top of page

İş Yaşamında Profesyonellik

(Eğitim Kodu : OİK-33 )

EĞİTİMİN AMACI:

Profesyonelleşmenin Türk Dil Kurumu’na göre anlamı uzmanlaşmaktır ve bir şirket içerisindeki işlerin o konuda uzman olan kişiler tarafından yerine getirilmesi anlayışına dayanmaktadır. İş yaşamı için profesyonelleşme ise, teknik bilgi, insan ilişkileri, imaj ve kişisel yetkinlik bakımında uzmanlaşmak demektir. Nitekim iletişim, davranış, bilgi ve kişisel imaj bakımından uzman olmak, hem kişi için hem çalıştığı işyeri için profesyonelleşmeyi artırır. Bu da iş ilişkilerinde etkinliği ve verimliliği ve iş performansında artışı beraberinde getirir.

Buradan hareketle tasarlanan bu eğitim programı kapsamında bir profesyonelin taşıması uygun olabilecek özellikler ve profesyonellik yetkinlikleri ele alınacaktır. Ayrıca günümüz koşullarının yoğun baskısı altında bulunan kişilerin çalışma temposu etkisi ile unuttukları, ihmal ettikleri ya da önem vermedikleri profesyonelleşme becerilerini geliştirmelerine katkı sağlanacaktır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Profesyonelleşme kavramı

 • Profesyonelleşme düzeyinin artmasının sağladığı avantajlar

 • Profesyonelleşmenin artması için izlenecek adımlar

 • İş diplomasisi ve nezaket kuralları

 • Kişisel imajın ögeleri ve imaj yönetiminin iş yaşamındaki önemi

 • Profesyonellik sürecinde (imaj tipleri, giyim stratejileri, imaj yapıcılar ve kırıcılar)

 • Etkin imaj yönetiminde iş yerinde giyim-kuşam uyumu ve uyulması gereken kurallar

 • Çalışanların ortaya koyduğu davranış modelleri ve stilleri

 • Davranışlarımızın kaynağı ve etkili davranış stilleri

 • Yanlış dinleme ve etkin dinleme yöntemleri

 • Dinleme, farkındalık ve anlama üzerine uygulama çalışması

 • Zor insanları ikna etme teknikleri

 • Başarılı profesyonelleri ortak özellikleri

 • Canlandırma çalışmaları ve kısa film gösterimi

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim 1 gün/7 saat sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

İş yaşamında profesyonelleşme düzeyini artırmak isteyen tüm çalışan ve yöneticiler.

 

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Bu eğitimin sonunda katılımcıların aşağıdaki faydaları elde etmesi hedeflenmektedir. Buna göre katılımcılar;

 • Profesyonelleşme konusunda bakış açılarını genişletecekler.

 • Davranışsal, görsel ve iletişimsel profesyonelleşme düzeylerini arttıracaklar.

 • Katılımcıların kişisel imajlarının gelişimine katkıda bulunulacak ve aynı zamanda kurumunuzu en iyi şekilde temsil etmeleri yönünde yol ve yöntemler sunulacaktır.

 • İletişimsel ve davranışsal olarak temsil yetenekleri güçlenecek.

 • Karşısında bıraktığı profesyonellik imajını artırabilecek tavsiyeler almış olacaklardır.

 • Eğitim içerisinde yapılan uygulamalar ile pratiklerini geliştirme imkanı elde edeceklerdir.

bottom of page