top of page

Malzeme ve kaynak planlama sistemi kurulumu

(Eğitim Kodu : UKY-30 )

EĞİTİMİN AMACI:

Yapılan işin sonuçlarını ve optimum stok seviyeleriyle çalışmayı önemli oranda etkileyen malzemelerin sistemli biçimde yönetilmesi, bir işletmenin kritik başarı faktörleri arasında yer alır. 

Bu tespitten hareketle tasarlanan eğitimin temel amacı, üretim işletmelerinde makro içeren excel uygulamaları yardımıyla malzeme ve kaynak planlama sistemi kurulumu ile ilgili katılımcılara teknik ve operasyonel bilgiler aktarmaktır. Nitekim katılımcılar alacakları bilgiler neticesinde kendi işletmelerinde yapacakları çalışmalarla işgücü ve teçhizat verimliliğini artırabilme ve maliyetleri aşağıya çekme imkanı elde edebileceklerdir.

Eğitim, 2 aşamalı olarak düşünülmüştür. 1 aşamasında geçen konulardaki terim ve tanımlamalar, örnek Excel uygulamasında yerini bulmaktadır. Böylece her bir tanım kendi yerini ve tablosunu bulmakta, hazırlanmış olan makrolar içinde işlevini gerçekleştirmektedir. Makroların içerdiği programlar açık kodludur, Bu programların hazırlanama mantığı ve yöntemleri anlatılmaktadır. Böylece katılımcılar hazır olan kodda değişiklik ve ilaveler yapabilecek düzeye gelecektir. 

 

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Malzeme ve kaynak planlama (MRP) nedir?

 • MRP bileşenleri nelerdir?

 • Satış planları nedir? satış tahminleri nedir?

 • Malzeme tanımı

 • Mamül /yarı mamül tanımı

 • Reçete tanımı

 • Rota tanım

 • Takvim tanımı

 • İş makineleri tanımı

 • İşçilik tanımlamaları

 • Paralel iş, operasyon sıralı iş, hazırlık aşamalı iş, kuyruklama süreli iş tanımlamaları

 • Fire (sabit/değişken) tanımlamaları

 • Taşeron üretimlerin takibi

 • Rezervasyonların önemi

 • Reçete sarflarının verilmesi

 • Rota sarflarının verilmesi

 • Mamülleştirme/üretim tamamlanma bildirimlerinin verilmesi

 • Kalite onayları

 • Rework / repack üretimler

 • Satış planına bağlanma ve lojistik aşamaları

 • Excel yardımıyla örnek MRP çözümü 

 

NOT: Katılımcılara eğitim esnasında makro içeren örnek excel dosyası verilecek olup, katılımcılar bu dosyaya kendi şirketlerindeki verileri aktararak kullanabileceklerdir).

 

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Malzeme ve kaynak planlama kurmak çalışmalarında yer alan veya yer alacak olan üretim, planlama, satın alma, depo ve lojistik çalışanları, mühendisler, uzmanlar, şefler ve yöneticiler ile kendisini bu konuda geliştirmek isteyen tüm çalışanlar bu eğitime katılabilirler.

NOT: Bu eğitim, MRP tasarımını Excel makro teknikleri yardımıyla yapmak isteyen katılımcılar için uygundur.

 

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Bu eğitim sonunda katılımcılar;

 • Malzeme ve kaynak planlama mantığını ve aşamalarını öğreneceklerdir.

 • Çalıştıkları işyerlerinde malzeme ve kaynak planlama (MRP) temel teknikleri olan istatistiksel ve karar verme tekniklerini nasıl kullanacaklarını öğrenerek işletmeleri için doğru planlama imkanı elde edebileceklerdir. 

 • Excel makro teknikleri ile hazırlanmış örnek takip tablolarının visual basic uygulama aşamaları hakkında bilgi sahibi olacaklar ve hazırlanmış bu tabloların kullanımını öğreneceklerdir.

 • Eğitim sırasında Excel makro teknikleriyle yapılan uygulama örnekleri ile kendi yaptıklarını kıyaslayıp bir takım çıkarımlarda bulanabilecekler ve yapılan örnek uygulamalarla pratiklerini geliştirebileceklerdir.

bottom of page