top of page

Motivasyon ve Olumlu Düşünce

(Eğitim Kodu : OİK-28 )

EĞİTİMİN AMACI:

Bazı çalışanlar isteyerek canla başla geç saatlere kadar çalışırken, neden bazıları mesai saatinin bitişini dört gözle bekler? Bu kişileri farklı şekilde davranışlara sevk eden sebepler nelerdir? Neden bazı kişiler, işlerini ve özel yaşamlarını enerjik ve yüzleri gülerek geçirirken, diğerleri böyle değildir? Bu ve buna benzer soruların cevaplarını bulmak yönetici ve çalışanlar için büyük önem arz etmektedir. Çünkü kişilerin başarıları, onların şirket veya kurum amaçları doğrultusunda çalışma isteklerine ve bilgi, yetenek ve güçlerini bu doğrultuda harcamalarına bağlıdır. O nedenlerdir ki motivasyonunun artırılması hem çalışan ve yöneticinin, hem de şirketin başarısını artıracaktır.

Bu eğitimin temel amacı, kişinin bireysel motivasyonu ile iş ve özel yaşamında etkileşim içince olduğu kişilerin motivasyonlarını artırmaya yönelik ipuçlarının sağlanmasıdır. Olumlu düşünce gücünü harekete geçirmeye yönelik öneri ve metotların paylaşılması da eğitimin diğer amacını oluşturmaktadır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Motivasyon nedir ve ne değildir?

 • İnsanları harekete geçiren hareketin yönünü belirleyen sebepler nelerdir?

 • İç ve dış etkenlerden kaynaklanan motivasyon nedir?

 • Motivasyonun önündeki kültürel engeller nelerdir?

 • Motivasyon eksikliğinin ardındaki nedenler nelerdir?

 • İş ve özel yaşamdaki motivasyon kaldıraçlarının belirlenmesi

 • Motivasyonunu artırma yöntemleri

 • İş hayatındaki başarılı motivasyon artırma çalışmaları

 • Motive olamadığım için çalışamıyorum”, ne yapmalıyım?

 • Olumlu düşünce ve motivasyon ilişkisi

 • Olumlu düşünce geliştirme

 • Bireysel olarak içsel motivasyonumu nasıl sağlayabilirim?

 • Konuyla ilgili kısa film gösterimi, oyun ve canlandırma çalışmaları

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Bu eğitime şu kişilerin katılması uygundur:

 • Çalışanlarının motivasyonunu yükseltmek isteyip bunu bir türlü başaramayan veya bu konudaki istediği verimi alamayan şirket patronları ve tüm kademe yöneticiler,

 • İş ve özel yaşamında içsel motivasyonunu artırmak ve olumlu düşünce mantığını geliştirmek isteyen herkes bu eğitime katılabilir.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Eğitim sonunda katılımcılar, motivasyonu artırma ile ilgili yöntemleri ve onlardan nasıl yararlanabileceklerini öğreneceklerdir. Eğitim sırasında aktarılan piyasada yapılmış başarılı uygulamalar ile başarısız uygulamaları bir arada görüp kıyaslama yapma imkanı elde edecekler. Eğitim sırasında pratiğe dönük yapılacak uygulamalar ile motivasyon ile ilgili ortaya çıkmış bir sıkıntı olduğunda mevcut durumu iyi analiz edip ona göre en uygun çözümleri üretebilme pratiklerini geliştirme imkanı elde edebileceklerdir.  Ayrıca kendilerini bireysel olarak nasıl motive edebilecekleri konusunda tavsiyeler alacaklardır.

Kendine Koçluk

EĞİTİMİN AMACI:

Hayat zorlaştığında dengemiz bozulur. Böyle durumlarda dengeyi tekrar sağlamak için hayatımıza bir gözlemci olarak bakmamız, değiştirmemiz, geliştirmemiz, dönüştürmemiz gereken alanları belirlemek çözüm olacaktır. 

