top of page

Excel Makro Teknikleri Yardımıyla Malzeme Yöntemi

(Eğitim Kodu : UKY-03 )

EĞİTİMİN AMACI:

Malzeme yönetimi, işletmelerde üretim, hizmet, pazarlama, depolama, lojistik ve bakım bölümlerinde müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik işlemlerde en önemli girdidir. Yapılan işin sonuçlarını ve müşteri memnuniyetini önemli oranda etkileyen malzemelerin sistemli biçimde yönetilmesi bir işletmenin kritik başarı faktörleri arasında yer alır.

Bu eğitim temel amacı, üretim işletmelerinde malzeme yönetimi hakkında teknik bilgiler vermek ve Excel makro teknikleriyle malzeme takip ve kontrolünü etkin bir şekilde yapılmasına katkı sağlamaktır.

Eğitim, 2 aşamalı olarak düşünülmüştür. 1 aşamasında geçen konulardaki terim ve tanımlamalar, örnek Excel uygulamasında yerini bulmaktadır. Böylece her bir tanım kendi yerini ve tablosunu bulmakta, hazırlanmış olan makrolar içinde işlevini gerçekleştirmektedir. Makroların içerdiği programlar açık kodludur, Bu programların hazırlanama mantığı ve yöntemleri anlatılmaktadır. Böylece katılımcılar hazır olan kodda değişiklik ve ilaveler yapabilecek düzeye gelecektir.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Malzeme nedir?

 • Malzeme neden önemlidir ve sistem içinde hangi önemlere sahiptir?

 • Malzemenin mamül bileşenleri içinde yer alma durumları

 • Bir sonraki dönemin talep tahminini nasıl yapmalıyız? Hangi teknikleri kullanmalıyız?

 • Ekonomik Sipariş Miktarı nedir? Min / max stok seviyeleri

 • Dönemsel Talep Dalgalanmaları karşısında neler yapmalıyız?

 • Malzeme Yönetiminde depo ayrımları

 • Malzeme yönetiminde ABC sınıflandırması ve diğer sınıflandırmalar

 • Malzeme Kullanım Ömrü nedir (SKT)? Ne işimize yarar?

 • Malzeme İhtiyaç Planlaması nasıl yapılır?

 • Malzeme Yönetiminde Excel Kullanımı

 • Malzeme ana tanım tablosu dizaynı nasıl olmalıdır?

 • Malzeme stok miktarları tablo dizaynı nasıl olmalıdır?

 • Malzeme SKT bilgisine göre takip nasıl sağlanmalıdır?

 • Malzeme min/max bilgisine göre takip nasıl sağlanmalıdır?

 • Malzemenin mamül bileşenleri içindeki tanımı, reçete tablosu dizaynı nasıl olmalıdır?

 • Satış tahminine göre izlenecek MRP adımları nelerdir?

 • Excel makrolarıyla geliştirilmiş uygulama örneği

 

 NOT: Katılımcılara eğitim esnasında makro içeren örnek excel dosyası verilecek olup, katılımcılar bu dosyaya kendi şirketlerindeki verileri aktararak kullanabileceklerdir).

 

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

 

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Malzeme yönetimi süreçlerinde yer alan veya yer alacak olan üretim, planlama, satın alma, depo ve lojistik çalışanları, mühendisler, uzmanlar, şefler ve yöneticiler ile kendisini bu konuda geliştirmek isteyen tüm çalışanlar bu eğitime katılabilirler.

NOT: Bu eğitim, malzeme yönetimi Excel makro teknikleri yardımıyla yapmak isteyen katılımcılar için uygundur.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Bu eğitim sonunda katılımcılar çalıştıkları iş yerlerinde;

 • Malzeme yönetimi ile ilgili temel bilgiler öğrenecekler ve bu konuda tavsiyeler alacaklardır.

 • Malzeme yönetiminin temel teknikleri olan istatistiksel ve karar verme tekniklerini nasıl kullanacaklarını öğrenerek işletmeleri için doğru talep tahminlerinde bulunma imkanı elde edebileceklerdir.

 • Optimum stok seviyesinde çalıştıkları bölümlerde malzeme yönetimini gerçekleştirip etkin ve verimli bir üretim yönetimine katkı yapmanın teknikleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

 • Excel makro teknikleri ile hazırlanmış örnek takip tablolarının visual basic uygulama aşamaları hakkında bilgi sahibi olacaklar ve hazırlanmış bu tabloların kullanımını öğreneceklerdir.

 • Eğitim sırasında Excel makro teknikleriyle yapılan uygulama örnekleri ile kendi yaptıklarını kıyaslayıp bir takım çıkarımlarda bulanabilecekler ve yapılan örnek uygulamalarla pratiklerini geliştirebileceklerdir.

bottom of page