top of page

Eğitimcilik Yeteneğini Geliştirme

(Eğitim Kodu : OİK-05 )

EĞİTİMİN AMACI:

Eğitimcilik yapmak, aktarmak istenilen konuyu çok iyi bilmekle sınırlı kalmayan oldukça geniş bir konudur. Lakin dışarıdan bir gözle bakıldığında,“ben uzun süredir iş hayatının içindeyim, yıllarca yöneticilik yaptım, yaptığım işi iyi biliyorum, yurt dışında eğitimler aldım, dolayısıyla çok rahat eğitimler organize edebilirim ve hazırladığım eğitimleri sunabilirim” gibi düşünceler ortaya çıkabilmektedir. Fakat eğitimcilik bunun ötesinde bir şeydir. Nitekim ihtiyacı olan kişiye, ihtiyaç duyduğu eğitimleri en uygun zamanda aldırabilmek, katılımcı kitlesinin beklentilerine uygun bir eğitim programı hazırlayabilmek, etkin bir eğitim yöntemi geliştirmek, eğitim sırasında katılımcıların öğrenme becerilerine ve onların yapısına uygun bir biçimde anlayabilecekleri şekilde konuyu aktarmak, verilen eğitimin etkinliğini ölçmek farklı sektörlerdeki iş deneyimiyle, alınan eğitimlerle sınırlı tutulamaz. Onun ötesinde bu konuya hassasiyetle özenle eğilmek gerekir. Bu işi gönülden yapmak gerekir. 

Öte yandan iş dünyasına yönelik verilen eğitimlerde katılımcıların beklentileri oldukça yüksektir. Çünkü onların, zamanları oldukça kısıtlı, aklının bir köşesinde azda olsa sürekli yaptığı işle ilgili bir düşünceyle eğitime katılmakta ve öğrendiklerini işinin başına geçer geçmez uygulamak istemektedir. Ne yazık ki, geri dönüşü genellikle yoktur. Anlatılmak istenen konu sınırlı eğitim saatinde aktarılmak zorundadır. Etkin bir eğitimci, “karşımdaki kişiler bir şey anlamıyor, bu eğitime gönülsüz gelmişler, çok ukalalar, kasdi sorular soruyorlar” gibi bahanelerin sığınmayıp bunları olumluya çevirmesi gerekir. Öyle ki, her eğitimde farklı kitleler olacağından dolayı içerik aynı olsa bile bir önceki eğitimin yöntemi ile sonraki eğitimin yöntemi farklı olabilir.

Buradan hareketle eğitim öncesi hazırlıklar, eğitim sunumu, eğitim sonrası yapılması gerekenler dikkate alınıp, bilgi ve beceriyi harmanlayacak şekilde “eğitimcilik yeteneğini geliştirme” eğitimi tasarlanmıştır. Eğitimde, bir eğitimci için en zor kısım olan eğitim sunumu ve notu hazırlama, eğitim yöntemi belirleme, eğitimi sunma, katılımcıların beklentilerini etkin bir biçimde tespit edebilme, eğitim sırasında oluşabilecek aksamaları gözeterek önceden B ve C planları hazırlama ve kişisel gelişim konularına ağırlık verilecektir. Bilgi aktarımı ile uygulama paralel yapılacaktır. Kişilerin becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak örnek uygulamalar yaptırılacak ve mini film gösterimi, mesaj iletici hikayeler ve müzikle desteklenecektir. Ayrıca eğitimcilik becerilerini geliştirebilmeleri için gönüllü olacak bazı katılımcılara sahnede kısa sunumlar yaptırılacak ve sunum üzerinden değerlendirmeleri yapılacaktır. Bunun için katılımcılara, eğitim öncesinde üzerinden kendi bilgi ve becerileri doğrultusunda 5-10 dakikalık sunum hazırlamaları için kendilerine eğitimden önce tarafımızca örnek metin gönderilecektir.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

  • Şirket içi eğitimlerin amaçları nelerdir?

  • Öğrenme ne zaman ve nasıl gerçekleşir?

  • Yeni nesil öğretme teknikleri

      o Şirket hissedarları

      o Yöneticiler

      o Beyaz yakalı çalışanlar

      o Mavi yakalı çalışanlar

  • Başarılı bir şirket içi eğitimin aşamaları nelerdir?

