top of page

Depo ve Stok Yönetimi

(Eğitim Kodu : UKY-06 )

EĞİTİMİN AMACI:

Bir üretim sisteminde üretilen  ürüne dolaysız veya dolaylı olarak katılan bütün fiziksel varlıklar ve ürünün kendisi stok kavramı içindedir. Tedarik veya üretim yoluyla elde edilen, kullanılmadan veya müşteriye  arz edilmeden önce az veya çok belirli bir  süre bekletilen mal miktarına stok denilmektedir. Stok birçok işletme için hemen hemen en büyük aktiftir. Bu kaynağın yönetimi, karlılığı doğrudan etkiler. Bunun yanında yeterince yüksek olmayan stok devir hızı, rekabet ve azalan enflasyon dönemlerinde şirketleri zora sokabilir ve beklenmedik zararlar verebilir.
Günümüz iş yaşamında rekabet edebilir şekilde işletmelerin varlıklarını sürdürebilmelerini sağlayan, ERP, MRP, JIT felsefesi gibi konularda başarılı olmak isteyen fişletmelerin öncelikle “stok yönetimi” alanında ilerleme kaydetmiş olması gereklidir. Çevremizdeki birçok işletme yöneticisinin tüm dikkati sadece “para” üzerine yoğunlaşmaktadır. Stok ise zaten elde olan bir şeydir. Halbuki stokların değeri kasadaki veya bankadaki para ve çeklerden çok daha fazladır. Bunu hayal edebilmek için stokların olduğu her yerde deste deste para varmış gibi düşünülebilir. Fakat çoğu zaman nerede ne stokun olduğu sağlıklı olarak bilinmemektedir.
Bu eğitim temel amacı, depo ve stokların daha etkin yönetimi ile işletme verimliliğinin ve karlılığının artabileceği olgusudur. Eğitim boyunca hangi sipariş yönteminin ne zaman kullanılacağı, parti büyüklükleri ve güvenlik stokunun hesaplanması,  stokların yarattığı maliyetler ve bunun işletmeye etkileri, stoku azaltmanın ve stok dönüş hızının yeterliliği, verimlilik ve karlılık gibi önemli parametreler üzerinde durulacaktır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Depo ve stok yönetimi neden önemlidir?

 • Depo ve stok yönetiminin işletme organizasyonundaki yeri nedir?

 • Hangi depo, ne amaçla kullanılmalı?

 • Deponun fiziki düzeni nasıl sağlanmalı?

 • Stoklarının çeşitleri ve sınıflandırılması

 • Malzeme ihtiyaç planlaması

 • İşletme için faydalı olabilecek en uygun stok miktarının belirlenmesi (aylık, yıllık vs.)

 • Stok yapılacak ham madde ve malzemenin alım dönemlerini belirleme

 • Stoklama maliyetleri

 • Stoklama yaparken nasıl bir süreç izlemeli?

 • Stok miktarı ile satış miktarı dengesinin kurulması

 • Stok kontrol metotları

 • Ekonomik sipariş miktarı modeli

 • Etkin bir stok yönetiminde kullanılabilecek matematiksel yöntemler

 •  Stok yönetiminde bilgisayar kullanımı

 • Stoksuz kalma durumunda stok kontrol modeli

 • Miktar iskontoları

 • Stoklama maliyeti

 • Emniyet stok düzeyleri

 • Depo ve stoklama ile ilgili olarak farklı sektörlerde yapılan başarılı uygulama örnekleri

 

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Üretim, Planlama, Depo ve Lojistik Yöneticileri, Stok Yöneticileri, Mühendisleri ve stoklama ile uğraşan tüm birim yönetici ve çalışanları ile kendisini bu konuda geliştirmek isteyen stoklama bölümünde çalışmaya yeni başlamış çalışanların bu eğitime katılımı uygundur.

 

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

 • Bu eğitim sonunda katılımcılar;

 • Etkin bir depo ve stok yönetimi ile ilgili temel bilgiler öğrenmiş olacaklar.

 • Çalıştıkları iş yerlerinde optimum stok politikasını uygulayabilme becerisini kazandırarak, işletmelerin verimliliklerini artırırken maliyetlerini azaltabilmelerine destek sağlayacaklar.

 • Stoklama teknikleri konusunda bilgi sahibi olacaklar.

 • Türev Danışmanlık bünyesinde yürütülen danışmanlık hizmetleri neticesinde elde ettiği deneyimlerden faydalanmış olacaklardır.

bottom of page