top of page

Yöneticiler İçin Karar Verme ve Problem Çözme

(Eğitim Kodu : YON-23 )

EĞİTİMİN AMACI:

Çoğu zaman yüksek belirsizlik altında kararlar almak durumunda kalabiliyoruz. Fakat gerek belirsizliğin yarattığı stres, gerekse zihinsel engellemeler nedeniyle bu kararları alırken ya çok zorlanabiliyoruz ya da aldığımız kararlar etkin olmayabiliyor.

Buradan hareketle tasarlanan bu eğitimin amacı, iş hayatında önemli kararlar vermek durumunda kalan yöneticilerin karar verme yetkinliklerini geliştirmek ve analiz yeteneğini güçlendirmektir. 

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

- Etkili kararın kriterleri nelerdir?

- Karar verici olarak kendimizi tanıyor muyuz?

- Kötümser miyiz? İyimser mi?

- TEST ÇALIŞMASI: Karar Verme Hızını ve Etkinliği Ölçme

- Her karar hızlı verilmeli midir? Bunun kısıtı nedir?

- Etkili bir karar verme sürecinde nasıl bir yol izlenmelidir?

  * Karar verilecek konuyu belirleme

  * Analiz

  * Seçenekleri belirleme

  * Riskleri değerlendirme

  * Seçme

  * Uygulama

  * Takip ve kontrol

  * Ders çıkarma

- Karar verirken yararlanılabilecek basit teknikler nelerdir?

- Görsel, işitsel ve duygusal kişiler karar verirken nelere dikkat etmeliler?

- Karar vermenin önündeki zihinsel tuzaklar ve baş etme yöntemleri nelerdir?

  * Çıpalama tuzağı

  * Statüko tuzağı

  * Geçmiş kararlar tuzağı

  * Teyit edici kanıt tuzağı

  * Çerçevelendirme tuzağı

  * Aşırı güven tuzağı

  * Temkinlilik tuzağı

  * Tahmin tuzağı

  * Anımsama tuzağı

- Karar vermenin önündeki zihinsel tuzaklarla baş etme yöntemleri

- Karar verirken yaşanılan stresi kontrol etmek için neler yapılmalı?

- GRUP ÇALIŞMASI: Örnek olay çözümlemesi

- Genel değerlendirme

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Risk düzeyi, sorumluluk alanı, pozisyonu her ne olursa olsun çeşitli kararlar veren veya vermeye çalışan orta ve üst kademe yöneticiler bu eğitime katılabilir.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Bu eğitimin sonunda katılımcıların aşağıdaki faydaları elde etmesi hedeflenmektedir. Buna göre katılımcılar;

 

- Risk ve belirsizlik ortamında karar verme teknikleri konusunda bilgilerini pekiştirmiş olacaklar.

- Ortak akıl ile stratejik ve doğru karar alma yetilerini geliştirme imkanı elde edecekler.

- Farkında olmadan hatalı veya etkisiz kararlar verilmesine neden olan zihinsel tuzaklar ile ilgili farkındalıkları artacak ve bunları kontrol edebilme ile ilgili pratik bilgiler alacaklar.

- Karar verici olarak eğitim sırasında yapılan uygulama ve testler sonucunda kendileri ile yüzleşme       fırsatı yakalayacaklar.

- Karar verme aşamasında ortaya çıkan yoğun stresle baş edebilme becerilerini geliştirecekler.

- Türev Danışmanlığın lokomotif markası olan Türev Yönetim Danışmanlığı kapsamında 17 yılda Türkiye genelinde 24 farklı sektördeki 414 şirkette yürütülen yönetim danışmanlığı projelerinde tecrübe edilen etkin karar vermenin püf noktalarını öğrenecekler.

bottom of page