top of page

Kurumsal ve Bireysel İletişim Teknikleri

(Eğitim Kodu : OİK-15 )

EĞİTİMİN AMACI:

On iki yıldır birçok şirkete yaptığımız yönetim danışmanlığı ve verdiğimiz eğitimler neticesinde gözlemlediğimiz üzere çalışanlar, gerek yönettikleri kişilerle, gerek meslektaşlarıyla, gerek bağlı olduğu yönetici veya patronlarıyla, gerek müşteri ve tedarikçileriyle yaşadıkları ciddi sıkıntıların temelinde iletişim eksikliği yatmaktadır. Öyle ki, bu sıkıntılar, önce çalışanı ardından da çalıştığı kurumu verimsiz çalışmalara, çalışanlar arası dedikodulara, çatışmalara, iş savsaklamalara, müşteri kayıplarına, müşteri şikayetlerine vs. gibi ciddi problemlerin içine sokmaktadır. Fakat bu ve bunun gibi çalışanları direkt ilgilendiren problemler bireysel ve kurum içi etkin iletişimle çözülebilir. Ya da sürekli değişimlerin yaşandığı iş dünyasında çalışanları değişime hızlı adapte edebilmenin de temelinde güçlü ve etkin iletişim yatar.

Buradan hareketle tasarlanan bu eğitim programının amacı, katılımcıların yukarıda belirtilen yaşadıkları veya yaşayabilme ihtimali olan sıkıntıları yaşamamaları için bireysel ve kurum içi iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Ayrıca katılımcıların çalışanlarıyla, meslektaşlarıyla, bağlı olduğu yöneticilerle, patronlarıyla, müşterileriyle, tedarikçi vs. taraflar ile etkili iletişim kurarak kurum içi iletişimin gelişimine, kurumun imajına ve gelişimine katkı sağlamak da amaçlanmaktadır.  Katılımcılar açısından kurumun yapısı ve kültürüne uygun doğru ve tutarlı sözlü ve yazılı iletişim sisteminin kurulması ve uygulanması konusunda açıklayıcı bilgiler verilecektir.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Bir şirkette kurumsal ve bireysel iletişimin önemi

 • İletişim eksikliğinin kuruma maliyetleri

 • Sözlü ve yazılı iletişimin oluşum süreci

 • İletişim tekniklerinden etkin yararlanma ve kurumsal dilin geliştirilmesi

 • Bir insanın iletişim kapasitesi nedir? Neden önemlidir?

 • Transaksiyonel iletişim yöntemi

 • İyi bir dinleyici olabilme üzerine pratik tavsiyeler

 • Sosyal ilişki düzeyleri, algılama/empati ve doğru modelin tasarlanması

 • İletişim modellerinde sorun çözme

 • İyi bir konuşmada nelere dikkat etmek gerekir? İletişim sırasında beden dilimizden nasıl faydalanabiliriz?

 • Eleştiri ve kurum içi çatışmaları yönetme

 • Yaşanan şirket içi değişimlere çalışanların adapte edilmesinde iletişimin kullanımı

 • Konuyla ilgili mini film gösterimi, müzik dinletileri, oyunlar ve örnek uygulamalar

 

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Kurum içi veya kurum dışı iletişim konusunda sıkıntı yaşayan ve müşteri ile direkt temas halinde olan tüm çalışanlar, birim yöneticileri, müdürler, şefler ve topluluk önünde sunum yapan herkes  bu eğitime katılabilir.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Katılımcılar eğitimin sonunda, kurumsal ve bireysel iletişimin önemini, iletişim modellerini, sözlü ve yazılı iletişimin etkin bir biçimde kullanımını, kurum içi ve dışı iletişim etkinliğinin nasıl arttırılabileceğini, müşteri memnuniyetini, müşteri, tedarikçi ve diğer üçüncü şahıslar nezdinde kurum imajına nasıl katkı sağlayacaklarının yollarını, yaşanan değişimlere adapte olmada iletişimden yararlanmanın yollarını öğrenirler. Ayrıca yapılan örnek uygulamalar ve oyunlar ile bu konudaki becerilerini geliştirme imkanı elde ederler.

bottom of page