top of page

Etkin Mağaza Yöneticiliği

(Eğitim Kodu : PSE-02 )

EĞİTİMİN AMACI:

Günümüz perakende sektörü içerisinde yüksek becerilere sahip mağaza yöneticilerinin önemi gittikçe artmaya başlamıştır. Çünkü günümüzde mağaza yönetmek, bir nevi şirket yönetmekle eşdeğerdedir. Nasıl ki bir şirketin “satış, pazarlama, satın alma, finansal yönetim, insan kaynakları yönetimi, stok yönetimi” temel fonksiyonlarını oluşturuyor ise mağazalarda da aynı fonksiyonların ihtiyacı gittikçe kendini göstermektedir. 

Genel anlamda, plan yapma, planlanan işleri ve bu işlerde görev alacak kişileri organize etme, onları yönlendirme, koordine etme, kontrol etme olarak tanımlanabilecek yönetim, gün geçtikçe meslek haline gelmeye ve bir o kadar da zor olmaya başladı.  Nitekim bu zorluk, sistemi ve günlük işleri yönetmekten ziyade, özellikle insanı etkin ve verimli bir şekilde yönlendirme noktasında kilitlenmeye başladı. Çünkü çalışanların sosyal ve kültürel anlamdaki tutum ve davranışları, iş yapış tarzları, toplumun ve işverenlerin beklentileri, yönetim teknikleri, şirketlerin kurumsallaşma süreçleri sürekli değişmekte ve beraberinde yöneticileri de değişime zorlamaktadır.

Dünyaca ünlü yönetim gurusu Peter Drucker’ın ifade ettiği gibi, zeka, hayal gücü ve bilgi bir yöneticinin sahip olması gerekli önemli zenginlikleridir. Ama yalnızca etkinlik, onları başarılı neticeler almaya götürür. Nitekim etkin olabilmeyi başardığımızda yöneticilik mesleği kendimiz ve şirketimiz için yüksek katma değer sağlayabilen hale gelmiş olur.

Yukarıda ifade edilen tespitlerden hareketle tasarlanan bu eğitimde ana amaç, eğitime katılan mağaza yöneticilerinin gerek kendileri, gerekse şirketi için insanı ve iş süreçlerini yönetme noktasında daha fazla katma değer sağlayabilmelerine destek olmaktır. Katılımcıların etkin yöneticilik konusundaki farkındalık düzeylerini artırmak, onlara insan yönetimi konusunda teorik ve pratik bilgiler aktarmak ve mevcut yöneticilik deneyimleriyle pekiştirebilecekleri uygulanabilir bilgiler aktarmak diğer amaçlardır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Mağaza yöneticisinin sorumluluk alanları nelerdir?

 • Nasıl bir YÖNETİCİLİK TARZINA sahip olduğunuzu belirleyin (anket çalışması)

 • Mağaza için organizasyonu kurarken nelere dikkat etmek gerekir?

 • Mağaza çalışanlarının eğitimi ve gelişimi

 • Ekip ruhunu yaratacak mağaza içi HEDEFLER belirleme

 • Belirlenen hedeflerin ulaşılabilir olduğuna satış danışmanlarını inandırma

 • Marka değerlerini mağaza çalışanlarına öğretme ve sahiplenilmesini sağlama

 • Mağaza içinde ilgili satış danışmanları ile toplantı organize etme ve yürütme yöntemleri

 • Mağaza ekibini MOTİVE etme yöntemleri        

 • Mağaza ekibini yönetmede etkili iletişim ve beden dili kullanımı

 • Yarı zamanlı veya belirli süreli çalışan satış danışmanlarının sahiplenme duygusunu artırma

 • Mağaza bünyesinde uygulanabilecek modern satış teknikleri

 • Mağazacılıkta temel karlılık unsurları nelerdir? Nasıl arttırılabilir?

 • Mağazacılıkta ortaya çıkabilecek zorluklar karşısında etkili kararlar verebilmenin yöntemleri nelerdir?

 • Mağaza içi iş dağılımı yapma

 • Mağaza içi süreçleri (satın alma, depolama, satış) planlı ve koordineli bir şekilde yönetme üzerine tavsiyeler

 • Mağaza içi pazarlama faaliyetleri planlama ve yürütme

 • Mağaza yönetiminde etkin raporlama sistemi

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 2 tam gün (14 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

 • Mağaza Yöneticileri

 • Mağaza Yönetici Yardımcıları

 • İnsan Kaynakları Müdürü

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Eğitime katılan yöneticiler mağazacılık organizasyonu içinde mağaza yöneticilerinin oynadıkları rolün önemini, mağaza yöneticisi olarak sorumluluk alanlarını, kendilerinden ne beklendiğini ve geliştirmeleri beklenen yetkinliklerin neler olduğunu öğrenecekler. Kaliteli bir müşteri hizmeti için mağaza yöneticisinin üzerinde durup ekibini sürekli geliştirmesi gereken kilit alanların neler olduğu ve her bir alanda nelere dikkat edileceğini öğrenecekler. Sonuçta mağazayı etkin olarak nasıl yönetebileceklerini keşfedeceklerdir. Ayrıca eğitim sırasında yapılacak interaktif uygulamalarla pratik yapma imkanı bulacaklardır.

bottom of page