top of page

Personel İşlemlerinde İdari Para Cezaları Önüne Geçme Yöntemleri

(Eğitim Kodu : OİK-46 )

EĞİTİMİN AMACI:

İş yerlerinde gerek yapılan hatalardan gerekse eksik yapılan işlerden dolayı dönemsel olarak idari para cezalarıyla karşılaşılmaktadır. Bu cezalarla şirketler en çok Personel ve Özlük İşlemlerinden dolayı karşılaşmaktadırlar. Çünkü kapsadığı konular itibariyle SGK, ÇSGB, İş-Kur gibi kurumların yanında Meslek Odaları, Sağlık Kurumları, İcra daireleri, İş Mahkemeleri gibi pek çok yer ile iletişim ve yasal ilişki içindedir.  Burada yapılan her yapılan hata, gerek resmi bildirim ve gerekse kanun-yönetmeliklerle düzenlenen sorumluluk çerçevesinde, idari para cezası olarak işverene geri dönmektedir. 

Programın amacı; işçi-işveren ilişkilerinde ve personel ve özlüm işlemlerinde yasal yaptırımlar konusunda aydınlatmak, uygulamadan kaynaklanabilecek hataları en aza indirmek konusunda bilgilendirmektir. 

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

  • İdari para cezası nedir? Neleri kapsar?

  • Şirketler hangi konularda idari para cezalarıyla karşılaşabilir?

  • Hangi uygunsuzluk durumlarında idari para cezaları uygulanır?

  • Güncel idari para cezası tutarları nelerdir?

  • Hangi idari para cezalarıyla karşılaşabilme ihtimallerimiz nelerdir?

  • İdari para cezalarıyla karşılaşmamak için neler yapabiliriz?

  • ÖRNEKLERLE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ.

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1/2 gün (4 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Sektör, şirket ve unvan ayrımı olmadan personel ve özlük işlemleri ile ilgili her düzeydeki yöneticiler (personel bölümü yöneticileri, uzmanları, personeli vs.) bu eğitime katılabilirler.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Eğitim sonunda katılımcılar;

  • Hangi durumda hangi idari para cezaları ile karşılaşılabileceği hakkında bilgi sahibi olurlar.

  • İdari para cezaları ile karşılaşmamak için yapılması gerekenler hakkında uygulanabilir   tavsiyeler alacaklar.

  • Bu konuda hem danışmanlık hem de eğitim anlamında 21 yıllık bir uzmanlığı olan firmanın   deneyimlerinden faydalanırlar.

bottom of page