ve çalışmalar da  yürütmektedir. Dr.Kesbiç evli ve iki çocuk babasıdır.

bottom of page