top of page

Yaş ve Eğitim Düzeyine Göre Hasta ve Hasta Yakını İle İletişim

(Eğitim Kodu : SSE-05 )

EĞİTİMİN AMACI:

Hasta ve hasta yakınlarının psikolojilerini gözeterek sosyal sınıf ve yaş farklılıklarını dikkate alarak, beklentilerine cevap verebilecek bir yaklaşım tarzının sergilenmesi, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetleri açısından son derece önemlidir. Artık günümüzde hangi alanda olursa olsun hizmet üreticileri, bu hizmetlerini talep eden kitlenin beklenti ve ihtiyaçlarına azami ölçüde cevap vererek, onları kendilerinden hizmet almaktan memnun olan kitleye dâhil etmek durumundadırlar.

Bu eğitimin de temel amacı, hasta ve hasta yakınlarının yaş ve eğitim düzeylerindeki farklılıklara göre yaklaşım tarzının belirlenmesi ve buna göre bir iletişim kanalının kurulmasının anlatılmasıdır.

 

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Geçmişten günümüze insan yönetiminde neler değişti?

 • İş yaşamında kuşak tarifleri

 • Kuşaklararası farklılıklar (karşılaştırmalı tablo üzerinden)

 • İşe bakış açıları

 • Sadakat duyguları

 • Otoriteye yaklaşımları

 • Zorluklarla mücadele ruhları

 • Kariyer düşünceleri

 • Yaşam tarzları

 • Teknoloji ile ilişkileri

Kuşaklara göre kişilere yaklaşım tarzları nasıl olmalı?Sosyal statü farklarının iletişime etkisiHasta ve hasta yakını memnuiyeti açısında kişilere yaş ve eğitim düzeylerine göre yaklaşımlar nasıl olmalıdır?

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1/2 gün (4 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Bu eğitime, doktorlara ve hasta ve hasta yakını ile direkt ilişkili olan tüm personel katılabilir.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Katılımcılar eğitim sonunda;

 • Kuşakları kimler oluşturmakta? Bu kişiler işyerinde nasıl belli olur? Beklentileri nelerdir? Nasıl ikna edilir? Nasıl yönlendirilmelidir? vb. konularda uygulamaya dönük bilgiler elde etmiş olacaklar.

 • Doktorlar ve sağlık personeli ile hasta ve hasta yakını arasındaki kuşaklar arası uyumun nasıl artırabileceğini görmüş olurlar?

bottom of page