Son dönemlerde kendinizi boşlukta hissediyorsanız, yaşamdan keyif almıyorsanız, işlerin baskısı altında eziliyorsanız, bazı durumlar sürekli yineleyerek sizin başınıza gelmeye devam ediyorsa, hayat gittikçe zorlaşıyorsa kendi içinize dönme, kendinizle yüzleşme zamanı gelmiş demektir. 

İşe kendimize bazı soruları sorarak başlamalıyız: 

 • Hayatımda eksik olan nedir?

 • İş hayatımdaki hedeflerim nelerdir?

 • Ben gerçekten ne istiyorum?

 • Hayatımda beni neler mutlu ediyor?

 • Stresle başa çıkabiliyor muyum? Çıkamıyorsam hangi yöntemleri denemeye başlamalıyım?

 • Hangi hayallerimi gerçekleştiremedim?

 • Güçlü yanlarım ve zayıf yanlarım nelerdir?

Yaşam dengelerimizi bozan sorunların varlığında etkili çözümler sağlayabilecek yaşam becerileri geliştirmeli, uyum yeteneklerimizi artırmalı ve kaynaklarımızı harekete geçirmeliyiz. İçinde bulunduğumuz durumu ve nerede takıldığımızı fark etmek, hareketi başlatır.

Bazen kendimizi dengesiz ve olanlara hazırlıksız hissederiz. Bu yüzden hayatın bizce önemli alanlarına yeterince ilgi ve özen gösteremeyiz. Durup hayatımızın farklı alanlarına yukarıdan bakmak, bizim için önemli olan her çeşit dengesizliğe eğilmemize yardımcı olur.

 

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Hayatınızın Yaşam Çarkı’nda yer alan 8 alanındaki (Kariyer / İş, Aile / İlişkiler, Sosyal Yaşam, Sağlık, Mali Durum, Eğlence, Fiziksel Çevre, Ruhsal ve Kişisel Gelişim) hayalleri, hedefleri ve tatmin durumu belirlenecektir. 

 • Hayatımızda dengeyi kurmamızı sağlayacak alanlar neresidir? Çevremiz ile ilişkilerimiz, arkadaşlık ilişkilerimiz,  sosyal hayatımıza ve eğlenceye ayırdığımız vakit, sağlığımız, kendi     kişisel bakımımız, kişisel gelişimimiz, fiziksel ortamımız-evimizde yaşadığımız ortam, iş   yerimizdeki ortam, finansal durumumuz…

 • Bu çarkların dengede işleyebilmesi için, birbirini etkileyebilmesi, ancak her birinde tatminkar ve istenilen seviyede olmaya bağlı. Eğer istenilen seviyede değilse, bu seviyeyi yükseltecek hedefler belirlenmelidir.

 • Ortaya çıkan durumdan neleri fark ettiniz? Neler dengede, neler geliştirilmeli? Nerelerde tatmin düzeyi arttırılmalı ya da geliştirilmeli?

 • Bu hedeflere ulaşmak için kaynaklarınız neler olduğu gözden geçirilecektir.

 • Kaynaklar belirlenecek ve gelişim, değişi, dönüşüm yolculuğumuz başlayacaktır. 

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Aile şirketlerinin patronları, yönetim kurulu üyeleri, genel müdürleri, insan kaynakları yöneticileri ve uzmanları, mali ve idari işler yöneticileri, kalite yönetim temsilcileri, eğitim yöneticileri ve uzmanları bu eğitime katılabilir.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Katılımcıların eğitimin sonunda;

 • İş ve özel hayatında bir bütün olarak hedeflerini belirlemesi, 

 • Hedeflerine ulaşmak için yolları tanımlaması, 

 • Hedeflerine kararlılıkla ilerlerken, olası engelleri aşabilmesi ve 

 • Motivasyonunu yüksek tutmak için kendi kendine koçluk yapma becerilerini geliştirmesi amaçlanmıştır. 

            

bottom of page