top of page

Etkin Süreç Yönetimi

(Eğitim Kodu : UKY-05 )

EĞİTİMİN AMACI:

Gün gittikçe karmaşıklaşan iş yapış biçimler, çeşitlenen ve farklılaşan müşteri istekleri, çalışanların değişen yaşam tarzları ve alışkanlıkları, geleceğin artan belirsizliği karşısında şirketin aksamadan işlemesi ve etkin sonuçlar elde edebilmesi için her ne yönetim tarzı uygulanırsa uygulansın temelin sistem mantığı olması elzemdir. Organize bir biçimde bir araya gelmiş etkileşimli, karşılıklı ve bağımlı işlerden oluşan bir bütün olan sistem düşüncesi, her birim yöneticisinin şirketteki diğer birimlerle nasıl bir ilişki içinde olduğunu, bu birimlerin birbirlerine ne şekilde bağımlı olduklarını ve birbirlerini nasıl etkiledikleri bilinciyle çalışmalarını yürütmesini ve çalışanlarını yönlendirmesini gerektirir.  Bu düşünceden türeyen ve özellikle ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının ön plana çıkmasıyla yaygınlaşan süreç yönetimi de şirketteki tüm birimlerin süreç (proses) olarak tanımlanması ve bu sürecin yönetilmesi anlamına gelmektedir. Sistem düşüncesinin sistematik yönetimi olarak ilişkilendirilebilecek süreç yönetimi doğru ve etkin işletildiğinde tüm çalışanların işlerini sahiplenmesi ve birimler arasındaki koordinasyonun aksamasız işlemesini sağlar.

Buradan hareketle tasarlanan eğitimdeki amaç sistem düşüncesinin ne olduğu detaylı olarak aktarmak, süreç yönetiminin bir şirkette nasıl uygulanacağı ve oluşturulacak süreçlerin devamlılığının nasıl sağlanması gerektiği aktarılacaktır. Yapılan örnek uygulamalar ile katılımcıların konuyla ilgili pratik beceri kazanmalarına yardımcı olunacaktır.

 

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Sistem düşüncesi neleri kapsar, neleri kapsamaz?

 • Sistem düşüncesinin şirkete yansımaları nelerdir?

 • Süreç ve süreç yönetiminin tanımı

 • Süreç yönetiminin amaçları ve faydaları

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardında tanımlanan süreç şartları

 • Süreçler nasıl oluşturulur? Süreçlerin neler olacağı neye göre nasıl belirlenmeli?

 • Süreç akış şemalarının oluşturulması ve örnek uygulamalar

 • Süreç sorumlusu ve süreç liderleri nasıl belirlenmeli?

 • Süreç hedefleri belirleme, süreç planlarının yapılması

 • Süreçlerin performansları nasıl ölçülebilir?

 • Süreçler nasıl yönetilmeli?

 • Süreç etkileşim haritalarının oluşturulması

 • Süreçlerin iyileştirilmesi

 • Sistem ve süreç mantığının ve bilincinin arttırılması

 • Başarılı süreç yönetimi örnekleri

 • Örnek uygulamalar (grup çalışması)

 

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

 

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Süreç yöneticileri, üretim yöneticileri, kalite yönetim temsilcileri ve uzmanları ve süreç yönetimi mantığını şirketine yerleştirmek isteyen tüm yöneticiler bu eğitime katılabilir.

 

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Bu eğitim sonunda katılımcılar, sistemi düşüncesini ve süreç yönetimi mantığını öğrenecekler, bu mantığın profesyonel yönetim açısından öneminin farkına varacaklardır. Süreç yönetiminin birim bazında ve tüm şirket bazında kurulması ve yönetilmesi hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Bu mantığın etkin olarak işleyebilmesi için çok önemli olan çalışanların bilinçlendirilmesi ve sisteme inandırılmasının noktasında yapılabilecek çalışmalar ile ilgili teknikler öğreneceklerdir. Eğitimin farklı bölümlerinde yaptırılacak örneklerle pilot uygulama yapma imkanı da elde edeceklerdir.

bottom of page