top of page

Operasyonel Birimler Danışmanlığı

operasyonel-birimler-danışmanlığı.jpg
operasyonel-birimler-danışmanlığı.jpg
operasyonel-birimler-danışmanlığı.jpg

Şirketler, faaliyetlerini sürdürürken operasyonel adımlarla sonuç üretmeye çalışmaktadırlar. Her operasyonel adım farklı dinamikleri barındırdığı için gelişim noktaları da farklılık göstermektedir.

Şirketler maliyet kontrolünü yapabilme, şirket içi ve dışı paydaşlarının güvenini sürekli kılma, hitap ettikleri pazarı büyütme, tüm operasyonel adımlarının elastikiyetini artırma amacıyla hareket ederken pek çok problemle karşı karşıya kalabilmektedirler.

 

Bu süreci yaşarken doğal olarak kendi yapabilirlikleri çerçevesinde nasıl bir rekabet üstünlüğü yaratabileceklerini bilmek ve bu rekabet üstünlüğünü kurgulamak isterler.

Operasyonel Birimler Danışmanlığı bölümümüz bu alandaki deneyimlerini dört ana hizmet başlığı olarak sunmaktadır;

satış-pazarlama-danışmanlığı.jpg

Satış ve Pazarlama Danışmanlığı

tedarik-zinciri-yönetimi-danışmanlığı.jpg

Tedarik Zinciri Yönetimi Danışmanlığı

depo-stok-yönetimi-danışmanlığı.jpg

Depo ve Stok Yönetimi Danışmanlığı

üretim-yönetimi-danışmanlığı.jpg

Üretim Yönetimi Danışmanlığı

bottom of page