top of page
Eğitim Grubu
IMG_6312.JPG
Bülent Orta / Stratejik Yapılandırma Danışmanı - Partner Danışmanı
Uzmanlık Alanları: ​

Stratejik yönetim ve stratejik planlama, Kurumsallaşma ve yeniden yapılanma, Aile anayasası oluşturma,

Aile şirketlerinde kuşak geçişleri, Aile şirketlerinde haleflik planı yapma, Kurumsal yönetim ve üst kurullar oluşturma, Bağımsız icra/yönetim kurulu üyeliği, Liderlik ve üst yönetici gelişimi, Karlılık ve verimlilik artırma, Finansal yönetim ve bütçe oluşturma, Performans yönetimi, Mavi yakalı kurum kültürü, iş disiplini ve iletişimi, Beyaz yakalı personel kişisel gelişimi, İletişim, beden dili ve takım olabilme

elif_orta.jpg
Talat Donmez.jpg
IMG_3374.jpg
Elif Orta / Bilgi Sistemleri Süreç Sistem Danışmanı - Partner Danışman

Uzmanlık Alanları: ​

Bilgi sistemleri yapılandırma, Etkin veri tabanı oluşturma, ERP yazılımları, MRP yazılımları, MS Office ileri düzey uygulamaları, Yazılım geliştirme, Süreç analizleri, Süreç yapılandırma, Süreç yönetimi, Süreçlerin izlenebilirliliğini sağlama, Stok yönetimi ve izlenebilirlik, Satın alma yönetimi,

H.Talat Dönmez / Tekstil Konfeksiyon Sektör Danışmanı - Kıdemli Yetkili Yönetim Danışmanı
Uzmanlık Alanları: ​

Yönetici gelişimi, Yeniden yapılanma, Tekstil ve konfeksiyon şirketlerinde sürdürülebilirlik, Üretim verimliliğini artırma, Kapasite planlaması, Takip ve kontrol,  İhracat - ithalat, Dış ticaret,

Yalçın Özçelik / Kişisel Gelişim ve Sistem Süreç Danışmanı

Uzmanlık Alanları: ​

Executive Cockpit, Dağıtıcı El Terminali Modülü, Satış Yöneticisi Modülü, Tüketici Hızlı SatıŞ Modülü, Route Optimizasyonu, Commerce Portal Modülü, Çağrı Merkezi Satış Modülü, analizlerinin yapılması ve dokümante edilmesi

Didem Kara
Didem Kara / Kişisel Gelişim Eğitim Danışmanı
Uzmanlık Alanları: ​

Stres yönetimi, Yoga ile sağlıklı yaşam, Etkili iletişim, Kendini keşfetme, Duygu yönetimi, Sağlıklı beslenme, Ergonomi

Kemal Sucu
Nedim Okta
Çağatay Demir
Mazhar İzmiroğlu
Kemal Sucu / Satış Yönetimi Eğitim Danışmanı
Uzmanlık Alanları: ​

Yurt dışı satış, Yurt dışı pazar araştırma teknikleri, İhracat stratejileri ve işlemleri, Dış ticaret, Satış teknikleri, Satış yönetimi

Nedim Okta / Finansal Yönetim Eğitim Danışmanı
Uzmanlık Alanları: ​

Mali tablolar analizi, Finansal yönetim, Rasyo analizi, Maliyet muhasebesi, Maliyet yönetimi, Yönetim muhasebesi, UFRS, Mülakat teknikleri, Performans yönetimi, İK uygulamaları

Çağatay Demir / Satış ve Pazarlama Eğitim Danışmanı
Uzmanlık Alanları: ​

Kurumsal Satış, Bireysel Satış, Direkt Satış, Ekip Kurma, Ekip Yönetme, Müşteri İlişkileri, Bayi Kanalı Yönetimi, Kişisel Gelişim, Performans Takip

Dr. Mazhar İzmiroğlu / Eğitim Danışmanı
Uzmanlık Alanları: ​

Aile şirketlerinde profesyonelleşme, Profesyonel yönetim, Kuşak geçişleri, Türkiye ekonomisi, Ekonomik Doktrinler tarihi, Girişimcilik,

bottom of page