Eğitim Grubu
IMG_6312.JPG
Bülent Orta / Stratejik Yapılandırma Danışmanı - Partner Danışmanı
Uzmanlık Alanları: ​

Stratejik yönetim ve stratejik planlama, Kurumsallaşma ve yeniden yapılanma, Aile anayasası oluşturma,

Aile şirketlerinde kuşak geçişleri, Aile şirketlerinde haleflik planı yapma, Kurumsal yönetim ve üst kurullar oluşturma, Bağımsız icra/yönetim kurulu üyeliği, Liderlik ve üst yönetici gelişimi, Karlılık ve verimlilik artırma, Finansal yönetim ve bütçe oluşturma, Performans yönetimi, Mavi yakalı kurum kültürü, iş disiplini ve iletişimi, Beyaz yakalı personel kişisel gelişimi, İletişim, beden dili ve takım olabilme

elif_orta.jpg
Talat Donmez.jpg
Cüneyt Yenal Kesbiç
IMG_3374.jpg
Şadiye Kulga
Didem Kara
Kemal Sucu
Nedim Okta
Volkan Şen
Çağatay Demir
Mazhar İzmiroğlu
Murat Aktaş
Elif Orta / Bilgi Sistemleri Süreç Sistem Danışmanı - Partner Danışman

Uzmanlık Alanları: ​

Bilgi sistemleri yapılandırma, Etkin veri tabanı oluşturma, ERP yazılımları, MRP yazılımları, MS Office ileri düzey uygulamaları, Yazılım geliştirme, Süreç analizleri, Süreç yapılandırma, Süreç yönetimi, Süreçlerin izlenebilirliliğini sağlama, Stok yönetimi ve izlenebilirlik, Satın alma yönetimi,

H.Talat Dönmez / Tekstil Konfeksiyon Sektör Danışmanı - Kıdemli Yetkili Yönetim Danışmanı
Uzmanlık Alanları: ​

Yönetici gelişimi, Yeniden yapılanma, Tekstil ve konfeksiyon şirketlerinde sürdürülebilirlik, Üretim verimliliğini artırma, Kapasite planlaması, Takip ve kontrol,  İhracat - ithalat, Dış ticaret,

Prof. Dr. Cüneyt Yenal Kesbiç / Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ekonomist
Uzmanlık Alanları: ​

Genel ekonomi, makro ekonomi, rekabet ve inovasyon, global mali krizler, risk eğilimi ve yatırım tercihleri, ekonomik davranışlar üzerinde etkili olan kurumsal değerler, emlak piyasasında hedonik talep parametreleri ve talebi etkileyen faktörler, imalat sanayinde rekabet gücü, Türk bankacılık sisteminin gelişimi, kamu ekonomisi, İ:4.0 ve Davranışsal Ekonomi

Yalçın Özçelik / Kişisel Gelişim ve Sistem Süreç Danışmanı

Uzmanlık Alanları: ​

Executive Cockpit, Dağıtıcı El Terminali Modülü, Satış Yöneticisi Modülü, Tüketici Hızlı SatıŞ Modülü, Route Optimizasyonu, Commerce Portal Modülü, Çağrı Merkezi Satış Modülü, analizlerinin yapılması ve dokümante edilmesi

Şadiye Kulga / Kişisel Gelişim Danışmanı, Yetkili Yönetim Danışmanı
Uzmanlık Alanları: ​

Stres yönetimi, Koçluk, Motivasyon, İletişim, Takım ruhu oluşturma, Kişilik analizleri, Mutluluk

Didem Kara / Kişisel Gelişim Eğitim Danışmanı
Uzmanlık Alanları: ​

Stres yönetimi, Yoga ile sağlıklı yaşam, Etkili iletişim, Kendini keşfetme, Duygu yönetimi, Sağlıklı beslenme, Ergonomi

Kemal Sucu / Satış Yönetimi Eğitim Danışmanı
Uzmanlık Alanları: ​

Yurt dışı satış, Yurt dışı pazar araştırma teknikleri, İhracat stratejileri ve işlemleri, Dış ticaret, Satış teknikleri, Satış yönetimi

Nedim Okta / Finansal Yönetim Eğitim Danışmanı
Uzmanlık Alanları: ​

Mali tablolar analizi, Finansal yönetim, Rasyo analizi, Maliyet muhasebesi, Maliyet yönetimi, Yönetim muhasebesi, UFRS, Mülakat teknikleri, Performans yönetimi, İK uygulamaları

Dr. Volkan Şen / Satış ve Pazarlama Eğitim Danışmanı 
Uzmanlık Alanları: ​

Satış Yönetimi ve Satış Ekip Yönetimi, Satış Koçluğu ve Motivasyon, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Bütünleşik Pazarlama Kanal Yönetimi, Bayi Yönetimi, Rekabet Stratejileri, Proje Yönetimi, Süreç Yönetimi, İç Denetim

Çağatay Demir / Satış ve Pazarlama Eğitim Danışmanı
Uzmanlık Alanları: ​

Kurumsal Satış, Bireysel Satış, Direkt Satış, Ekip Kurma, Ekip Yönetme, Müşteri İlişkileri, Bayi Kanalı Yönetimi, Kişisel Gelişim, Performans Takip

Dr. Mazhar İzmiroğlu / Eğitim Danışmanı
Uzmanlık Alanları: ​

Aile şirketlerinde profesyonelleşme, Profesyonel yönetim, Kuşak geçişleri, Türkiye ekonomisi, Ekonomik Doktrinler tarihi, Girişimcilik,

Murat Aktaş / Wing Tsun Kung-Fu Master Eğitmen
Uzmanlık Alanları: ​

Wing Tsun Kung-Fu, Uzak Doğu Sporları, Savunma ve Saldırı Stratejileri