top of page

Profesyonel Ekip

Yönetimi

(Eğitim Kodu : YON-32 )

EĞİTİMİN AMACI:

Günümüzde, mavi ve beyaz yaka çalışanların sosyal ve kültürel anlamdaki tutumları, davranışları ve iş yapış tarzları, toplumun ve işverenlerin çalışanlardan beklentileri, uygulanan yönetim teknikleri ve şirketlerin kurumsallaşma süreçleri sürekli değişmekte ve beraberinde yöneticileri de değişime zorlamaktadır. Söz konusu değişim ortamı, uzun süre yöneticilik yapmış kişileri bile ekip yönetimi ve insan yönetimi noktasında zorlayabilmektedir. Bu nedenledir ki, eskiden olduğundan daha profesyonelce insan yönetimine ve ekip yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır.

Söz konusu ihtiyaçtan hareketle tasarlanan “profesyonel ekip yönetimi” eğitimindeki ana amaç, adım adım ekip yönetimi ile ilgili profesyonel yöneticilik tekniklerini aktarmaktır. Bilimsel bilgi ile pratik bilginin harmanlandığı bu eğitimde katılımcılara, profesyonel yöneticilik becerilerini geliştirebilecekleri piyasa şartlarına ve ülke kültürüne uygun tavsiyelerde bulunmak, eğitimin diğer amacını oluşturmaktadır.

Öte yandan eğitim sırasında yapılacak anket çalışması, kısa film gösterimi, oyun gibi bazı interaktif uygulamalarla katılımcıların profesyonel ekip yönetimi konusundaki pratiklerini artırmalarına imkan tanınacaktır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

A.  YÖNETİCİLİK VE PROFESYONELLİK KAVRAMLARI                                          

A.1. Yönetici kime denir?                                                                           

A.2. Profesyonel ekip yönetimi nedir?                                                           

A.3. Profesyonel yöneticinin sorumlulukları nelerdir?

B.  PROFESYONEL EKİP YÖNETİMİ                                                 

B.1. Nasıl bir YÖNETİCİLİK TARZINA sahip olduğumuzu belirleme (anket çalışması)

B.2. LİDERLİK gücünü artırma ve güven ortamı yaratma                                     

B.3. Ekip ruhunu yaratacak HEDEFLER belirleme ve buna yönelik ekibi yönlendirme    

B.4. Çalışanları MOTİVE etme yöntemleri                                                            

B.5. TAKDİR VE UYARILARIN etkinliğini artırma

B.6.  TOPLANTILARDAN verim alma yöntemleri

B.7.  Zamanında ve doğru biçimde GERİ BİLDİRİM verme                                       

B.8. Bazı işlerde YETKİLERİ delege etme

B.9. Ekip içinde GÜÇLÜ İLETİŞİM ortamı yaratma      

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

     Bir ve üzeri kişi yöneten tüm yöneticiler bu eğitime katılabilir.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Katılımcılar eğitim sonunda,

  · etkin ve sonuç odaklı bir ekip yönetmenin profesyonel gerekliliklerini,

  · en zor koşullarda bile ekibini etkin olarak nasıl yönetebileceğini,

  · ekip üyeleri nezdinde nasıl liderlik gücü elde edilebileceğini,

  · ekip üyelerinden şirket ve birim hedeflerine ulaşmada nasıl yüksek performans alınabileceğini,

    öğrenecekler ve bu konularda piyasa şartlarına ve ülke kültürüne uygun kolay uygulanabilir tavsiyeler almış olacaklardır.

bottom of page