top of page

Liderlik

ve Duygusal Zeka

(Eğitim Kodu : YON-27 )

EĞİTİMİN AMACI:

Liderlik, yıllardır ele alınan bir konudur. Fakat iş yaşamının değişen dinamikleri, şirketlerin önündeki ekonomik kısıtlar, verimlilik, hız ve etkinliğin daha önemli olması, çalışanların beklentilerin artması veya şekil değiştirmesi gibi gerekçelerle şirketlerde ve kurumlarda çalışan her düzeydeki yönetici için liderliğin önemi hiç azalmamıştır. Bilakis artmıştır.

Buradan hareketle tasarlanan bu eğitimdeki temel amaç, liderlik konusunda bilgi ve deneyimler aktarmak ve katılımcıların liderlik becerilerini artırmalarına katkı sağlamaktır.

 

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

  • Yönetim, yönetici ve liderlik nedir?

     - İnsanlar neden bir lidere ihtiyaç duyar? 

     - Kimler lider olabilir? Herkesin lider olmasına gerek var mı?

     - Lideri kim belirler?, Liderliğin kalitesini ne belirler?

     - Durumsal liderlik nedir? Avantajları ve riskleri nelerdir?

     - Durumsal liderlik adımları

  • Güven verme

  • Heyecan yaratma

  • İlham verme

  • Yönlendirme

  • İkna etme

  • Harekete geçirme 

  • Değişim yaratma 

  • Sonucu değiştirme

  • Birleştirme

  • İz bırakma

     - Durumsal liderlik gücü nasıl kazanılır?

     - Bir yönetici durumsal liderlik becerisini nasıl geliştirebilir?

     - Liderlik stilimizle kurumsal bir değer yaratmak

     - Bir lider nasıl giyinmeli? Nasıl konuşmalı? Kime nasıl davranmalı?

     - Günümüz iş dünyasında fark yaratan liderler (Onlar nasıl fark yarattı?)

     - Başarılı liderlerin video konuşmaları

     - Canlandırma ve grup çalışması

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Bu eğitime tüm yöneticiler katılabilir.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Katılımcılar eğitim sonunda, 

  • Liderlik bakış açılarını genişletecekler.

  • Liderliğin etkin gücünü daha çok fark edebilecekler.

  • Çalışanlarından yüksek performans alabilmek için bir lider olarak nasıl hareket edebilecekleri hakkında tavsiyeler alacaklar.

  • Liderlik gücü kazanma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacaklar.

  • Durumsal liderlik adımlarını öğrenecekler.

  • Eğitimin danışmanın geniş uygulama deneyimlerinden ve piyasadan verdiği somut örneklerden faydalanabilecekler.

bottom of page