top of page

Yöneticiler İçin 8 Adımda Delegasyon

(Eğitim Kodu : YON-33 )

EĞİTİMİN AMACI:

Yetki; karar alma, çalışanları yönlendirme ve şirketin amaçlarına ulaşması için belli görevleri yerine getirme hakkıdır. Yetki devrini ise, bir yönetici olarak yaptığımız rutin işleri ve ayrıntıları astlarımıza devretme işlemi olarak tanımlayabiliriz.

Şirketlerin yapıları ve işleri büyüdükçe, yöneticilerin daha etkin olabilmeleri ve daha yüksek yönetsel performans sergileyebilmeleri için bazı yetkilerini astlarına devretmeleri gerekir. Ama çeşitli gerekçelerden dolayı bu süreç bazı şirketlerde etkin işlemez. 

Bu ihtiyaçtan hareketle tasarlanan eğitimin temel amacı, yöneticilerin kendilerinde güvende hissedebilecekleri şekilde yetki devri gerçekleştirebilmelerine katkı sağlayacak bilgiler vermektir.

 

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 · Yönetim ve etkin yöneticilik nedir?

 · Etkin bir yönetim için yetki devri neden gereklidir?

 · Yöneticiler olarak yetki devretmekten neden kaçınırız?

 · Bir yöneticinin her şeyi kendisinin yapmaya çalışması ne sonuçlar doğurur?

 · Yetki devretmenin önündeki riskler nelerdir? Nasıl ortadan kaldırılır?

 · Yetki devrinin adımların nelerdir?

 · Yetki devredeceğimiz astları seçme

 · Yetki devredeceğimiz astları geliştirme teknikleri

 · Yetki devrettiğimiz kişiye nasıl bir yönetim tarzı uygulamalıyız?

 · Yetki devrettiğimiz kişileri izleme ve takip etme

 · Yetki devri sürecinin etkinliğini ölçme

 · Piyasadan başarılı ve başarısız yetki devri örnekleri

 · Uygulama çalışmaları

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1/2 gün (4 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Tüm orta ve üst düzey yöneticiler ile şirket sahipleri bu eğitime katılabilirler.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Bu eğitimin sonunda katılımcılar;

 · Yetki devrinin yönetici ve şirket için öneminin farkına varırlar.

 · Yetki devrinin adımlarını öğrenirler.

 · Yetki devri yapılacak astları geliştirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olurlar.

 · Yetki devrinin önündeki engeller ve bunları aşma yöntemlerini öğrenirler.

 · Yetki devredecek kişileri yetiştirme yöntemleri hakkında bilgi ve bilinç düzeylerini   artırırlar.

 · Eğitim içerisinde yapılacak uygulamalarla pratiklerini geliştirirler.

bottom of page