top of page

Hasta Ve Hasta Yakını Memnuniyetini Artırma

(Eğitim Kodu : SSE-01 )

EĞİTİMİN AMACI:

Özel sağlık sektöründe hasta ve hasta yakını memnuniyetini sağlamak, hem insani açıdan ve hem ticari açıdan çok önemli bir konudur.  Fakat ticari açıdan önemi de gün geçtikçe daha çok artmaktadır. Çünkü özel sağlık işletmeleri nihayetinde bir ticari bir kurumdur ve her geçen gün rakipleri artmaktadır. Bu durumda sağlık hizmeti sunanların, sağlık bakımına ihtiyaç duyan bireyler ile onlara refakat eden yakınlarına sundukları tıbbi ve gayri tıbbi hizmetleri onların beklentilere cevap verebilecek şekilde sağlamaları gerekmektedir.

Hekimler dışında hasta ve hasta yakını ile ilişki içinde olan tüm personel, hasta sağlığının yanında hasta ve hasta yakını memnuniyetini de ön planda tuttuğunda hastane sağlık sektöründe ön sıralarda yer alır. Bu bakış açısıyla personelin sağlık hizmeti verirken ilişkilerinde etkin, daha bilinçli ve daha istikrarlı hareket ederek hasta ve hasta yakını memnuniyeti daha iyi noktalara taşıması mümkündür.

Buradan hareketle tasarlanan söz konusu eğitim, personelin ilişkisel bazda hasta ve hasta memnuniyetini artırmalarına katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Hasta ve hasta yakını bizlerde neler bekler?

 • Tek başına tıbbi kalite hasta memnuniyetini artırır mı?

 • İletişim eksikliğinin sağlık kurumuna maliyetleri

 • Hasta ve hasta yakını iletişimini nasıl yönlendirebilirim?

 • İyi bir dinleyici olabilme üzerine pratik tavsiyeler

 • İyi bir konuşmada nelere dikkat etmek gerekir?

 • Hasta veya hasta yakının psikolojisini beden dilinden nasıl anlayabiliriz?

 • Hastayla doğru bir iletişim kurmak için neler yapmalıyız?

 • Hangi davranış, beden dili ve ifadeler hasta ve hasta yakınını öfkelendirir ve/veya memnuniyetini azaltır?

 • Eğitim ve sosyo-kültürel özelliklerine göre hasta ve hasta yakınlarına nasıl yaklaşmalıyız?

 • Yaşlı, orta yaşlı, genç ve çocuk hastalara nasıl yaklaşmalıyız?

 • Zor hasta ve hasta yakınlarının özellikleri nelerdir?

 • Zor hasta ve hasta yakınları nasıl ikna edilir?

 • Hasta memnuniyetinin sağlanmasına yönelik yapılacak “canlandırma” çalışmaları ve grup çalışması

 

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim 1/2 gün ( 4 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Sağlık işletmelerinde görev yapan hemşire, tüm ön büro personeli, yardımcı personel ve güvenlik elemanı  bu eğitime katılabilir.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Bu eğitim sonunda katılımcılar;

 • Hasta ve hasta yakını memnuniyeti konusunda kendileri ile yüzleşme fırsatı elde edecekler,

 • Memnuniyeti artırma adına yaş, eğitim ve sosyo-kültürel özelliklerine göre hasta ve hasta yakınları ile etkin iletişim kurabilme teknikleri hakkında bilgi sahibi olacaklar

 • Zor hasta ve hasta yakınları karşısında uygulayabilecekleri teknikleri öğrenecekler,

 • Zor hasta ve hasta yakınları ile yaşadıkları bazı ilişki çatışmalarını olumluya çevirme yöntemlerini öğrenecekler,

 • İletmek istenen mesajın, yanlış algılamalara neden olmadan, nasıl iletilebileceğini öğreneceklerdir.

 • Eğitim içersin de yapılacak uygulamalar ile konuyla ilgili pratiklerini geliştirmiş olacaklardır.

bottom of page