top of page

Kendini Keşfet,

Sınırları Yok Et

(Eğitim Kodu : OİK-38 )

EĞİTİMİN AMACI:

İnsanın kendisini ve karşısındakileri gerçek anlamda tanıyıp ona göre yaşamına ve ilişkilerine yön vermesi iş performansı ve yaşam kalitesi açısından önemlidir.

Söz konusu tespitten hareketle tasarlanan bu eğitimin temel amacı, kişilerin kendileriyle yüzleşmelerini sağlamak, duygu ve düşüncelerini, varsa ön yargı ve sanrılarını tanıyıp onlardan özgürleşebilmek için nasıl bir yol izleyebileceklerini ve kendi kendilerini nasıl motive olabileceklerini öğretmektir. Ayrıca çalışma arkadaşlarını, yöneticilerini ve çalıştığı şirketi daha doğru algılamalarına yönelik egzersizlerle ve paylaşımlarla ekip olarak bağlarını güçlendirmekte eğitimin diğer amacını oluşturmaktadır.

 

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Düşünce, duygu, davranış ilişkisi - 3D

 • İş yerimizi, yöneticilerimizi ve çalışma arkadaşlarımızı nasıl algılıyoruz?

 • Ön yargı ve sanrılar nasıl oluşur? Sonuçları ne olur ve nasıl fark edilir?

 • Yeteneklerimiz ve yapabilirliklerimizi etkin bir şekilde nasıl kullanabiliriz?

 • Bir davranış sergilemeden önce olayları etraflıca nasıl analiz etmek gerekir?

 • Kendini tanıma testi

 • Yaşam kalitesi için güçlü bir silah: Dürüstlük- nezaket

 • Etkili dinleme ve konuşma

 • Eylemlerin sorumluluğunu almak…

 • Meditasyon: Trenden yük indir egzersizi…

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

 

Yaş, unvan, eğitim, din, dil, ırk, cinsiyet, gelir düzeyi fark etmeden aşağıda belirtilen faydaları elde etmek isteyen ve “değişmeyen tek şey, değişimin kendisidir” bilincinde olup, değişmeyi ve gelişmeyi amaçlayan herkes bu eğitime katılabilir.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Bu eğitimin sonunda katılımcılar;

 • Kendilerinin duygu ve düşüncelerini daha iyi anlayabilecekler.

 • İş yerine, yöneticilerine ve çalışma arkadaşlarına karşı hissettikleri duyguları daha iyi yorumlayabilecekler.

 • Karşısındaki kişilere empati kurma yeteneklerini artırabilecekler.

 • Varsa ön yargı ve sanrılarını yenebileceğine kanaat getirecekler.

 • Tepkiye geçmeden önce (performans düşürme, kaytarma, işten çıkma vs.) olayları daha profesyonel değerlendirebilecek tavsiyeler alacaklar.

 • İş yerine karşısı hissettikleri aidiyet duyguları olumlu anlamda etkilenecek.

bottom of page