Firma Check-Up Hizmetleri

firma_checkup_hizmetleri.jpg
firma_checkup_hizmetleri.jpg
firma_checkup_hizmetleri.jpg

Şirketler yaşamları boyunca farklı evrelerden geçerler ve her evrede farklılıkları deneyimlerler. Bu deneyimler de doğal olarak şirket yapılarına değişik kazanımlar elde etmelerine yardımcı olur.

Bu yaşam evrelerinde şirketler değişimi ne zaman tetikleyeceklerini, bu değişimi hangi detaylar üzerine oturtacaklarını, değişimi neye göre yöneteceklerini, sahip oldukları kaynakların bu değişim isteklerini ne oranda desteklediğini, kısacası neyi yapmaya muktedir olduklarını görmek isterler. Bir anlamda şirketler o an itibariyle mevcut durumlarının tespitini yapmak isterler. Ancak bu tespiti yaparken şirket körlüğünden uzak, objektif bir yaklaşımla sonuç almak isterler.

Gerek hissedarlar açısından, gerek yöneticiler açısından, gerek çalışanlar açısından mevcut yapı analiz edilerek bir sonuca ulaşılmaktadır. Firma check-up çalışmaları şirketlerin iç dinamikler açısından ve dış çevre açısından analiz edilmesi üzerine kurgulanmıştır. Burada ana amaç, şirketin check-up çalışmasına konu olduğu tarihteki yapısının organizasyonel, yönetsel, operasyonel, stratejik, finansal, kültürel ve tüm kurumsal alt yapı olarak incelenmesidir.

Elde edilen sonuçlar ise bir denetim raporu olarak muhatabına sunulmaktadır. Bu rapor mevcut durum tespitini kapsadığı gibi sonrası için önerilerden oluşan bir yol haritasını da kapsamaktadır.

Firma Check-up hizmetleri kapsamında çalışan danışmanlarımız çoklu sektör ve yapı deneyimleriyle aşağıdaki başlıklar kapsamında sunulmaktadır;

 • Stratejik yapı analizi çalışmaları

 • Yönetsel yapı analizi çalışmaları

 • Organizasyonel yapı analizi çalışmaları

 • Operasyonel yapı analizi çalışmaları

 • Kurum kültürü ölçümleme çalışmaları

 • Şirket yaşam ölçütleri analizi

 • Doküman analizi çalışmaları

 • Bilgi yönetim sistemi yapı analizi

 • Veri analizi ve yorumlama

Bize Ulaşın

       Şair Eşref Bulvarı
Beşe İş Merkezi No:34 K:6 D:12
Çankaya Konak İZMİR

Bloglarımız

   

 • Blogger Sosyal Simge
 • Blogger Sosyal Simge
 • Blogger Sosyal Simge

Kurumsallaşıyorum

Profesyonelleşiyorum

Karlılığımı Artırıyorum

0232 482 34 80

 • Türev Danışmanlık Linkedin
 • Türev Danışmanlık Instagram
 • Türev Danışmanlık YouTube
 • Türev Yönetim Danışmanlığı Facebook
 • Türev Eğitim Danışmanlığı Facebook

Yasal Uyarı

KVKK ve Veri Gizlilik Bildirimi