top of page

Etkili Sunum Teknikleri

(Eğitim Kodu : OİK-18 )

EĞİTİMİN AMACI:

Topluluk önünde (şirket içi ve dışı toplantılar, satış görüşmeleri, konferanslar, seminerler vs.) Sunum yapmak, aktarmak istenilen konuyu çok iyi bilmekle sınırlı kalmayan oldukça geniş bir konudur. Lakin dışarıdan bir gözle bakıldığında,“ben uzun süredir iş hayatının içindeyim, yıllarca yöneticilik yaptım, yaptığım işi iyi biliyorum, yurt dışında eğitimler aldım, dolayısıyla çok rahat sunum hazırlayabilirim ve hazırladığım sunumları rahatlıklar aktarabilirim” gibi düşünceler ortaya çıkabilmektedir. Fakat sunum yapmak bunun ötesinde bir şeydir. Nitekim ihtiyacı olan kişiye, ihtiyaç duyduğu sunumu en uygun zamanda aldırabilmek, katılımcı kitlesinin beklentilerine uygun bir sunum programı hazırlayabilmek, etkin bir sunum tekniği geliştirmek, sunum sırasında katılımcıların öğrenme becerilerine ve onların yapısına uygun bir biçimde anlayabilecekleri şekilde konuyu aktarmak, yapılan sunumun etkinliğini ölçmek farklı sektörlerdeki iş deneyimiyle, alınan eğitimlerle sınırlı tutulamaz. Onun ötesinde bu konuya hassasiyetle özenle eğilmek gerekir. Bu işi gönülden yapmak gerekir.

Etkin sunum yapan bir kişi, “karşımdaki kişiler bir şey anlamıyor, bu toplantıya, seminere, eğitime gönülsüz gelmişler, çok ukalalar, kasdi sorular soruyorlar” gibi bahanelerin sığınmayıp bunları olumluya çevirebilmesi gerekir. Öyle ki, topluluk önünde yapılan her sunumda farklı kitleler olacağından dolayı içerik aynı olsa bile bir önceki sunumun yöntemi ile sonraki sunumun yöntemi farklı olabilir.

Buradan hareketle sunum öncesi yapılabilecek ön hazırlıklar, sunum ve sunum sonrası yapılması gerekenler dikkate alınıp, bilgi ve beceriyi harmanlayacak şekilde “etkili sunum ve sunu hazırlama teknikleri” eğitimi tasarlanmıştır. Eğitim hem teorik, hem de pratik bilgiler içermektedir. Ayrıca eğitim sırasında yapılan uygulamalarla katılımcıların konuyla ilgili pratik becerilerini geliştirmelerine imkan tanınır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • PowerPoint sunumu ve sunum notu hazırlarken nelere dikkat etmek gerekir?

 • Sunum yöntemi nasıl hazırlanır?

 • Toplantı veya seminer salonunun düzeni ve materyaller nasıl olmalıdır?

 • Sunum öncesi kendimizi nasıl motive edebiliriz?

 • Sunumlarda nasıl giyinmeliyiz? Giydiklerimiz, katılımcılar üzerinde nasıl etki bırakır?

 • Ses tonumuz nasıl olmalıdır? Ses tonumuzu nasıl ayarlamalıyız? ÖRNEK UYGULAMA

 • Sunum öncesinde ve sunum sırasında katılımcıların beklentilerini ve ihtiyaçlarını tespit etmek için neler yapabiliriz?

 • Nasıl bir sunum dili seçilmelidir?

 • B ve C planı ne anlama gelir?

 • Topluluk önünde sunum yapmada ilk izlenim neden önemlidir? Etkin bir ilk izlenim için neler yapmalıyız?

 • Sunum yapan kişi, katılımcıları nasıl kontrol edebilir, sunumu nasıl interaktif hale getirebilir?

 • Etkili bir sunum yapmak sırasında BEDEN DİLİMİZİ nasıl kullanmalıyız?

 •  Beden duruşu

 • Ellerin kullanımı

 • Yüz ve mimikler

 • Ayaklar

 • Katılımcılardan gelen sorular nasıl cevaplandırılmalıdır?

 • Katılımcıları olumlu yönde etkilemede hangi yöntemler kullanılabilir?

 • Katılımcıların sunum sırasındaki BEDEN DİLLERİ ne anlama gelir? Bunu nasıl  anlayabiliriz?

 • Katılımcıların hangi beden dili karşısında nasıl hareket etmemiz gerekir?

 • Sunum etkinliği nasıl ölçülür? Nasıl geri dönüm alınmalıdır?

 • Sunum yapan kişi kendini nasıl geliştirmeli? Neler yapmalı?

 • Başarılı ve başarısız SUNUM ÖRNEKLERİ

 • Sunum denemeleri ve grup çalışması

 

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Şirketlerde eğitim işiyle uğraşan uzman veya yöneticiler, astlarına işbaşı eğitimi veren tüm yöneticiler, toplantı, seminer, konferans, panel vs. ortamlarda herhangi bir topluluk önünde konuşan yönetici, iş adamı ve çalışanlar, toplantılarda proje sunumu yapan çalışan ve yöneticiler.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

 • Sunum öncesi nasıl bir ön hazırlık yapılması gerektiğini öğrenirler.

 • Topluluk önündeki sunum sırasında olası zorluklar ve aksamalara rağmen katılımcıların beklentilerine ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek etkin bir sunum yapma konusunda bilgi sahibi olurlar ve bu konuda becerilerini geliştirme imkanı elde ederler.

 • Sunum öncesi ve sırasında bireysel motivasyonunu yüksek tutma üzerinde pratik tavsiyeler alırlar.

 • Zor dinleyici ve katılımcılar ile nasıl başa çıkabileceğini öğrenirler.

 • Sunum etkinliğini değerlendirme ve etkili geri dönümler alma yöntemlerini öğrenirler ve alınan sonuçları yorumlama becerisi kazanırlar.

 • Topluluk önünde sunum yapan kişiler, kendilerini nasıl geliştirebilecekleri konusunda etkin bir yol haritası çizebilirler.

bottom of page