top of page

Maliyet Kontrolü, Takibi

ve Yönetimi

(Eğitim Kodu : FME-14 )

EĞİTİMİN AMACI:

Pazarlarda rekabetçi olmak ve sürdürebilirliği sağlamak amacıyla maksimum müşteri memnuniyetini sağlamak için kalite, maliyet ve hız konusu büyük önem kazanmaktadır. Değişen ve gelişen piyasa koşullarında Maliyet+Kar=Satış fiyatı olan felsefenin; Satış Fiyatı-Maliyet=Kar felsefesine dönüştüğü piyasalarda doğru maliyet yönetimi ile karlılığın arttırılması yöntemleri araştırılmakta ve kullanılmaktadır.      

Bu eğitimin temel amacı; şirketlerin standartlarına sadık kalarak, yüksek kalite ile yüksek karlılık elde edebilmek amacı ile maliyet sistemleri belirleyerek kontrol edilmesi ve sistemin denetlemesini yapabilecek duruma gelebilmenin yöntemleri üzerinde durulacaktır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Maliyet yönetimi

 • Maliyet tahmin yöntemleri

 • Maliyet – hacim – kar analizleri

  • Maliyet hacim ilişkisi

  • Birim maliyetlerin davranışı

  • Yarı değişken maliyetlerin analizi (sabit ve değişken elemanların belirlenmesi)

  • Başabaş noktası analizi – grafik

  • Katkı payı

 • Maliyet kontrolünde bütçe yönetiminin önemi

 • Fiyatlama kararları

 • Stratejik maliyet yönetimi  

 • Maliyet performansının ölçümü ve değerlendirilmesi

  • Bölüm performansı hakkında bilgi toplama

  • Kar merkezi, yatırım merkezi ve maliyet merkezi analizleri

  • Gelir ve maliyetlerin işin bölümlerine atanması 

  • Değişken maliyetleme 

  • Toplu maliyetleme

 • Maliyet takip yöntemleri

 • Maliyet yönetiminde dikkat edilecek hususlar

 • Örnek uygulama ve grup çalışması

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Bu  eğitime, gelişmekte olan şirketlerin CEO, Genel Müdür veya Genel Müdür yardımcısı düzeyindeki üst kademe yöneticileri, muhasebe ve finans departmanı yönetici ve uzmanları, planlama, kalite ve süreç iyileştirme departmanlarının yönetici ve uzmanları ile konuya ilgi duyan tüm yöneticiler katılabilir.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Eğitim sonunda katılımcılar;

 • Maliyet unsurlarını net olarak tanımlamış olacaklar.

 • Etkin maliyet takip sistemleri hakkında bilgi sahibi olacaklar.

 • Maliyet takip ve kontrolünü daha etkin yapabilecekleri yöntemleri öğrenecekler.

 • Maliyetleri kontrol altına alarak rekabet avantajı sağlayacaklar.

bottom of page