top of page

EĞİTİMİN AMACI:

İş ve Zaman Etüdü üretim işletmelerinde üretim süreçlerinin incelenerek ve analiz edilerek durum tespiti yapmayı sağlamaktır. Ayni zamanda uygun işlem sırası ve çevrim zamanı ile en uygun malzeme, donanım kullanımını araştıran ve üretim süreçlerinin standartlarını belirlemektir. Ayrıca performans analizlerine ulaşılmasını sağlayıp iş süreçlerinin geliştirilmesine ve iyileştirilmesine esas olan bir yöntemdir.

Bu eğitimin temel amacı, üretim işletmelerinde iş gücü ve teçhizat verimliliğini artırmak ve üretim planlama ve kontrol işlemleri için standart zaman hesaplarını yapmak için kullanılan iş etüdü tekniklerini katılımcılara temel düzeyde öğretmektir.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Verimlilik artırma teknikleri

 • Bir verimlilik artıma tekniği olarak iş etüdü

 • İş etüdü kapsamı

 • Bir verimlilik artıma tekniği olarak metot etüdü

 • Etüt edilecek işin seçimi

 • Temel süreç şemaları

 • İş akım şeması

 • Bir verimlilik artırma tekniği olarak iş ölçümü

 • İş etüdü yönteminin uygulanmasındaki önemli noktalar

 • Örnek iş akış şeması

 • Zaman etüdü

 • Kronometraj yöntemi

 • Ortalama sürenin hesaplanması

 • Tempo takdiri ve normal sürenin hesaplanması

 • Standart zamanın hesaplanması

 • Bir işin toplam süresi ve bu sürenin azaltılması

 

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Bu eğitime KOBİ’lerin üretim, planlama ve lojistik bölümlerinde çalışan veya çalışacak olan aşağıdaki kişiler katılması uygundur:

 • Tekniker

 • Teknisyen

 • Uzmanlar

 • Şefler

 • Sorumlular

Ayrıca, bünyesinde endüstri mühendisi istihdam etmeyen KOBİ’lerin mevcut iş akışını geliştirmeden ve iyileştirmeden sorumlu çalışanları da bu eğitime katılabilir.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Bu eğitim sonunda katılımcılar çalıştıkları iş yerlerinde;

 • İş Etüdü’nün temel teknikleri olan Metot Etüdü ve Zaman Ölçümü tekniklerini nasıl kullanacaklarını öğrenecekler.

 • İş ve zaman etüdünü uygulayarak, üretim süreçlerini geliştirebilecek güncel bilgiler elde edecekler.

 • Çalışma hayatlarında edindikleri deneyimleri, İş etüdü ve Zaman Ölçümü temel bilgileriyle   geliştireceklerdir.

 • Piyasa içerisinden verilecek örnekler ve eğitim içerisinde yapılacak uygulamalar ile işlerine farklı açıdan bakma imkanı elde edebileceklerdir.

İş ve Zaman Etüdü

(Eğitim Kodu : UKY-02 )

bottom of page