top of page

Kriz Yönetimi ve Kurumsal Risk Haritalaması Danışmanlığı

kriz-yönetimi-kurumsal-risk-haritalaması-danışmanlığı.jpg
kriz-yönetimi-kurumsal-risk-haritalaması-danışmanlığı.jpg
kriz-yönetimi-kurumsal-risk-haritalaması-danışmanlığı.jpg

Türü ne olursa olsun her kriz, dünya genelinde insanların günlük yaşam alışkanlıklarının değişmesine, iş dünyasının daha önce deneyimlemediği pek çok sorunla karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır.

Krizin yaşandığı her ülkenin kendi içinde önlemler almasına rağmen krizin etkisi her geçen gün artmaktadır. Uluslararası örgütler, hükümetler, yerel yönetimler, şirketler, sivil toplum kuruluşları krizlerin en hızlı ve en az hasarla geçirilmesi için ellerinden geleni yapmaya çalışmaktadırlar.

Menşei neresi olursa olsun, nedeni ne olursa olsun her kriz muhataplarına az ya da çok zarar vermektedir. Şirketler, kriz ortamını sağlıklı bir şekilde yönetebildikleri ölçüde bu süreçten daha az zararla çıkacaklardır.

Şirketlerin çeşitli kriz dönemlerinde, yaşadıkları krizden çıkabilmeleri için ihtiyaç duydukları alternatif senaryoları, kriz öncesi dönemlerde hazırlamaları hayat kurtarıcı bir hamle olur.

Şirketler açısından farklı olasılıklara göre karşılaşma ihtimali olan riskleri analiz edip bu riskleri ve oluşması durumunda olası çözümleri sıraladıkları bir kurumsal risk haritalamasını yapmalarında büyük fayda vardır. Şirketler açısından kurumsal risk haritalaması, belli varsayımlara dayalı olası risklerin olma ihtimali ve gerçekleşmesi durumunda yaratacağı etkinin puanlanması suretiyle bir risk barometresinin oluşması çalışmasıdır. Bu kapsamda sıralanan riskler yüksekten düşüğe doğru sınıflandırılarak izlemeye alınmış olmaktadır. Bu çalışmalarla kriz ortamında durmak zorunda kalan veya faaliyetlerini azaltan işletmelerin stratejik, finansal, insan kaynakları, operasyonel, yönetsel ve hukuki risklerine yönelik “hayatta kalma” planlarına destek olacak bir “güçlendirme merkezi” oluşturulmaktadır.

Kriz Yönetimi ve Kurumsal Risk Haritalaması Danışmanlığı bölümümüz, kurulduğumuz günden bu güne elde ettiği kriz yönetimi deneyimleri ve kurumsal risk haritalaması çalışmalarıyla sorunlarınızın çözümünde yanınızdadır.

Bu kapsamda kriz yönetimi, finansal planlama, hukuki süreçlerin yürütülmesi, stratejik risklerin gözden geçirilmesi, operasyonel süreçlerin gözden geçirilmesi ve alternatif kriz senaryolarının çalışılması konusunda yanınızdayız.

Türev danışmanları, Kriz Yönetimi ve Kurumsal Risk Haritalaması danışmanlığı deneyimlerini yedi farklı alt başlık olarak sunmaktadır;

  • Kriz stratejisi oluşturma çalışmaları

  • Kriz senaryoları oluşturma çalışmaları

  • Kriz yönetimi çalışmaları

  • Risk tanımlama ve analiz çalışmaları

  • Risk yönetim modeli tasarımı çalışmaları

  • Kurumsal risk haritalaması çalışmaları

  • Risk komitesi oluşturma ve destek hizmetleri

bottom of page