top of page

Konfeksiyon İşletmelerine Yönelik Üretim Planlaması ve Kontrol

(Eğitim Kodu : TKE-02 )

EĞİTİMİN AMACI:

İhracata yönelik üretim yapan Konfeksiyon Sektörü, gerekli organizasyon yapısı ve yeterli bilgi, beceri ve tecrübeli kadrosuyla bugün bile ihracat liderliğini elinde tutmaktadır. Ancak işletmelerimizin sermayedarları ve yöneticiler hala tam olarak sorunların gerçek çözümlerine ulaşarak,  zamanında, hedeflenen karlılıkta ve insan gücü, hammadde, makine ve teçhizat uyumu sonucunda en düşük maliyetlerde üretimlerini gerçekleştirmede aksaklıkları gideremediklerini aşağıdaki cümlelerle vurgulamaktadırlar:

“Planlanan terminde bütün çaba ve fazla mesailere rağmen malı yükleyemedik”,

“Bir türlü hedeflenen karlılığa erişemedik” ,

“Yıllık planlarımız bir türlü tutmuyor! Ne yapmalıyız”

İşte bu sorular sektörümüzün yetkililerinin en az haftada bir kez kendilerine sordukları sorulardan birkaçı!....

Planlama ve kontrol, konfeksiyon sektöründe diğer tüm sektörlerden farklı olarak çok çeşitlilik gösteren kumaş, model ve üretim süreçleriyle en karmaşık planlar olarak karşımıza çıkmaktadır. En ufak bir gecikme veya ihmal bir sonrakini tetiklemekte ve sonuç işverene beklenmedik maliyetlere neden olmaktadır. Kar marjlarının %10’ların altına gerilediği günümüzde, kısa terminlerle sipariş alan ihracatçılarımız için çözüm nedir? Doğru ve gerçekçi plan, kontrol edilmediği sürece kağıt üzerinde statik bir tablodan ibarettir. Doğru, gerçekçi ve uygulanabilir bir plan yeterli mi? Kontrol sistemini ZAMAN, MİKTAR ve MALİYET olarak nasıl kurmalıyız? Her işi planlama mı yapmalı, diğer bölümlerin (PAZARLAMA, ÜRETİM, MALİ ve İDARİ İŞLER) katkısı olmadan etkinlik sağlanabilinir mi?

Eğitimde tüm bunlara cevap arayacağız. Ayrıca sistemi kurmak için gerekli tabloları nasıl hazırlayacağımızı, eksiksiz, zamanında ve hedeflenen karlılıkta siparişimizi gerçekleştirmeyi sağlayan planı nasıl oluşturacağımızı göreceğiz ve uygulamasını yapacağız.

 

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Planlama nedir?

 • Üretim Planlaması nedir? Kapsamı ve önemi

 • Üretim Planlama süreci nedir?

 • Toplam Üretim Planlamasında kullanılan yöntemler nelerdir?

 • Kapasite Planlaması nedir?

 • Üretim Kontrolü nedir?

 • Üretim Kontrol sürecine ilişkin fonksiyonlar nelerdir?

 • Konfeksiyonda planlama (Yıllık, Üç aylık, Aylık, Haftalık)

 • Yıllık plan nasıl hazırlanmalı? Üç aylık, aylık plana nasıl indirgenir.

 • Konfeksiyonda ürün bazlı planlama ve kontrol

 • Ürün bazlı planın hazırlanması ve kontrol sistemlerinin geliştirilmesi.

 • Miktar, Zaman ve Verimlilik (İşçilik,  Maliyet) olarak kontrol

 • Üretim dışı fonksiyonların ( Bilgi akışı, ok.ler ve malzeme akışı ) etkisi

 • Kesim,  Dikim, Finiş’te takip ve kontrol nasıl yapılmalı.

 • Fason İşlemlerin (Parça baskı, Nakış, Dikiş) Planlaması ve Kontrolu

 • Geri Bilgi Akışı (Feedback) Değerlendirme ve Çözüm Üretme

 • Örnek uygulamalar

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Seri üretim yapan sektörlerde Planlama ve Kontrol ne kadar tekdüze ise, Konfeksiyon Sektörünün ihracata yönelik üretim yapan işletmelerinde,  kar marjlarının düşmesi ve terminlerin kısalığı ve üretim işlemlerinin hammadde, model, ve emek yoğunluğuna bağlı olarak detaylı, zor ve karmaşıktır. Sektörümüzün tüm bu engelleri aşmasında tek yolun, Planlı ve Kontrollü üretim olduğunu bilen ve üretim sürecinin her aşamasında gecikmeleri ve maliyet artışlarını azaltmayı hedefleyen İşverenler, Üst Düzey Yöneticiler bu eğitime katılabilirler. Ayrıca pozisyonları itibariyle Planlama ve Kontrol görevini yürütürken etkin önlemler alarak planlara uygun, zamanında, hedeflenen karlılık ve maliyette siparişleri sonuçlandırmayı amaçlayan Planlama Koordinatörleri, Bölüm Müdür, Şef ve Sorumlularının da bu eğitime katılması uygundur.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Bu eğitim sonucunda katılımcılar, Üretim Planlama ve Kontrol’un genel tanımlarını, Konfeksiyon Sektöründe:

 1. Yıllık  (hedeflenen karlılık,  satış kapasitesi, üretim kapasitesi ve maliyetlere göre),   

 2. Ürün bazlı (karşı numune verilmesinden-yüklemeye kadar),

 3. Üretim bazlı(Her işlemde zaman ve işçilik maliyetindeki sapmaları belirten)

planların hazırlanmasını öğreneceklerdir. Ayrıca Kontrol için oluşturulması gereken tabloların geliştirilmesi ve bunların kullanılarak üretimde etkinliği sağlama konusunda bilgi sahibi olacaklar ve yapılacak örnek uygulamalarla bu konuda becerilerini geliştirme imkanı elde edeceklerdir.

bottom of page