top of page

FMEA-Hata Modu ve Etkileri Analizi

(Eğitim Kodu : UKY-37 )

EĞİTİMİN AMACI:

Üretimde oluşan hatalar ve firelerin bedeli her zaman için yüksek maliyet demektir. Daha düşük maliyetli üretim yapabilmek için reworklerinizi (geri dönüştürelebilir fire), firelerinizi, garanti ve kontrol maliyetlerinizi azaltmanız gerekmektedir. Üretim süreçlerinizi ve müşteriye sevk edeceğiniz her ürünü %100 kontrol ederek bunu gerçekleştirmek hem yüksek maliyet, hemde hataların kök sebeplerini ortadan kaldırmadan müşteriye gitmesini engellemek demektir. FMEA  geleneksel hata yönetimini temsil etmekte yeni yönetim tarzında ise  süreçlerinizde oluşan hataların kök sebeplerini bularak tekrar oluşmalarını engelleyecek çözümler üretmek amaçtır.

Bu eğitimin temel amacı, hataların nedenlerini ve hatlara karşı yaklaşım nasıl olması belirleyerek, hatalara ait kök sebeplerin bulunarak ortadan kaldırılmasına ve hatanın tekrar oluşmasını engellemeye yönelik FMEA yi örnekler ve uygulamalar ile açıklamaktır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Kalite kavramı; kalite nedir ve nasıl tanımlanır

 • Risk tanımı ve risk analizi yaklaşımı

 • FMEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi) nedir?

 • FMEA metodolojisi, tarihsel gelişimi ve günümüz endüstrisindeki yeri

 • FMEA’ nın amacı ve kullanım alanları

 • FMEA ile ilgili uluslararası kavramlar

 • Potansiyel hata modu nedir ve hata türleri nasıl belirlenir?

 • FMEA kabul kriterleri, nasıl / ne zaman başlatılır ve son bulur?

 • FMEA çeşitleri

 • Sistem FMEA

  • Tasarım FMEA

  • Servis  FMEA

 • Proses  FMEA

 • Hata türleri etki analizi uygulama aşamaları

 • FMEA kapsamının belirlenmesi

 • FMEA ekibin oluşturulması, görev ve yetkileri

 • Sürecin incelenmesi

 • Olası hata türlerinin belirlenmesi

 • Şiddet, olasılık ve keşfedile bilirlik ilişkisi ve Risk Öncelik Puanı (RÖS) hesaplanması

 • Önlem alınacak RÖS değerlerinin belirlenmesi

 • FMEA formunun doldurulması ve kullanımı

 • Hata türleri etki analizi örnekleri

 • Raporlama ve sonuçların değerlendirilmesi

 • FMEA sonrasi alinabilecek önlemler

 • FMEA’ nın yararlari ve güçlükleri

 • Fmea’ nın yararları

 • FMEA uygulamalarındaki olası güçlükler

 • Pratik vaka çalışmaları

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 Gün (7 Saat) Sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

İşletmesinde hataların kök sebeplerini ortadan kaldırmak ve tekrar oluşmasını önlemek isteyen işverenler, üretim yöneticileri, mühendisler, üretim sorumluları, teknik elemanların bu eğitime katılımı uygundur.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Bu eğitim sonunda katılımcılar;

 • FMEA yöntemlerin hatayı yakalamayı ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu,

 • Hataların kök sebeplerini ortadan kaldırarak tekrar oluşmasını engellemenin neden önemli olduğunu ,

 • Hatanın ortaya çıkmasında insanın değil sistemin kök sebep olduğunu ,

 • Çalışanın bu konuda yetkinliklerinin geliştirilmesinin önemini anlamış olurlar.

bottom of page