top of page

Mentörlük Hizmetleri

mentörlük_himetleri.jpg
mentörlük_himetleri.jpg
mentörlük_himetleri.jpg

Şirket içinde yaşanan değişimlere karşı oluşan veya oluşabilecek dirençlerin yönetilmesine yönelik olarak yöneticilerin yetilerini geliştirmeye dayalı bir hizmet alanıdır.

Mentörlük hizmetlerinin ana amacı, şirketi farklı düzeylerde yönetmekte olan tüm orta ve üst düzey yöneticilerin yöneticilik yetilerini geliştirmek; bu konudaki korku ve çekincelerini azaltmak ve karşılaştıkları problemlerle nasıl baş edebileceklerini öğretmek ve bu konularda genel bir destek sağlamaktır. Aynı zamanda iş hayatı diplomasisi olarak tanımlanan iş kurallarını, tüm yöneticilere aktararak profesyonel hayat için önemli olan detayları uygulayabilmeleri için gerekli bilinçlendirme çalışmaları yapmaktır.

Kurumsallık düzeyi yüksek olan şirketlerde olduğu gibi yöneticilerin klasik alışkanlıklarından kurtularak, profesyonel alışkanlıklar edinmelerine destek olmak yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

Mentörlük Hizmetleri konusunda çalışan deneyimli Türev Danışmanları, birlikte çalıştıkları yöneticilerin yönetsel bakış açılarını genişletmek ve bu konuda farkındalıklarını artırmak; Bilgi sahibi oldukları ve fakat hayata geçirmekte zorlandıkları yeni bilgileri uygulamaya geçirmeleri konusunda cesaretlendirmek; Değişim sürecinde yaşadıkları bireysel korku ve çekincelerini azaltmak ve karşılaştıkları problemlerle nasıl baş edebileceklerini öğretmek; Ekip yönetimi konusunda zorlandıkları veya çözemedikleri sorunlara yönelik çözümleri ele almak ve bu konuda tavsiyelerde bulunmak; İş hayatı diplomasisi ve profesyonel yönetim konusunda bilinç düzeyini artırmak hedefindedirler.

  • Alt düzey yöneticiler için mentörlük

  • Orta düzey yöneticiler için mentörlük

  • Üst düzey yöneticiler için mentörlük

  • Yönetici adayları için mentörlük

bottom of page