top of page

Kuşaklar Arası Etkili İletişim

(Eğitim Kodu : OİK-19 )

EĞİTİMİN AMACI:

Ülkemizdeki kültürel, sosyolojik, teknolojik değişimler neticesinde “Savaş Kuşağı, X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı” tabirlerini günümüz iş yaşamında sıkça duyar olduk. Aynı işyerinde üç kuşaktan çalışanlara rastlamak mümkündür. Yaşam tarzları, işe bakış açıları, otorite algıları, kariyer beklentileri, teknoloji kullanımları vs. önemli farklılıklar arz etmektedir. Durum böyle olunca, kuşaklar arası anlayış, uyum ve iletişim tarzı geliştirilemezse doğal olarak şirket içerisinde anlaşmazlıklar, iletişim problemleri, takım olamama ve koordinasyon eksiklikleri yaşanmaktadır. Bu da beraberinde iş performansına ve verimine olumsuz yansımaktadır.

Bu noktada tasarlanan söz konusu eğitimin temel amacı, üç kuşağı öfkelenmeden ve ön yargısızca birbirini daha iyi anlamasını ve bu konuda farkındalıklarının artmasını sağlamaktır.   Ayrıca üst kuşakların deneyimi ile Y kuşağının yenilikçiliğini ve enerjisini harmanlayabilecek iletişimsel ve davranışsal tavsiyeler vermek, eğitimin diğer amacını oluşturmaktadır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • XYZ… Nedir bu kuşaklar?

 • Kuşakları sınırları nedir?

 • En iyi kuşak diye bir tespit var mıdır?

 • Kuşaklar arası farklılıklar (karşılaştırmalı tablo üzerinden)

  • İşe bakış açıları

  • Sadakat duyguları

  • Otoriteye yaklaşımları

  • Zorluklarla mücadele ruhları

  • Kariyer düşünceleri

  • Yaşam tarzları

  •  Teknoloji ile ilişkileri

 • Nedir bu Y Kuşağı?

  • Ey sayın işletmeler!!! Ben Y kuşağıyım, benden bir çalışan olarak daha çok verim almak ister misiniz?

  • Bana bir kibrit çöpü verin, dünyayı yakayım, bana bir yetki verin Müdür’ün kralı olayım!

 • TEST çalışması

  • Y kuşağı çalışanlar üst kuşakları (X ve Savaş Kuşağı) nasıl algılıyor?

  • Üst kuşaklar (X ve Savaş Kuşağı), Y kuşağı çalışanları nasıl algılıyor?

 • Birbirini kırmadan ikna edebilme teknikleri

 • Hangi karaktere nasıl yaklaşmalı?

 • OYUN: Gözlerimi kaparım vazifemi yaparım

 • Kuşaklar birbirleriyle ne zaman ve nasıl etkin iletişim kurabilirler?

  • Davranış canlandırma çalışmaları

  • Video gösterimi

 • KAPANIŞ OYUNU: Farklı kuşaklardan da iyi takım olabilirmiş. Yaşasın…

 • Öz değerlendirme ve özet

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1/2 gün (4 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Bu eğitime, her kuşaktaki tüm çalışanlar bu eğitime katılabilir.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Katılımcılar eğitim sonunda;

 • Kendileri ile yüzleşecekler ve empati kuracaklar.

 • Kuşaklar arası farklı karakter analizini profesyonel bir gözle irdelemiş olacaklar.

 • Bir üst kuşakla daha etkin iletişim kurmanın yöntemlerini öğrenecekler.

 • Eğitime içerisinde yapılan uygulamalarla pratik yapma imkanı elde edecekler ve oyunlarla eğlenerek öğrenme fırsatı elde edecekler.

bottom of page