top of page

Mali Tablolar Analizi

(Eğitim Kodu : FME-04 )

EĞİTİMİN AMACI:

Hiçbir tablo ve analiz doğru yorumlanmadığı zaman bir anlam ifade etmez. Bu yorumlamayı ve çıkarımları yapıp sağlıklı kararlar alabilmemiz şirketimizin yararına olacaktır. Öyle ki bazen tek bir tablo bize doğru yorumu vermeyebilir. O nedenle diğer tablolar ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Buradan hareketle tasarlanan eğitimde şirketimizde kullandığımız veya kullanabileceğimiz finansal tabloların nasıl analiz edilebileceği, nasıl yorumlanabileceği ve hangi durumda nasıl karar verilebileceği noktasında önemli bilgiler aktarılacaktır. Örnek uygulamalar yapılarak pratik yapma imkanı tanınacaktır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Finansman nedir? İşletme için önemi nedir?

 • Finansal analiz

 • Finansal Tablolar ve içerikleri, yorumlaması

 • Bilanço verilerini yorumlama

 • Gelir tablosunu yorumlama

 • Mizan verilerini yorumlama

 • Nakit akım tablosu hazırlama ve yorumlama

 • Bütçe hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

 • Bütçe verileri nasıl yorumlanmalıdır?

 • Çapraz analiz

 • Finansal oranlamalar (rasyolar)

 • Finansal raporlama nasıl yapılabilir?

 • Yönetimin anlayabileceği şekilde ideal bir finansal rapor nasıl olmalıdır?

 • Örnek uygulama çözümleri

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Finansman ve muhasebe çalışanları, şefleri, bütçe hazırlık çalışmalarında görev alan her düzey çalışan katılabilir.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Katılımcılar eğitim sonunda;

 • Finansal tabloları yorumlama,

 • Finansal analiz yapma ve finansal yorumlama,

 • Finansal raporlamanın nasıl yapılabileceği,

 • Bütçeler hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği,

 • Bütçe verilerinin nasıl yorumlanması gerektiği,

hakkında bilgi sahibi olurlar ve yapılan uygulamalarla pratiklerini geliştirme imkanı elde ederler.

bottom of page