top of page

EĞİTİMİN AMACI:

Genel anlamda, plan yapma, planlanan işleri ve bu işlerde görev alacak kişileri organize etme, onları yönlendirme, koordine etme, kontrol etme olarak tanımlanabilecek yönetim, gün geçtikçe meslek haline gelmeye ve bir o kadar da zor olmaya başladı.  Nitekim bu zorluk, sistemi ve günlük işleri yönetmekten ziyade, özellikle insanı etkin ve verimli bir şekilde yönlendirme noktasında kilitlenmeye başladı. Çünkü çalışanların sosyal ve kültürel anlamdaki tutum ve davranışları, iş yapış tarzları, toplumun ve işverenlerin beklentileri, yönetim teknikleri, şirketlerin kurumsallaşma süreçleri sürekli değişmekte ve beraberinde yöneticileri de değişime zorlamaktadır.

Dünyaca ünlü yönetim gurusu Peter Drucker’ın ifade ettiği gibi, zeka, hayal gücü ve bilgi bir yöneticinin sahip olması gerekli önemli zenginliklerdir. Ama yalnızca etkinlik, onları başarılı neticeler almaya götürür. Nitekim etkin olabilmeyi başardığımızda yöneticilik mesleği kendimiz ve şirketimiz için yüksek katma değer sağlayabilen hale gelmiş olur.

Yukarıda ifade edilen tespitlerden hareketle tasarlanan bu eğitimde ana amaç, eğitime katılan yöneticilerin gerek kendileri, gerekse şirketi için insanı yönetme noktasında daha fazla katma değer sağlayabilmelerine destek sağlamaktır. Katılımcıların etkin yöneticilik konusundaki farkındalık düzeylerini artırmak, onlara ekip yönetimi konusunda mevcut yöneticilik deneyimleriyle pekiştirebilecekleri uygulanabilir bilgiler aktarmak diğer amaçlardır. Ayrıca eğitimin değişik noktalarında verilecek örnekler ile katılımcılar, kendilerini ve şirketlerini kıyaslayıp çeşitli çıkarımlar elde edebilecekler ve eğitim içerisinde yapılacak uygulamalar ile pratiklerini geliştirebileceklerdir.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

YÖNETİM VE ETKİN YÖNETİCİLİK

 -Yönetimin dünü, bugünü ve geleceği

 -Etkin yöneticilik nedir?

 -Etkin yöneticiliğin bize ve çalıştığımız şirkete faydaları nelerdir?7

YÖNETİMİN BEŞ TEMEL FONKSİYONU

 -Planlama

 -Organizasyon

 -Yönlendirme  

 -Koordinasyon   

 -Takip ve kontrol

YÖNETSEL ETKİNLİĞİ ARTIRMANIN PÜF NOKTALARI

 -Ekip ruhunu yaratacak HEDEFLER belirleme ve ekibe inandırma                           

 -Ekip içinde GÜÇLÜ İLETİŞİM ortamı ve EKİP RUHU yaratma      

 -Çalışanları MOTİVE etme yöntemleri

 -TAKDİR VE UYARILARIN etkinliğini artırma

 -TOPLANTILARDAN verim alma yöntemleri                                                                               

 -Yazılı RAPORLAMA formatları nasıl olmalı? Kime ne zaman hangi içerikle sunulmalı.

 -Bazı işlerde YETKİLERİ delege etme                    

 -Bir yönetici karar alırken nelere dikkat etmeli?

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 2 tam gün (14 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Bu eğitim, alt ve orta düzey yöneticilerin katılımına uygundur.

 

 KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Eğitim sonunda katılımcılar,

  - İnsanı yönetme noktasında kendilerine ve çalıştıkları şirketlerine daha fazla katma değer sağlayabilecek bilgi ve beceriler elde edecekler.

  - Etkin yöneticilik ile ilgili güncel yöntemler ve konular hakkında bilgi sahibi olacaklardır. 

 - Yönetimin olmazsa olmaz beş temel fonksiyonu olan “planlama, organize etme, yönlendirme, koordine etme ve kontrol” konusunda

    aldıkları pratik bilgiler ile kendilerini geliştirme veya güncelleme imkanı elde edebileceklerdir.

 - Çalışan yönetimi ile ilgili mevcut bilgi ve becerilerini pekiştirme imkanı elde edecekler ve bildikleri ama farkına varamadıkları

    konularda farkındalık düzeylerini artırabileceklerdir.

  - Eğitim danışmanın geniş uygulama deneyimlerinden faydalanırlar.

  - Eğitim içerisinde yapılan uygulamalarla pratiklerini geliştirirler ve eğlenerek öğrenme imkanı elde ederler.

Etkin Yöneticilik Becerilerini Geliştirme

(Eğitim Kodu : YON-06 )

bottom of page