top of page

Karlılık Yönetimi Danışmanlığı

karlılık-yönetimi-danışmanlığı.jpg
karlılık-yönetimi-danışmanlığı.jpg
karlılık-yönetimi-danışmanlığı.jpg

Karlılık oranları ve kar tutarları şirketlerin tüm yönetsel ve operasyonel süreçlerinin nihai hedefidir. Bir yönetici açısından bakıldığında şirketin dönem sonu karı şirketin ilgili dönemde ne oranda iyi yönetildiğinin göstergelerinden biridir. Şirketler önce kara ulaşmak, sonrasında karlarını sürekli kılmak isterler.

Faaliyet alanı ne olursa olsun şirketler karlılıklarını etkileyen unsurları iyi planlamak ve iyi yönetmek isterler. Sonuçta ortaya çıkan ürün ya da hizmetin her ne olursa olsun, belli aşamalardan geçerek üretilmektedir. Bir ürün ya da hizmet üretilirken bazı işlem adımları maliyet merkezi bazı işlem adımları ise aynı zamanda bir kar merkezi olarak işlev sunarlar. Şirketler maliyet merkezleri tarafından oluşturulan maliyetleri her zaman sağlıklı bir şekilde kontrol etmek ve yönetmek isterler. Amaçları olabildiğince karlılık sağlayarak yüksek kara ulaşmaktır.

 

Karlılıkları negatif etkileyen adımlar olduğu gibi iyi kurgulandığında pozitif etki sağlayan adımlar da mevcuttur. Şirketler için kara ulaşmak, hedeflenen karlılığa uygun bir karlılık ve kar ayartmak daimi hedeftir.

Karlılık Yönetimi Danışmanlığı birimimizde ki uzman danışmanlarımız sektörel bazda edindikleri deneyimlerini aşağıda sıralanan başlıklar altında talep eden müşterilerimize sunmaktadırlar;

  • Mevcut Durum Analizi çalışmaları

  • Kurumsal karlılık modeli oluşturma

  • Karlılık analizi çalışmaları

  • Maliyet ve kar merkezleri tanımlama

  • Maliyet analizi çalışmaları

  • Maliyet modeli oluşturma

  • Maliyet azaltıcı iyileştirme çalışmaları

bottom of page