top of page

İhracatta Satış

ve Pazarlama Teknikleri

(Eğitim Kodu : SPE-21 )

EĞİTİMİN AMACI:

İhracat pazarlaması ile yurtiçi pazarlama arasındaki temel fark, ihracat pazarlamasının ürününüzü kendi ülkenizde değil de diğer ülkelerde pazarlamaya odaklamasıdır. Her ne kadar iç pazarlamaya benzer stratejiler uygularsa da, farklı kültürlere, ideallere ve zevklere hitap etmeniz gerektiğinden, ihracat pazarlaması daha zorlayıcı olma eğilimindedir. Aynı zamanda kanunlar ve yönetmelikler bir yerden başka bir yere farklılık göstermektedir. İhracat satış ve pazarlaması, daha büyük bir risk ve çabanın yanında önemli mali kaynaklar gerektirebilir. Bu eğitim ile etkin bir ihracat satış ve pazarlamasının nasıl oluşturulacağı yönündeki tüm teknikler ele alınacaktır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 

 • İhracat Yöntemleri

  • Direk ihracato   

  • Dolaylı ihracat

 • İhracat Satış ve Pazarlamasını Etkileyen Faktörler

  • Kontrol Dışı Faktörler: Mevzuat, Siyasi, Ticari Anlaşmalar, Kültür, Ekonomik

  • Kontrol Edilebilir Faktörler: Ürün, Fiyat, Dağıtım, Satış ve Tutundurma

 • İhracat Satış ve Pazarlama Teknikleri   

  • Pazarlama Stratejilerinin Belirlenmesi

  • Fiyatlandırma ve Fiyatlandırmaya etki eden faktörler

  • Fiyatlandırma Stratejileri

  • Hızlı Tüketim Ürünlerinin Pazarlanması

  • Sanayi Ürünlerinin Pazarlanması

  • Tüketim ürünleri dağıtım kanallarının seçimi

  • Endüstri ürünleri dağıtım kanallarının seçimi

  • İhracatta müşteri Bulma Yolları (Online ve Offline Kanallar)

 • Bölgesel İhracat Satış ve Pazarlama Örnek Uygulamaları

  • Ortadoğu Pazarı

  • Afrika Pazarı

  • Avrupa Birliği

  • Çin ve Hindistan

  • U.S.A ve Güney Amerika Ülkeleri

 • İhracatta başarının 20 anahtarı

 

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

 

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Bu eğitime, İhracata başlamak isteyen ya da var olan ihracatlarını arttırmak, yurtdışından yeni müşteri bulma niyetinde olan KOBİ'ler, işletme sahipleri, genel müdürler, ihracattan sorumlu müdürler ve ihracat bölüm çalışanları.

 

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Eğitim sonunda katılımcılar;

 • İhracat yöntemleri hakkında detaylı bilgi sahibi olurlar.

 • İhracat satış ve pazarlamasını etkileyen faktörleri öğrenerek satış ve pazarlama stratejisi oluşturmada daha dikkatli olurlar.

 • İhracat fiyatlandırmasının satış ve pazarlama stratejilerini nasıl etkileyeceği yönünde bilgi sahibi olurlar.

 • Hızlı tüketim mallarının ihracat satış ve pazarlama stratejileri hakkında detaylı bilgi edinirler.

 • Endüstri mallarının ihracat satış ve pazarlama stratejileri hakkında detaylı bilgi edinirler.

 • Bölgesel ihracat satış ve pazarlama örnek uygulamalar ile teorik bilgiyi pratiğe dökmüş olurlar.

bottom of page