top of page

Dijital Dönüşüm Hizmetleri

dijital_dönüşüm_hizmetleri.jpg
dijital_dönüşüm_hizmetleri.jpg
dijital_dönüşüm_hizmetleri.jpg

Her kuşak kendi dinamiklerini dayatıyor. Kuşaklar değiştikçe toplumlarında beklentileri değişiyor. Doğal olarak toplumsal beklentilerde meydana gelen her değişim de sektörleri ve bu sektördeki oyuncuları etkiliyor. Şirketler bu değişim beklentisine kendi iç dinamiklerinde çalışan beklentilerindeki değişim olarak karşılaşıyor. Dış dinamiklerde ise makro anlamda tüm dış paydaşların değişim talepleri olarak karşılaşıyor.

Eski ile yeninin birleştiği noktada tercihler, hedefler, zorunluluklar ve sorumluluklar şirketleri yeni teknoloji ile buluşturuyor.

Teknolojik olarak neredeyim?

Teknolojik dönüşüme ne oranda hazırım?

Neden zorundayım?

Sorularına verilecek cevaplarla ulaşılacak olan yer her şeyin yeniden başlatılması, sahip olunanlar dikkate alınarak her şeyin yeniden düşünülmesi, yeniden tasarlanması ve yeniden inşa edilmesi olacaktır.

Bu dijital dönüşüm, daha fazla teknoloji ve bunlar aracılığıyla yeni değerler oluşturma anlamına gelmektedir. Geleceğin yeni dinamiklere göre yeniden tasarlanması anlamına gelmektedir.

Dijital Dönüşüm Hizmetleri kapsamında Türev Danışmanları, şirketlerin geleceği yeni teknolojik unsurları dikkate alarak yeniden kurgulamalarına, geleceği inşa etmelerine aşağıdaki hizmet başlıkları kapsamında yardımcı olmaktadırlar;

  • Dijital dönüşüm stratejisi oluşturma

  • Dijital dönüşüm alt yapı çalışmaları

  • Endüstri 4.0 uyum çalışmaları

  • Dijital dönüşüm süreci şirket içi uyum çalışmaları

  • Dijital dönüşüm süreci şirket kurum kültürü uyumlaştırma çalışmaları

bottom of page