  • Eğitim planı hazırlama

      o Eğitimin amacını

      o Konu başlıklarını 

      o Kullanılacak yardımcı materyaller

      o Sunum yöntemi

      o Süre ve sunumun saat akışı

      o Hedeflenen katılımcılar

      o Hedeflenen faydalar

  • Eğitim öncesi kaynak (kitap, blog, makale, gazete, notlar) araştırması yapmak

  • Eğitim notu hazırlarken dikkat edilecek hususlar

  • Eğitim slaytı hazırlarken nelere dikkat etmek gerekir?

      o Slayt rengi

      o Slayt uyumu

      o Slayt düzeni

      o Görsel ve video ekleme

      o Slayt detayı

  • B ve C planı ne anlama gelir?

  • Eğitim öncesinde ve eğitim sırasında katılımcıların beklentilerini ve ihtiyaçlarını tespit etmek için neler yapabiliriz?

• Eğitim öncesi kendimizi nasıl motive edebiliriz?

• Eğitmen eğitim verirken nasıl giyinmeli? Giydiklerimiz, katılımcılar üzerinde nasıl etki bırakır?

• Etkili bir eğitim sunumu yapmanın püf noktaları 

o Eğitimde ilk izlenim neden önemlidir? Etkin bir ilk izlenim için neler yapmalıyız?

o Sunum dili nasıl olmalıdır?

o Ses tonumuz nasıl olmalıdır? 

o Katılımcılardan gelen sorular nasıl cevaplandırılmalıdır? 

o Eğitim için mizahı kullanmanın incelikleri neler?

o Eğitimci katılımcıları nasıl kontrol edebilir, eğitimi nasıl interaktif hale getirebilir?

o Eğitimin planlandığı sürede ilerlemesini sağlamanın püf noktaları neler?

o Katılımcıların eğitim disiplinini bozucu davranışları nasıl yönetilebilir?

o Eğitimlerde beklenmeyen aksilikler nelerdir? Bunlar nasıl aşılabilir?

o Eğitimci bireysel stresini nasıl kontrol edebilir?

• Eğitim etkinliği nasıl ölçülür? Nasıl geri dönüm alınmalıdır?

• Etkinlik sonuçları nasıl yorumlanmalı? 

• Bir eğitimci kendini nasıl geliştirmeli? Neler yapmalı?

• Eğitimci kendini nasıl geliştirebilir? (Gelişim klavuzu)

• Başarılı ve başarısız sunum örnekleri, kıyaslaması, sonuçları ve kısa mesajlar

• Mesaj iletici mini film gösterimi 

• Katılımcıların örnek sunumları ve değerlendirme

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Konferans ve seminerlerde konuşma yapacak iş adamı ve üst yöneticiler, şirket içi eğitim veren tüm yöneticiler, oryantasyon eğitimi veren İK’cılar, şirket içi eğitimciler ve eğitimcilik yeteneğini geliştirmek isteyenler bu eğitime katılabilir.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Eğitim sonunda katılımcılar;

• Kurumun ihtiyaçlarına uygun yeni eğitim programları geliştirme, eğitim sunumu ve notu hazırlama konusunda bilgi sahibi olurlar.

• Eğitimin etkinliği ile ilgili salon düzeni oluşturma ve eğitim materyallerinin düzenlemesi konusunda bilgi sahibi olurlar.

• Eğitim sunumu sırasında olası zorluklar ve aksamalara rağmen katılımcıların beklentilerine ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek etkin bir sunum yapma konusunda bilgi sahibi olurlar ve bu konuda becerilerini geliştirme imkanı elde ederler.

• Eğitimci olarak bireysel stresini kontrol etmenin ve bireysel motivasyonunu yüksek tutmanın yöntemlerini öğrenirler ve uygulama becerisi kazanma imkanı elde ederler.

• Başarılı bir konuşmacı, eğitmen olmak konusunda kendi durumunu belirginleştirerek, tamamlama ve gelişme konusunda bireysel önerilerle beslenir.

• Sunuş sırasındaki güçlü ve gelişmeye açık yönlerini fark ederler. 

• Zor dinleyici ve katılımcılar ile nasıl başa çıkabileceğini öğrenirler.

• Öğrenmenin ne olduğunu ve öğrenme sürecinin nasıl geliştiğini teorik olarak öğrenirler.

• Eğitimin etkinliğini değerlendirme ve etkili geri dönümler alma yöntemlerini öğrenirler ve alınan sonuçları yorumlama becerisi kazanırlar.

• Bir eğitimci olarak kendini nasıl geliştirebilecekleri konusunda yöntemler öğrenirler.

• Eğitim içinde yapılan interaktif uygulamalarla öğrendiklerini pekiştirme imkanı elde ederler.

bottom of page