top of page

Finansal Analiz ve Risk Yönetimi

(Eğitim Kodu : FME-02 )

EĞİTİMİN AMACI:

Özellikle KOBİ’lerde yaşanan yönetim sıkıntılarına paralel olarak yaşanan finansal yönetim problemleri, günümüzde değişim sürecini oldukça sancılı yaşayan işletmeleri bir hayli zorlamaktadır. Yönetim kararlarına temel veri sağlayacak finansal planlamanın olmaması veya eksik olması; var olan finansal verileri doğru yorumlayabilme kabiliyetinin gelişmemiş olması; tüm işletime çalışanlarının belirlenmiş olan bir stratejiye göre değil de günü kurtarmaya yönelik hareket tarzını benimsemiş olmaları gibi gerekçeler bu eğitime temel hazırlamıştır.

Şirket sahiplerinin, hissedarların, patronların rakamsal verileri bir bütün olarak görmemeleri (bunu bu şekilde görme alışkanlıklarının olmaması veya yetersiz olması), almaları gereken kararları da doğru, tutarlı ve zamanında almalarını engellemektedir. Özellikle piyasa şartlarına bağlı olarak hızlı kabuk değiştirmek zorunda olan işletmelerde bu sıkıntılar daha da fazla kendini göstermektedir.

Bu eğitimin birincil amacı; yukarıda ifade edilen problemleri her an yaşayan işletmelerde bu sorunlara çözüm olabilecek modelleri katılımcılara aktarmaktır. Finansal analizin ve risklerin öngörülerek çözüm alternatiflerinin hazırlanması ve bunlardan elde edilen sonuçlara göre yönetimsel kararların geliştirilmesi eğitimin diğer bir amacını oluşturmaktadır.

Eğitim sırasında katılımcıların mensubu oldukları şirketler için, Türev Yönetim Danışmanlığı Mali Yapılanma ekibi tarafından finansal analiz ve risk belirlemesi için geliştirilen “Finansal Risk Barometresi©” yöntemi uygulanacak, katılımcılara kendi işletmeleriyle ilgili yorum yapabilme ve çözüm geliştirebilme imkanı yaratılmaktadır.

Eğitimin nihai amacı tüm bu ifade edilenlerin katılımcılara örnek olaylarla anlaşılır ve kalıcı ifadelerle aktarmaktır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Finansmana Genel Bir Bakış

  • Nedir, ne işe yarar, neden gereklidir?

  • Yönetim kararları ve finansal veri ilişkileri

 • Finansal Analiz ve Risk Yönetimi

  • Risk nedir?

  • İşletmelerin karşılaşacakları finansal riskler nelerdir?

  • Bu riskler nasıl tespit edilir ve nasıl yönetilir?

  • Finansal ve sektörel risklerin şirket yönetimine etkileri

  • Finansal verilerin risk analizinde yorumlanması

  • Doğru yönetim kararları için finansal risk analizinin nasıl kullanılacağı

  • Şirket verilerinin (karşılıksız çek oranı, kredi limit/risk durumu, tahsilat devir hızı, borç ödeme devir hızı, nakit ihtiyacı, nakit yaratma kabiliyeti, iç ve dış kaynak yönetimi…) yönetim için yorumlanması

  •  Şirkete ait rakamsal verilere anlam kazandırılması

 • “Finansal Risk Barometresi©” Modelinin Uygulanması

  • Katılımcı vaka çalışması

 • Örnek Uygulama

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Şirket yöneticileri, patronlar, hissedarlar, finans yöneticileri, veliaht patronlar bu eğitime katılabilirler.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Bu eğitime katılan şirket yöneticileri, patronlar, hissedarlar, yönetici adayları, veliaht patronlar finansal verileri doğru analiz ederek yönetim kararlarına veri sağlayacak bakış açısını edineceklerdir, özellikle işletmede oluşan rakamsal verilerden oluşan resmin tamamını görerek nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini, hangi risklerin muhtemel olduğunu, bu risklerin gerçekleşmesi durumunda nasıl hareket etmeleri gerektiğini, işletme dışı kaynakları işletme süreçlerine nasıl adapte edebileceklerini ve bütün bunları şirketin genel yönetimiyle nasıl birleştirebileceklerini öğrenmektedirler.

“Finansal risk barometresi©” yöntemiyle elde edilen verilerin nasıl kullanılacağı da katılımcılar için farklı bir kazanım olacaktır.

bottom of page