top of page

Kriz Dönemlerinde Şirket Yönetimi "Kriz Öncesi, Anı, Sonrası"

(Eğitim Kodu : YON-29 )

EĞİTİMİN AMACI:

Eğitim, kriz dönemlerinde şirketlerin yaşadıkları panik havasını kontrol edebilmek, krizlerin sürpriz olmasını engellemek, krize hazırlıksız yakalanmamak ve kriz dönemlerinde soğukkanlı bir yönetim anlayışı sergilemek amacıyla şirket yönetimlerinin yapması gerekenler ve yapmaması gerekenler konusunda bilinçlendirme yapmak amacına yönelik olarak tasarlanmıştır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

1- Genel bilgiler

1.1. Kriz neye denir?

1.2. Krizin nedenleri nelerdir?

1.3. Krizin aşamaları nelerdir?

1.4. Kriz yönetiminin özellikleri nelerdir?

1.5. Krizi iyi yönetememe nedir? Sonuçları nelerdir? Piyasadan örnekler

2- Kriz döneminde şirket yönetimi

2.1. Kriz öncesi dönemde şirket yönetimi

2.1.1. Krize hazırlıklı olmak

2.1.2. Kriz öncesi belirtileri iyi analiz edebilmek

2.1.3. Kriz stratejisi kurgulamak

2.1.4. Şirketin krizin neresinde olduğunu tespit edebilmek

2.1.5. Kriz yönetimi ile ilgili organizasyon kurma

2.2. Kriz anında şirket yönetimi

2.2.1. Krizin analiz edilmesi/içerik tespiti

2.2.2. Kriz stratejisine uygun alt politikaların belirlenmesi ve uygulanması

2.2.3. Kriz şartları altında karar alma

2.2.4. Kriz psikolojisini yönetme

2.2.5. Krizlere karşı organizasyonel direnci yükseltme, şirketi dayanıklı kılma

2.3. Kriz sonrası şirket yönetimi

2.3.1. Kriz sonrası döneme hazırlık yapmak

2.3.2. Krizin getirdiği olağan üstü durumdan normale dönmek

2.3.3. Kriz sonrası değişimi yönetme

3- Krizin olumsuzluklarını avantaja çevirebilmek

3.1. Krizlerden ders alabilmek

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Tüm orta ve üst düzey yöneticiler ile şirket sahipleri bu eğitime katılabilirler.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Bu eğitim ile katılımcılar,

 · Öncelikle neyin kriz olduğunu, kriz olarak kabul edilecek olayların neler olduğunu yani krizi teşhis  etmeyi öğrenirler.

 · Teşhis edilen bu kriz ortamından önce riskleri analiz edebilmeyi ve bu muhtemel risklere göre kendi şirketlerine uygun çözüm önerileri

   geliştirebilmeyi öğrenirler.

 · Kriz ortamında nasıl ve ne şekilde bir strateji oluşturacaklarını ve bu stratejiye göre şirketlerini(kaynaklarını, çalışanların psikolojilerini,

   tedarikçi ve müşteri ilişkilerini) nasıl yönetmeleri gerektiğini öğrenirler.

 · Kriz sonrası dönemde ise  şirketlerine nasıl bir kazanım oluşturabileceklerini ve bu dönemde nasıl bir yönetim modeli oluşturarak krizin

   sonuçlarını hızlı bir şekilde ortadan kaldırabilecekleri bilgisini edinirler.

 · Kısacası krize hazırlıklı girerek en az zararla nasıl çıkabileceklerinin cevabını bulurlar.

bottom of page